Detská psychika v 6. neurónových oblastiach Anjelské predstavy v 6. neurónových oblastiach. Jogínske vedomie v aure. Kozmické vedomie. Vedomie v kostiach. Nastavenie neurónov obrázkami z detstva. Nastavenie neurónov na predstavy anjelov. Foto turistu voči anjelským poliam ako veštecký výkon. Vlastnícky vzťah k anjelským sféram na liečebné účely. Zahustenie foto informácií v jednej predstave anjelov.

Zahustenie do pocitu hmly. Zahustenie do pocitu zlatého svetla. Zahustenie do pocitu diamantového svetla. Zahustenie informácii o anjeloch do úrovne priezračnej pulzácie vody. Vznik info polí okolo nás. Evokácie anjelov. Seansa anjelská. Čierne anjelské sféry. Anjelské postavy. Anjelské znaky. Likvidácia znásilnených a uväznených anjeloch. Esencie anjelov. Tento zápis ma svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach – rôzne.

V rámci prednášky sme sa zase venovali otázkam anjelskej a detskej psychiky. Uvedomujeme si prepojenosť detských predstáv, ktoré si meditujúci vkladajú do 6. neurónových oblastí. Ide o veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog a ganglie. Tak isto je možné vložiť alebo vyvolať detské pocity v kostiach. Je to celkovo jednoduché, stačí si do daných oblastí vložiť spomienky z detstva a doladiť si neuróny na ich prijatie.

Niečo podobné spravíme aj v prípade pocitu asi 20 metrových anjelov, ktorí vychádzajú zo spomienok, ktoré meditujúci získali pri zasväcovaní. Kto nebol na zasvätení, zájde si do sekcie Zasvätenia a vyhľadá si vhodné obrázky z anjelského zasvätenia. Spomenie si na anjelské sféry a spomienky nafukuje vedľa seba alebo nad sebou asi do výšky 20 metrov.

Pri nafukovaní spomienok postáv anjelov používa vhodné hypnotické techniky. Ide o koncentráciu do niektorej neurónovej oblasti alebo priamo do kostí vlastného tela. V danej neurónovej oblasti má určitú predstavu, ktorá dovoľuje naťahovať spomienky do výšok aj 20 metrov nad sebou alebo vedľa seba. Ide o vyslovene veštecké techniky. Teda meditujúci musí mať pocit, že všetko je nízkoenergetické a možno to všetko použiť na operatívne veštectvo.

Počas zasvätenia sa pracovalo na tom, aby sa tieto predstavy zahustili info poliami anjelov do niekoľkých úrovní. Prvá úroveň je pocit info anjela ako priesvitná bublina. Potom je úroveň zahustenia informácií o anjeloch do zlatého svetla. Potom je úroveň zahustenia obrázkov anjelov do úrovne diamantového svetla a potom je to úroveň zahustenia do pulzujúcej vody. Každú úroveň treba postupne skonzumovať a naučiť sa veštecky komunikovať. Rôzne úrovne zahustenia informácií sa dejú neustálym kreslením anjelov do predchádzajúcich anjelov. Keď sa niekto napája na informačné polia anjelov okolo nás, tak iba ako fotograf, ktorý si robí fotografie a nechce vlastniť anjelské sféry.

Potom je tu ďalšia úroveň v aure okolo fyzického tela. Vytvorte okolo svojho tela auru a to koncentráciou do niektorej zo 6. neurónových oblastí. Aura je okolo vás ako špeciálne vytvorené prostredie, do ktorého zo spomienok ukladáte zahustené postavy a prípadne anjelské znaky. Všetko sa ukladá do aury, ktorá je okolo vás vysoká aj 20 metrov. Do aury potom vkladáte foto anjelov zo spomienok. Do aury natlačíte foto čo najväčšieho počtu zahustených anjelov. Tým vytvoríte ochranný obal okolo seba a až na tento obal začnete z informačných polí násilne okolo seba sťahovať informačné polia, ktoré vytvorili iné osoby počas histórie ľudstva. Sťahujete jednu za druhou husto na seba. To vytvárate liečiteľský efekt a môžete liečiť seba aj iné osoby. Tieto násilne ujarmené informačné polia potom po liečbe treba uvoľniť sugeráciou, že ste zomreli a nepochybovať o tom, že ste zomreli. Informačné pole anjela sa uvoľní na pôvodné miesto.

Na prednáške sme si vysvetľovali, ako vznikajú anjelské sféry. V histórii boli osoby, ktoré sa venovali meditáciám a manipuláciám s pierkami. Pierka obsahujú informácie o živote vtákov, ktoré dotyčný šaman rôzne upravoval a to vytváralo v ňom postavy anjelov, ktoré sa na jeho tele zahusťovali. Po smrti sa uvoľnili do okolia Zeme a to 100 000 kilometrov na povrch a 6 000 kilometrov pod povrch. Takto vznikali aj anjelské esencie kokosu, tŕstia, lastúr, meteoritov, kostí a ďalšie anjelské esencie, ktorým sa budeme venovať počas zasvätení.

Preberali sme aj problematiku kozmických anjelov, ktorí vznikli u šamanov s kozmickým vedomím, ktoré je rozvinuté u kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Tak isto u osôb, ktorých matky boli počas tehotenstva hyperaktívne. Teda embryo prešlo niečím ako výcvikom kozmonautov. Kozmické vedomie opisujem v Kozmos sekcii. Je to vrcholný výkon v oblasti anjelskej ezoteriky a dovoľuje komunikovať s anjelskými sférami v informačných poliach, ktoré prekrývajú reálny kozmos okolo nás.

Tak isto sme preberali problematiku čiernych anjelov, ktorí tiež vznikajú činnosťou ľudí, ale na báze deštrukcie ľudí a ich krvi. Tieto sféry síce poznáme, ale z dôvodu šťastného osudu ezoteriku čiernych anjelov nepraktizujeme a dokážeme takéto informačné polia úspešne likvidovať.

Pridaj komentár