Tento príspevok sa zaoberá problematikou diagnostikovania na diaľku a celkovej stratégie určenia stavu chorej osoby. Ide tu o kombináciu spojenia klasického medicínskeho vyšetrenia – anamnéza, vyšetrenie, testy a samotná liečba a diagnostikovania pomocou bioenergetického tela liečiteľa a vešteckých výkonov.Celkovo sa diagnostikou na diaľku zaoberám asi 7 rokov. Predtým som robil diagnostiku cez médium. Bol to vzťah senzibilného média a kvalitného hypnotizéra. Ja som sa skoncentroval na meno osoby, ktorú sme diagnostikovali a médium sa cezo mňa napájalo na diagnosticky ošetrovanú osobu. Výsledky diagnostikovania boli sľubné až na prípady, ktoré mali silnú bioenergetickú tvorbu. Neskoršie som sa školením prepracoval k samostatnému diagnostikovaniu. Pri tomto type diagnostikovania na diaľku je potrebné utíšiť tvorbu bioenergie vo vlastnom tele, predstaviť si, že spím a tento pocit preniesť na všetky časti tela, potom sa skoncentrovať do mozočku v zadnej časti mozgu. Zároveň zabudnúť na seba a svoje túžby a želania, túžiť byť diagnostikovanou osobou a nemať vlastné ja. Potom som sa na diaľku napojil na diagnostikovanú osobu s tým, že som mal na papieri napísané jej celé meno, adresu a stručnú charakteristiku. V tomto stave som stiahol do seba bioenergiu diagnostikovanej osoby kdekoľvek na svete. Vzdialenosť nerozhoduje. Nervový vzruch v tele som mal dosť ukľudnený a tak som mohol vnímať, ako funguje nervový vzruch na končekoch nervov v tele. Zároveň som si nahodil špeciálne trénovanú techniku pozerania do oblakov, kde som dokázal po niekoľkých mesiacoch vidieť postavy, hrany a prírodu. Je to bežná detská hra, ktorá však vedie k tomu, že dokážem dotiahnutú bioenergiu iného človeka vo vlastnom tele sformovať do predstavy orgánov a ich možného zdravotného stavu. Buď bol orgán pacienta normálny, alebo v ňom boli iné choré útvary. Zároveň som začal tlačiť do bioenergetického tela diagnostikovanej osoby v mojom tele nervový vzruch, ktorý prechádzal do fyzického tela diagnostikovanej osoby vzdialenej stovky kilometrov. To dovoľovalo robiť presnejšiu diagnostiku. V poslednom čase som sa rozhodol, že vytvorím na internete asi 20 špecializovaných poradní. Začal som nanovo skúmať možnosti diagnostikovania na diaľku u dnešných liečiteľov a tiež tých, čo už nežijú. U jednej liečiteľky som zistil, že diagnózu na diaľku robí pomocou postavičky, ktorú nakreslila diagnostikovaná osoba. Papier s nakreslenou postavou si položí pred seba a pomocou kyvadla si vytvorí predstavu orgánov diagnostikovanej osoby. Zároveň sa dostane do stavu, ktorý sa v psychiatrii nazýva Vidieť pred sebou svojho dvojníka. Táto technika sa dá nacvičiť a pojednávam o nej v Meditačnej sekcii. Táto schopnosť, keď je pod kontrolou, umožňuje na diaľku preniknúť do bioenergetického tela druhej osoby a tu vidieť celý bioenergetický systém diagnostikovanej osoby za predpokladu rozvinutej schopnosti vidieť v oblakoch rôzne postavy, tváre a výjavy. Iný liečiteľ postupuje tak, že z postavy na fotografii si vyberie ruky diagnostikovanej osoby. V tom momente sa mu otvorí jeho archív ostatných prípadov a práve to ho nasmeruje na podobný prípad. Kreslí si orgány diagnostikovanej osoby a kreslí body, kde sa nachádza chorobný stav. Potom hľadá odborný výraz z patológie chorobných stavov. Takto určuje zdravotný stav. Ja sám tiež sporadicky používam techniku porovnania orgánov jednej osoby, kde je choroba rozvinutá a osoby diagnostikovanej. Teda skúmam, v ktorej fáze je choroba rozvinutá. Ďalší liečiteľ používa špeciálnu techniku, ktorá je dosť náročná, pretože treba ovládať niekoľko špeciálnych techník. V prvom rade techniku schopnosti vidieť v oblakoch postavy, potom techniku uvedomenia si vlastného bioenergetického tela. Ide o schopnosť preniknúť svojím vedomím a koncentráciou do celého nervového systému vlastného tela. Dokázať vlastnú bioenergiu zhustiť a v úzkom lúči ju vyslať na diaľku. Nacvičuj reiki systém. Potom schopnosť vytvorenia fantómového tela. Ide o pocity ľudí po operácii končatín. Nacvičuj moju Plazmatickú školu. Liečiteľ sa sústredí na diagnostikovanú osobu. Osoba je vzdialená fyzicky od liečiteľa množstvo kilometrov. Spojí dve telá navzájom a to plazmatické a bioenergetické, k tomu pridá stav, že vidí sám seba vedľa seba. Nacvičuj v Meditačnej sekcii. Potom to liečiteľa vymrští priamo do fyzického tela diagnostikovanej osoby. Všetko vidí reálne a v pohybovej činnosti. Takýchto liečiteľov, ktorí ovládajú množstvo techník naraz, nie je veľa. Iný liečiteľ postupuje šamanským spôsobom a to koncentráciou do vlastných neurónov. Techniku si nacvičíte v Rituálnej škole a Astrál sekcii. Tento liečiteľ ovláda videnie postáv oblakoch, ide o schopnosť pomenovanú v psychiatri ako tvorenie ilúzií. Potom schopnosť tvoriť bioenergie vo svojom tele. Nacvičuj reiki systém. Ďalej schopnosť potlačiť svoje túžby a ambície a schopnosť cítiť sa ako iná osoba a vtiahnuť ju do svojho fyzického tela. Šamanská technika dovoľuje vnímať v orgánoch a bunkách tela postavičky, ktoré charakterizujú božstvá choroby a zdravia. Keď som skúmal tých, ktorí už nežijú a patrili v diaľkovej diagnostike k elite zistil som, že ovládali skoro všetky potrebné techniky na diaľkové diagnostikovanie. Mňa bude čakať ďalší vývoj a docvičenie prenikania môjho vedomia do fyzického tela diagnostikovanej osoby. Zároveň budem pri diagnostikovaní využívať dotazníkmi zistené informácie a podobne.

Pridaj komentár