Zrealizovali sme ďalšie anjelské zasvätenie. Cieľom prvých 6 zasvätení je upraviť a nastaviť neuróny v 6 oblastiach ľudského tela. Ide o veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog a ganglie okolo orgánov tela.

Zasväcovateľ má na starosti preniknúť u zasvätených osôb do neurónových oblastí a povedzme má dosiahnuť také nastavenie, ktoré dovoľuje prítomnosť anjelských sfér. Prítomnosť v spomienkach vzniká prostredníctvom zmyslov napríklad kreslením, hovorením, písaním a vizualizaciou všetkého okolo anjelských sfér.

Najčastejšie existuje anjelský svet vo forme spomienkovej. Tá sa po smrti jedinca môže uchovať v kostných pozostatkoch alebo v určitých predmetoch, stavbách, na ktoré dotyčná osoba intenzívne meditovala. Tento úkaz do objektov možno vnímať hlavne v oblasti Tibetu. Informácie uvoľnené po smrti sa ukladajú v magnetických poliach magmatického jadra, ktoré produkuje 4 magnetické pulzácie šíriace sa do zemského jadra 6 000 km a nad zemský povrch asi 100 000 km. U niektorých jedincov sa ukladajú informácie po smrti aj do kozmických pulzácií, ktoré prekrývajú Slnečnú sústavu, súhvezdia, galaxie a ešte ďalej. Potrebujú však mať rozvinuté kozmické vedomie, bližšie naštuduj v Kozmos sekcii. Je to druh vedomia, ktorý sa vyskytuje u kozmonautov, ktorí strávili v kozme dlhšie ako 4 mesiace podľa našich vešteckých zistení.

No výnimku tvoria určití ezoterici celej histórie, ktorí ešte počas svojho života dokázali vnímať informačné polia, ktoré sa vytvorili po smrti ľudí. Informačné polia sa v ezoterike nazývajú akáša, kniha múdrosti, kniha osudu, Božia prítomnosť, Boží svet. Tak isto sem prenikajú ľudia, ktorí sa dostávajú do klinickej smrti alebo majú rôzne psychické anomálie. Tak isto do informačných polí všeobecne a zvlášť do anjelských sfér prenikajú špeciálne školení ezoterici. Tieto osoby dokážu pracovať a upravovať tieto informačné polia.

Na to, aby ste vnímali informačné polia, treba mať vyvinuté špeciálne schopnosti, ktoré stoja hlavne na klinickej smrti alebo na vycvičenom spôsobe skľudnenia a utíšenia. Napríklad jogínska meditačná prax umŕtvovania a znehybňovania.

Teda prvá úroveň anjelských sfér je úrovňou uloženia spomienok o anjeloch všetkých druhov do ľudského mozgu. Druhá úroveň, ktorá je intenzívne pestovaná počas zasvätení, je urobiť odtlačok informačných polí anjelských sfér, ktoré sa zachovali po smrti ľudí. Hovoríme o postoji turistu, ktorý nechce vlastniť a mať žiadny vzťah k existujúcim informačným poliam anjelských sfér. Jednoducho si robí iba fotografie týchto anjelských sfér v informačných poliach okolo nás. Nesnaží sa vlastniť a priťahovať do seba tieto sféry. Niektorí nedodržiavajú túto psychohygienu a k informačným poliam majú vlastnícky vzťah. Chcú ich mať neustále pri sebe. Trvalá prítomnosť týchto informačných polí je sprevádzaná určitými psychickými a fyzickými problémami. Silné a násilné viazanie anjelských sfér na fyzické telo donáša prílišnú energetickú dynamiku, ktorá môže ničiť psychiku a tiež fyzické zdravie dotyčnej osoby. Anjelské sféry by sa mali fyzicky viazať, prinucovať iba na určitý čas a to napríklad na energetické liečby alebo ovplyvňovanie psychiky.

Aj Saša Pueblo počas zasvätenia násilne a vlastnícky pritiahne informačné polia anjelských síl, ale iba na moment zasvätenia. Potom ich uvoľňuje naspäť do magnetických a kozmických polí. Keď ich vlastní, tak vytvára neustále systém fotografovania. Do aury ukladá iba foto anjelských sfér. Tieto fotografie vo vnútri zasväcovanej osoby spája hypnotickými technikami. Ide o techniky navodenia určitého vhodného psychického stavu u každej zasväcovanej osoby zvlášť. Napríklad veštecky Saša Pueblo cíti u zasväcovanej osoby, že foto anjelských sfér sa spojí so zasväcovanou osobou a s ďalšími foto anjelov danej oblasti pri hypnotickom stave lietania, padania alebo inej vhodnej hypnotickej technike. Zasväcované osoby sami realizujú počas zasvätenia vhodný hypnotický rituál napríklad kreslením anjelov a podobne.

Teda máme tu úroveň spomienok na anjelské sféry uložené zvyčajne v neurónoch veľkého mozgu. Hovoríme o spomienkach, na ktoré si môžeme spomenúť v podobe pocitu, zvuku, obrazu a podobne. Potom je tu možnosť zapisovať spomienky aj do bielej kostnej hmoty u jedincov, ktorí majú štandardnú psychiku a netrpia poruchami vnímania a osobnosti. Štandardnosť tu určuje psychiater. Potom je tu možnosť ukladania foto informačných polí anjelov rovno do energetického tela v dotyčnej osobe. Hovoríme o energiách ľudského tela, o aure a podobne. Tu sa dajú tiež ukladať foto o anjelských sférach, ktoré vznikli po smrti niektorých ľudí, ktorí sa počas života zaoberali anjelskými meditáciami. V energetickom tele je možné anjelské sféry spájať a zahusťovať. Potom je tu možnosť fyzického znásilňovania a viazania anjelských sfér rovno do fyzického tela alebo do energetického tela. Keď som po internete diagnostikoval niektorých jedincov, ktorí natvrdo viazali anjelské informačné polia na seba, tak som vo všeobecnosti zistil negatívny vplyv. A preto si treba dávať pozor pri zasväteniach, či zasväcovatelia nepoužívajú síce efektívny, ale aj nebezpečný systém fyzického a násilného viazania informačných polí priamo na človeka. Z tohto spojenia vzniká silná dynamika a tá v dlhodobom horizonte neprospieva osudu človeka.

Ďalší fenomén je veštecké zistenie, že prejavom žijúcich úspešných jedincov je prítomnosť fotografií anjelských informačných polí v energetickom poli. Hovoríme o prítomnosti anjelských sfér ako informácií a nie násilne viazanými info poliami anjelov. Takéto osoby si vo vnútri seba zachovali detskú psychiku a tá nedokáže anjelské sféry vlastniť. Teda základom práce v 6. neurónových oblastiach je aj naladenie na detskú psychiku a na ňu vyvolať zopnutie neurónov tak, aby mohla mať prítomnosť foto anjelských sfér.

Ešte by sme mali rozvinúť aj otázku, ako vznikli a ako sa vytvorili anjelské sféry. Treba zachovať racionálny prístup. V tomto smere sa snažíme o ezoterický veštecký prieskum. A zisťujeme, že anjelské sféry vznikajú hlavne aktivitou človeka. Napríklad niekto zbiera perie a celý život s ním manipuluje. Trhá ho, strihá a podobne. Neustále z peria uvoľňuje obrazy postavičiek s náznakom krídiel a tie sa zvyčajne viažu na dotyčnú osobu. Až po smrti sa uvoľňujú do informačných polí Zeme a kozmu alebo do predmetov. Hovoríme o anjelských esenciách vznikajúcich z pierok. Tak isto tieto anjelské esencie vznikajú pri práci s bambusom, kosťami, kokosom, korytnačím pancierom, fosíliami, kožou, minerálmi, meteoritmi a podobne.

Počas zasvätenia sa Saša Pueblo napája na informačné polia tých najlepších anjelských zasväcovateľov či už živých, alebo mŕtvych. Sprostredkuje prevzatie historických skúseností. Teda je tu rovina spoznávania anjelských sfér a ich možností pre dnešných ľudí a zvlášť ezoterikov.

Jednoznačne ezoterika anjelov je výborná cesta k fenoménu šťastného osudu. Treba sa naučiť vhodne si naladiť neurónové oblasti a pod ich vplyvom riešiť životné udalosti za predpokladu zachovania aj pragmatického rozumu a klasického vzdelania. Jedno nevylučuje druhé. Jednoducho riešenie životných udalostí s dlhodobým horizontom dovoľuje mať lepší odhad a intuíciu. No pre ezoterika je tu aj iná možnosť a to duchovne rásť do oblasti anjelských sfér a cez anjelské sféry do informačných polí všeobecne.

Pridaj komentár