Veľmi by som uvítala, keby ste mi mohli spraviť celkový profil zameraný na duchovný rast. Tiež by som vás chcela poprosiť, či by ste mi pomohli načrtnúť body alebo priority na duchovnej ceste, aby som z nej zbytočne neodbočovala.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel, ako je to u vás s bielymi anjelskými silami. Sľubne si vytvárate predpoklady pre šťastný osud všetkými smermi, iba to nie je poriadne dotiahnuté. Treba pokračovať ďalej. Problémová oblasť zostáva naďalej vnútorný stav sexuálneho podvedomia.

Zdravotný stav
Kyvadlo obkreslilo všetky časti a systémy tela v poriadku. V rámci geriatrického programu je dostatočná obnova orgánov a častí tela.

Psychický stav
Aurický obal je dobre ukotvený okolo orgánov tela. Tak isto všetky podvedomé zložky sú na mieste v tele.

Povaha
Ste usadená svojimi psychickými prejavmi v strednom mozgu, ktorý je v strede hlavy a má veľkosť holubacieho vajíčka. Odtiaľto ide energetická spojka do ústnej dutiny a čo je nové, to je spojka do mozočku. To je dobrý trend. Spojku v ústnej dutine charakterizuje súboj šťastného osudu s deštruktívnymi tendenciami. Začali ste sa usilovať o šťastný osud viac ako doteraz. Spojku do mozočku charakterizuje obrázok bieleho anjela, ktorý začína strážiť vaše kroky.

Sexus povahy
Je energeticky usadený v ústnej dutine a charakterizuje to obrázok pracovitosti a zanedbávania svojho intímneho života. Akoby ste si nevedeli vlastné sexuálne libido vychutnať a užiť. Bolo by vhodné, aby ste sa venovali spojeniu sexuality a anjelských sfér do vzájomného celku.

Sexuálne centrum
Z ústnej dutiny sa posunulo do hlavy, čo charakterizuje obrázok osoby, ktorá si už vytyčuje určité ciele do budúcnosti. No nemá jasno, čo chce. A aj tu vediete súboj s nepriazňou osudu. Chýba viac cieľavedomosti a húževnatosti vytvoriť si dobré predpoklady pre budúcnosť. Väzba na zvládnutie vlastnej sexuality tu je a bolo by vhodné to vyriešiť meditáciou alebo vhodným zasvätením.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve, ktoré sa môžu počas života meniť. Celková vzrušivosť: na čierne anjelské sféry, ktoré vás vťahujú cez sexuálne vedomie do životných nepríjemností. Povrchová vzrušivosť: je tiež zameraná na vnútorné sexuálne deštruktívne pochody. Priťahuje to deštruktívne ladených mužov do vašej blízkosti. Pohlavná vzrušivosť: je spojená so snahou orientovať svoju sexualitu do duchovnej oblasti svojho vnútra. Väzba na bielych anjelov. Citová vzrušivosť: zbierať čierne pierka anjelov deštrukcie. Jednoducho vás to cez sexuálne roviny vašej duše ťahá do nepríjemností.

Stav obalov
Skúmam energetické objekty vo vašom tele, ktoré obsahujú rôzne obrazy od ľudí, ktorí žili na tejto planéte.

1.aura obal je okolo vášho tela o hrúbke 5 cm, obsahuje informácie rómskych ľudí. Snažia sa deštruovať anjelské zasvätenia a nútia vás žiť spôsobom, ktorým žiť nechcete. Chýbajú zasvätenia do aury a vyčistenie aury od týchto nežiaducich deštrukcií.
2.klinický obal- tento obal máte. Prežili ste klinickú smrť. Stačí iba pár sekúnd počas spánku. Tento obal je naplnený obrázkami zo života rómskeho etnika.
3.Lama tulku máte, obsahuje informácie o reinkarnovanej osobe rómskeho pôvodu, ktorá sa venovala kováčstvu, celkovo duchovne a duševne vyspelá osoba.
4.spirit obal máte, v aure obaly informačných polí mŕtvych detí. Nie ako detské duše z kostí, ale iba fotografický odtlačok. Nemá to na vás žiadny vplyv.
5.túžby obal je umiestnený v hlave a obsahuje túžbu rómskej osoby, ktorá nemala dosť času venovať sa duchovnej aktivite.
6.mozoček obal, poslanie v živote – nachádzam tu obraz šamanky a anjelských sfér, ktoré sú neustále napadané čiernymi anjelskými silami deštrukcie.
7.rodostrom obal je umiestnený v tele a obsahuje obraz rómskej ženy, ktorá bola samotárka.
8.kostný záznam – do kostnej hmoty zapisujete deštruktívne udalosti a nepríjemnosti. Vyzerá to tu ako vo svete násilia. Silné negatívne emócie. Aj túto oblasť by bolo treba vyčistiť a vniesť anjelské sféry.
9.dieťa obal je okolo pupku veľkosti pingpongovej loptičky. Obsahuje silný súboj anjelských síl šťastného osudu s neúspechom.
10.zvierací obal je umiestnený v tele veľkosti pingpongovej loptičky. Obsahuje informácie deštruktívneho charakteru.
11.eros obal je roztiahnutý v celom tele a obsahuje deštruktívne čierne anjelské sféry o mučení a ubližovaní.
12.zápis spomienok – spomienky na to, čo ste prežili, nezapisujete do veľkého mozgu, ale do mozočku. Prevahu majú zápisy o predčasne zomretých deťoch.
13.šaman obal máte vo veľkosti pingpongovej loptičky. Obsahuje deštruktívne rituály s čiernymi anjelskými sférami.
14.7 obalov spolu – máte ich v sebe v oblasti žalúdka. Obsahujú biele anjelské sily, ktoré sú pospájané s čiernymi anjelmi.
15.vnútro neurónov – tento obal nie je rozvinutý.
16.chromá chrbtica– tento obal nie je rozvinutý.
17.tranzové pohybové telo – tento obal nie je rozvinutý.
18.tranzové zvukové telo– tento obal nie je rozvinutý. Nerozvinutosť týchto obalov vám nedovoľuje účinne psychicky pracovať v aure okolo seba.
19.extáza – tento obal máte otvorený, ale je príliš slabučký, aby účinne pracoval v aurickom obale okolo vás.

Pôrod
Vaše narodenie bolo sprevádzané príchodom čiernych deštruktívnych síl, ktoré vám strpčujú život od narodenia.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Veľké postavy anjelov prevládajú a tešíte sa vnútorne z toho.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Stredne veľké postavy anjelov a únik deštruktívnych tendencií z tejto oblasti.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Drobné postavy anjelov, ale málo anjelských znakov.

Astrológia miechy
Drobné postavy anjelov bielych aj čiernych. Nedostatočne rozvinuté schémy šťastného osudu.

Astrológia ganglií
Stredne veľké postavy anjelov, ktoré sa už usilujú prinášať vám vhodné informácie.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Sú tu veľké anjelské zvieratá, dostatok životnej sily.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. V prvom rade je to práca a slabo duchovné záležitosti. Neviete udržať harmóniu medzi duchovnými záležitosťami a bežným životom naplneným prácou. Skúste vytvoriť harmonickú väzbu.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Prevládajú čierne anjelské sféry, ktoré ničia všetky vaše dobré nápady idúce do budúcnosti.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď sa budete viac usilovať v duchovnej oblasti.

Pridaj komentár