Spirit. ezoterika. Patogenita spirit ezoteriky. Psychohygiena. Foto a 90 % info polí z kostných pozostatkov. 2000 miliónov rokov nazad do histórie. Ezoterika postavená na info poliach. 6 neuronových oblastí. Vedomie z kostí. Vedomie jogínske. Vedomie kozmické. Výskum info polí. Reinkarnácia výskum. Spirit montáž. Bezpečný špiritizmus. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku špiritizmu. Pod špiritizmom rozumieme všetky informácie o zvieratách a ľuďoch planéty Zem a to 2000 miliónov rokov nazad až do dnešného dňa. Informačné polia vznikajú v drvivej väčšine 99 % po smrti zvieraťa a človeka. Informačné polia nevznikajú z rastlín. Informačné polia môžete vešteckými technikami nájsť všade okolo nás. Najčastejšie v kostných pozostatkoch, potom v predmetoch, ktorých sa za určitých špecifických podmienok dotýkalo zviera a všetky vývojové formy človeka. Tak isto sa časť informácií po smrti človeka dá nájsť v 4 magnetických pulzáciách vychádzajúcich z magmatického jadra Zeme. 4 magnetické pulzácie prechádzajú všetkými formami živej a neživej prírody do hĺbky zemského jadra, čo je 6 000 kilometrov a do vzdialenosti 100 000 kilometrov od povrchu Zeme smerom do kozmu všetkými smermi.

Informačné polia nájdete aj v reálnom kozme a to v našej Slnečnej sústave, súhvezdiach a galaxiách. Ide o reálny fyzický svet, ktorý skúma vedecká astronómia. Tento fyzický svet je prekrytý informačnými poliami ľudí, ktorí mali kozmické vedomie, ktoré popisujem v Kozmos sekcii.

Treba si uvedomiť prechod celej ezoteriky na pôdu informačných polí, ktoré v histórii ľudstva dokázali vnímať iba osoby nadané alebo veštecky školené. Môžeme to zrovnať tak, že si bežných ezoterikov predstavíme ako školáčikov a tých, ktorí prešli na ezoteriku informačných polí ako starých a skúsených profesionálov. Bohužiaľ, bolo ich v pomere k celému ľudstvu príliš málo. Informačné polia sa často nazývajú akáša, astrál, kniha života, Boží svet a podobne. U nás dostal pragmatický názov informačné polia.

K informačným poliam možno mať dvojaký prístup a to ako turista s fotoaparátom, teda bez schopnosti ich vlastniť a mať ich v sebe ako informáciu s pocitom, že sa s nimi nedá liečiť ani inak na niekoho pôsobiť. Alebo vlastnícky až násilnícky vzťah, kedy informačné polia mŕtvych zvierat a ľudí môžete aj s magnetickou energiou stiahnuť do svojho fyzického tela, čo môže spôsobovať rôzne nekontrolovateľné stavy.

Aj v oblasti špiritizmu prichádzame na nutnosť nastaviť si kozmické vedomie, ktoré majú kozmonauti, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace alebo osoby, ktoré sa narodili matke, ktorá bola počas tehotenstva hyperaktívna a nervózna. Nahodením kozmického vedomia možno skvele vnímať informačné polia vo všetkých oblastiach reálneho sveta.

Precvičili sme si základné stavy špiritizmu už bez potreby porušiť si psychiku a informačné polia z kostných pozostatkov. Ide o informácie o živote dotyčnej osoby alebo zvieraťa. Pre bezpečnosť zosávame do aurického obalu iba 90 % informácií uložených v kostných pozostatkov s pozíciou turistu s fotoaparátom. Tento prístup zabezpečuje vylúčenie prieniku informačných polí z kostí do fyzického tela a jeho fyzické alebo psychické poškodenie.

Tak isto sme sa začali zaoberať aj problematikou seansí a v tomto smere pripravujeme celodenný seminár. Špiritistické seanse budeme používať na posilnenie informačných polí rôzneho charakteru. Ide o špeciálnu procedúru, ktorá vytvára pre informačné pole mŕtvych ľudí a zvierat špecificky umelé prostredie, kde sa môže info pole aktívnejšie prejaviť.

Na stretnutí sme si prezentovali výskum okolo rôznych druhov mumifikácií ľudského tela. Prvá mumifikácia je v Afrike ( 5, L ), chemicky mumifikovaná osoba. Informačné polia sú všade rozhádzané. Pri múmii nie sú žiadne informácie o jej živote.

Druhý prípad mumifikácie je v Egypte ( 6, G ), bežná klasická mumifikácia. Info úplne zničené a je vytvorený svietiaci kotúč, ktorý je v oblasti súhvezdí. Je tu spoločne veľké množstvo kotúčikov. Informačné pole je vo svete zničených vecí. Hovoríme mu svet tieňov. Oblasť celej troposféry na Zemou do 15 kilometrov.

Tretia mumifikácia je v Rusku ( 7, E ). Telo bolo najprv sušené v prievane, potom uložené do rašeliniska. Informačné polia sú okolo takto mumifikovaného človeka.

Štvrtá mumifikácia je v púšti Gobi ( 13, E ), úplná mumifikácia a vysušenie. Celkové zničenie a vytvorenie malých svietiacich kotúčov do jedného veľkého kotúča. Svet tieňov je magicky upravený do postavy veľkého Budhu.

Piata mumifikácia je v Južnej Amerike ( 13, L ). Vysušenie a presun info polí do sveta mikročastíc. Nevnímate svet na molekulovej úrovni, ale ako častice. Najprv tento stav nahodíte v neurónoch vlastného tela a potom sa to dá vnímať.

Šiesta mumifikácia je v Južnej Amerike ( 13, I ). Vysušené telo bolo oblepené hlinou a vypálené v ohni. Potom uložené do svätyne v skalnatej hore. Info polia tu pochovaných sú všetky spolu a stiahli sem aj ostatné info polia o svojom národe.

Siedma mumifikácia je v Severnej Amerike ( 10, G ). Telo bolo posekané, vložené do nádob a zaliate. Nádoby boli vložené do jaskyne a zasypané kamením a zeminou. Veľké vrstvy na seba. V info poliach vytvorili okolo Zeme štvorce, najviac 100 000 km nad zemským povrchom. Tak isto v kozme.

Ôsma mumifikácia je skoro pri Grónsku, sektor zemepisnej dĺžky a šírky ( 11, B ). Mumifikácia bola prevedená do živice, potom telo vložili do dreva a znovu izolovali živicou. Informačné polia vytvorili po povrchu pevniny a mora sieťku z informácií, ktoré prežili dotyční ľudia.

Deviata mumifikácia je v Jamajke ( 13, H ). Balzamovanie každého kúsku tela osobitne a potom spolu. Potom spojili do jedného celku desať ľudí a nechali ich prerásť stromami. Informačné polia vytvorili veľkú postavu cez celú zemeguľu.

Desiata mumifikácia v zemepisnej šírke a dĺžke ( 5, K ), Tahiti. Mumifikovanú osobu natierali zvieracou krvou a to, čo vytekalo, natierali na skaly. Vytvorila sa v info poliach mriežka 100 000 km zemským povrchom.

Pridaj komentár