Zasvätenie do pyramíd. Cvičenie na fyzickú pyramídu. Obrázky artefaktov z histórie Egypta. 6 neurónových oblastí a pyramídy. Kultové stavby. Kosti a pyramídy. Jogínske vedomie a pyramídy. Kozmické vedomie a pyramídy. Pyramídy a 50 % neurónov vo zvieracom vedomí. Pyramídy a 70 % neurónov v psychike prírodného šamana. Pyramídy a 100 % aktivity neurónov ľudskej mysle. Nutnosť dosiahnuť jogínske vedomie, ktorého súčasťou je aj kozmické vedomie. Výskum osobností venujúcich sa pyramidálnej ezoterike. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Zasvätenie do pyramíd. Absolvovali sme hneď na začiatku duchovnej cesty zasvätenie od historických zasväcovateľov, ktorí mali poškodené nervstvo a vo svojej aure okolo tela vytvárali drobné energetické objekty v podobe drobných guličiek veľkosti pingpongovej loptičky. Týchto energetických útvarov sa do aury okolo zasvätenej osoby dostalo asi 400. Nesú v sebe informácie o pyramidálnej ezoterike. U každého sa tieto energetické objekty zoskupili do dvoch pyramíd. Jedna špicom hore a druhá špicom dolu a boli nad sebou. Základne mali tieto pyramídy skoro položené na sebe.

Pyramidálne cvičenie na fyzickú pyramídu. Ide o klasický nácvik na fyzické pyramídy pred sebou, ktoré môžu byť z rôzneho materiálu ako je drevo, kov, sklo, kameň alebo špagáty. Kvôli psychoterapii sa meditujúca osoba koncentrovala dovnútra pyramídy. Kvôli liečbe sa koncentrovala okolo pyramíd. Za meditačným účelom sa koncentrovala na povrch pyramídy.

Obrázky artefaktov z histórie Egypta. Na každom cvičení sa usilujeme veštecky meditovať na obrázky z egyptskej kultúry. Postupne meditujeme hlavne na pyramidálne stavby starého Egypta. Cez predložený obrázok prenikáme k fyzickej pyramíde a odtiaľ do informačných polí, ktoré zanechali stavitelia a duchovné osoby okolo pyramíd. Treba si uvedomiť, že niektoré pyramídy boli z kamenných kvádrov, ale niektoré boli budované vo vnútri z tehiel a na povrchu mali kamenné kvádre.

Každá pyramída má svoj osud a svoj účel, kvôli ktorému bola vytvorená. Nepotvrdzuje sa, že boli budované ako hrobky, ale ako kultové strediská. Hrobkou sa stávali v druhom slede dôležitosti. Treba si uvedomiť, že povrch pyramíd sa upravoval podľa toho, čo duchovné sa práve dialo okolo pyramíd. Niektoré pyramídy slúžili na zápis všetkých rituálov starého Egypta, ktoré nadväzovali na rituály so zvieracími kosťami. Niektoré pyramídy mali funkciu spracovať informácie z kozmického priestoru, ktoré tam vložili ľudia svojou činnosťou. A zároveň duchovní Egypta nechali na seba v pyramidálnom priestore pôsobiť kozmické sféry. Niektoré pyramídy slúžili doslova ako archív rituálov starého Egypta. Niektoré slúžili ako prenášač informačných polí do kozmického sveta informácií. Nateraz sa pyramídam venujeme v širšom kontexte, aby sme sa vedeli dobre na tieto kultové stavby nalaďovať. Postupne chceme v určitom slede prejsť najdôležitejšie kultové stavby sveta. Môžeme ich považovať za silne naakumulované miesta ezoteriky. A máme zámer zorientovať náš duchovný rast smerom ku kultovým stavbám. Teda terajšie prieskumy sú iba cvičné nalaďovanie na ezoteriku kultových miest.

6 neurónových oblastí a pyramídy. Kosti a pyramídy. Jogínske vedomie a pyramídy. Kozmické vedomie a pyramídy. Pyramídy a 50 % neurónov vo zvieracom vedomí. Pyramídy a 70 % neurónov v psychike prírodného šamana. Pyramídy a 100 % aktivity neurónov ľudskej mysle. Na to, aby sme zvládli ezoteriku pyramíd, je nutné dôsledne prepracovať systém vnútorného naladenia, a to hlavne v spomienkach, ktoré buď máme v neurónoch veľkého mozgu ako spomienky, ale tak isto ich môžeme mať zapísané v bielej hmote kostí. Nie do neurónov, ale priamo do kostnej hmoty. Teda je tu 6 neurónových oblastí: šedá kôra veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a šedá kôra ganglií. Všade sa treba vedieť skoncentroval a vyvolať fenomén stavu na povrchu akejkoľvek pyramídy. Pokročilí jedinci dokážu upraviť auru okolo seba do pyramidálnych tvarov.

Špeciálnu ezoteriku možno robiť v kostiach a to priamou koncentráciou do kostí. No na úplnú duchovnú cestu v oblasti kultových stavieb a kultových miest treba zvládnuť aj kozmické vedomie dnešných kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Prípadne dosiahnuť psychiku osôb, ktoré sa narodili nervóznym a hyperaktívnym matkám. Podrobnejšie popisujem v Kozmos sekcii. Ale ani tento druh jedinečnej psychiky nestačí na úplnú duchovnú cestu a treba absolvovať jogínske vedomie, kde spomienky, energie a vnútorné obaly zo seba vytesníme do aury okolo seba a tiež kozmické vedomie. Robíme to sugeráciou, že sme zomreli a sugeráciou pocitu, že vo vnútri nás znie jeden tón a všetko sa pohybuje v určitom rytme.

Informačné polia. V ezoterike sa táto úroveň volá aj akáša, astrál, kniha života, Boží svet a podobne. Pre nás sú informačné polia spomienky ľudí a zvierat celej histórie ľudstva. Môžeme ich nájsť 100 000 kilometrov od povrchu Zeme a tak isto 6 000 kilometrov pod povrch a to rovno do magmatického jadra Zeme. Tak isto možno nájsť informačné polia v živých ľuďoch, zvieratách a aj v stromoch. Informačné polia o živote zvierat a ľudí možno nájsť aj vo vnútri predmetov. Tak isto ich možno nájsť v kozmickom priestore našej Slnečnej sústavy zloženej z planét. Môžu byť uložené v súhvezdiach, galaxiách a v priestore fyzického kozmu. K informačným poliam máme dvojaký prístup. Jeden je neosobný a znudený. Najlepšie ako keby ste to všetko v kozme snímali cez obrazovku alebo hrubé sklo. Iný prístup je násilne zosať informačné pole do seba, ako keby ste ho chceli vlastniť. V tomto prípade prichádza k silnej energetizácii a liečivým účelom. Nie je dobré fyzicky na seba viazať tieto informačné polia. No keď sa už podarí, tak všetko od seba odpojiť pocitom sugerácie, že ste zomreli.

Výskum osobností venujúcich sa pyramidálnej ezoterike. Znovu sme sa usilovali preskúmať informačné polia a aktivity ľudí, ktorí sa venujú alebo venovali všetkému okolo pyramíd. Skúmali sme v sektoroch (R), čo je Antarktída. Nachádzame osobu s jogínskym vedomím do aury. V aure má aj kozmické vedomie. Usiluje sa meditovať na anomálne a neštandardné miesta na zemi, ale aj v celom kozme.

Potom je tu prípad už nežijúcej osoby v súradniciach zemepisnej dĺžky a šírky (6, G), oblasť Egypta. Počas života mal kozmické vedomie a mal na starosti rituály okolo pyramídy. Upravoval ich povrch podľa potreby duchovných Egypta. Informačné pole sa nachádza v uvedenom sektore ako osoba venujúca sa pyramídam.

Prípad Tibet (11, F), z kostí sa už mnohokrát reinkarnoval jeho zápis, aj teraz je v nejakom Číňanovi. Počas života mal kozmické vedomie. Venoval sa kultovým stavbám.

Prípady dnes žijúcich osôb (15, L) Austrália, (13, G) Čína, (11, F) Tibet, (6, D) Rusko. Jeden sa venuje skúmaniu pyramíd. Ďalší v pyramíde číta ezoterickú literatúru. Ďalší má jogínske vedomie v aure so znakom stromčeku a dokáže naň meditovať cez rôzne anomálie zemského povrchu ako je Bermudský trojuholník a podobne. Je jedinečný tým, že do jogínskeho vedomia vložil kozmické vedomie. To možno považovať za vrcholovú úroveň meditácií. Ďalší zmenil svoje aurické obaly na tvar pyramíd.

Pridaj komentár