Lingvistika. Geometria. Piktogram. Abeceda. Číslice. Písmená. Zápis magického rituálu. Magický rituál z tvarov písmen. Zvuková forma znakov. Hmatová forma znakov. Vnútorný hlas a zvukové znaky. Spomienky v neurónoch. Spomienky v bielej kostnej hmote. Slovné pomenovanie geometrických tvarov. 6 neurónových oblastí. Kostné vedomie. Kozmické vedomie. Jogínske vedomie. Kostné výrastky. Nádory v neurónových oblastiach. Zasvätenie siam zasväcovateľmi. Informačné polia plné znakov. Zvieracie znaky. Šamansko prírodné znaky. Znaky dnešného človeka. Celá ezoterika do znakov. Snové znaky. Info pole v objektoch a ich narúšanie činnosťou človeka. Výskum informačných polí vytvorených zo znakov. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Lingvistika. Zaoberáme sa naďalej aj dejinami vývoja písma a jeho zákonitosťami. Naposledy to bol sanskrt a jeho dokonalé prepracovanie po stránke fonetickej.

Geometria. Tvorí základ kabalistickej ezoteriky, teda ezoteriky znakov. Nájdete si všetky druhy znakov v spomienkach, ktoré sú v neurónoch mozgu. Prípadne v kostnom systéme tela. Je to úsečka, bod, priamka, trojuholník, kruh a podobne. My sme odmeditovali systém prepojenia so siamskými znakmi od siamských zasväcovateľov. To nám bude dovoľovať robiť jedinečnú znakovú ezoteriku.

Piktogram. Abeceda. Číslice. Písmená. Pokiaľ máme pokope napríklad iba 12 písmen abecedy, tak to ešte nemôžeme použiť na mechanizmus abecedy, až 32 a viacej rôznych znakov vytvára možnosť kombinácie týchto písmen za účelom písmenkového pomenovania nejakej veci, javu alebo jeho vlastností. Teda sólo znak ľubovoľného geometrického tvaru a zvukového doprovodu voláme piktogram.

Zápis magického rituálu. Magický rituál z tvarov písmen. Tak isto tvar a veľkosť písmen možno použiť ako magický rituál. Teda ide o magický spôsob použitia písmen. V hlave vieme používať písmená ako formu kombinovateľných geometrických tvarov. Mágia je o takom uložení písmen, aby na niečo v určitom čase pôsobili a niečo dosahovali.

Zvuková forma znakov. Hmatová forma znakov. Vnútorný hlas a zvukové znaky. Spomienky v neurónoch. Spomienky v bielej kostnej hmote. Slovné pomenovanie geometrických tvarov. Tu si treba uvedomiť funkciu zmyslov pri tvorbe a vytváraní spomienok či už v neurónoch, alebo v kostiach. Po smrti ľudského jedinca alebo zvieraťa sa žiadne spomienky nestratia a budú uložené v informačných poliach. Tieto sú všade okolo nás. No iba málo ľudí dokáže veštecky vnímať tieto informačné polia.

6 neurónových oblastí. Kostné vedomie. Kozmické vedomie. Jogínske vedomie. Kostné výrastky. Nádory v neurónových oblastiach. Naďalej si treba svoje vnútro naladiť na všetky geometrické spomienky. A hlavne na spomienky zo zasvätenia siamských zasväcovateľov, ktorí boli so svojím dvojčaťom prípadne trojčaťom zrastené. Potom sa treba vedieť skoncentrovať do veľkého mozgu a vsugerovať si nádory mozgu a nádory kostnej hmoty v podobe zhrubnutí kostí, to všetko podporuje vnímanie ezoteriky na základe rôznych druhov znakov. Tak isto je potrebné sa vedieť skoncentrovať do stredného mozgu, ktorý je ako rozrezané holubacie vajíčko. Nachádza sa v strede hlavy a môže viesť k snovým znakom. Do aury okolo týchto neurónov možno ukladať foto informačných polí, ktoré súvisia so spomienkami mŕtvych zvierat a ľudí. Potom sa podobne treba vedieť skoncentrovať do mozočku, ktorý je priam stvorený na znakovú ezoteriku. Koncentrácia musí byť prísne izolovaná od spojenia so stredným mozgom. Tak isto je možné cvičiť alebo meditovať z miechy alebo ganglií, prípadne z kostnej hmoty. Potom je tu potenciál vytvoriť kozmické vedomie, ako ho majú trvalo kozmonauti po zotrvaní v kozme 4 mesiace. Nakoniec je tu jogínske vedomie v aure, so znakom a všetkým, čo máte vo vnútri, musí prísť do vonkajšieho priestoru. Takýto stav dovoľuje vnímať informačné polia okolo nás v plnom rozsahu.

Siamské vedomie. To je špecifické vedomie, keď si nasugerujete, že ste siamské dvojča a spojíte sa na diaľku s vhodnou živou osobou. Zároveň využijete siamské zasvätenie, aby ste s druhou stranou spolupracovali na základe siamských znakov. Prípadne sa spojili cez anjelské esencie meteoritov na iných ľudí. Zrealizujete to vedome do uzatvoreného kruhu, čo je už určitý druh seansy.

Výskum informačných polí vytvorených zo znakov. Robili sme aj ezoterický výskum informačných polí, ktoré sú najstaršieho dáta. Nájdete ich v sektore (3, N) pri Afrike asi 1 500 kilometrov pod povrchom Zeme. Napríklad rytie a sekanie znakov do tabuliek a kameňov nájdete v sektore zemepisnej dĺžky a šírky (6, K) Afrika. Ručne tvorené znaky si nájdete v sektore (6, H) asi v hĺbke 2000 kilometrov.

Znaky nájdete okolo hviezd, súhvezdí a galaxií. Šamanské piktogramy nájdete všade na Zemi či už 100 000 km nad povrch, a tak isto 6 000 km pod povrch do jadra Zeme. Šamanské znaky sú všade. Hebrejské písmo nájdete v jadre Zeme. Islamské nájdete v mezosfére nad povrchom Zeme. Babylonské písmo 2000 km pod povrchom Zeme. Tak isto druidské písmo. Mayské písmo pri súhvezdí Hodiny. Grécke písmená nájdeme okolo rovníka. Sú vo vrstve vzdialenej od Zeme 100 000 km. Čínske písmo pod povrchom Zeme 1 000 km. Indické pod povrchom 1500 km. Tibetské písmo je zmontované do vnútra kultových predmetov. Egyptské písmo okolo celého rovníka priamo v exosfére okolo Zeme. Latinka je viazaná v sektore (5, E) východná pologuľa niekde v Macedónii. Siamské znaky sú v Slnečnej sústave. Starý zákon je nad kosťami mŕtvych príslušníkov židovského národa. Je to zaujímavý a ojedinelý úkaz ich vyvolenosti. Nový zákon je viazaný do Talianska. Tibetská kniha mŕtvych je viazaná do určitých tvarov podobných knižkám. Bhagavatgita je viazaná do sektoru svätyne v Indii (10, G). Talmud je viazaný na sektor (7, F). Zohar je viazaný na sektor (8, F), čo sú upravené jaskyne. Sefiroty sú v každom štvorci zemepisnej šírky a dĺžky všade v kozme, aj v súhvezdiach a galaxiách. Zvieracie znaky sú všade na Zemi či už nad povrch 100 000 km, alebo do jadra, čo je 6 000 km.

Pridaj komentár