V oblasti ezoteriky sme sa postupne prepracovali vďaka vešteckým a aj celkovým ezoterickým skúsenostiam do roviny nových údajov, ktoré dovolia postaviť ezoteriku na ešte reálnejší základ ako doteraz. Ezoterik môže v dnešnej dobe prevziať ezoterické poznatky v knižnej forme, alebo od živého ezoterika ako svojho učiteľa.

Treba si však uvedomiť, že je tu ešte iná forma prevzatia základných poznatkov ezoteriky a to priamo z informačných polí, ktoré vytvorili zvieratá a ľudia počas svojho života a smrťou ich uvoľnili mimo svoje telo a mimo svoje pozostatky. Aj keď niekedy niečo zostalo kostiach.

Najlepší prípad realizácie duchovnej cesty je na živom majstrovi, ktorý pozná informačné polia ezoteriky. Ezoterická obec často používa pre túto oblasť aj názov akáša, astrál, Božský éter alebo kniha života.

Keď na začiatku pochybujete o informačných poliach v ezoterike, tak v zásade je to správny postoj, ale treba, aby ste sa presvedčili, a potom svoju pochybnosť odložili alebo sa v nej utvrdili. Pochybovať aj spochybňovať možno do okamihu, keď ste sa vhodným spôsobom presvedčili.

Aby sa vytvorilo informačné pole, musel vzniknúť život na úrovni jednoduchého zvieraťa. Zviera zomiera a vytvára automaticky po smrti informačné pole. Časť môže zostať v kostných pozostatkoch a časť môže prejsť v magnetických poliach zemského jadra. Prípadne prekrýva reálny kozmos alebo sa niečo dostane aj do živých zvierat a ľudí. Ezoterik, ktorý má školené zmysly do veštectva, dokáže dobre vnímať a čítať informačné polia.

Informačné pole sa objavuje vznikom života na Zemi. Aby si ho niekto uvedomil, že existuje, musí ho veštecky cítiť a dokázať ho vnímať v sebe, okolo seba v objektoch a podobne.

Kto nevedel o informačných poliach v ezoterike, ten má možnosť sa s nimi dôkladne oboznámiť. Tak isto tu získané údaje využije vo svojej ezoterickej praxi na rôzne účely duchovného rastu.

Keď dobre spoznáte, o čom sú info polia okolo nás, tak nebudete chcieť robiť ezoteriku starými metódami. Máme iba malú skupinu ezoterikov, ktorí dokážu svojou mysľou pracovať na úrovni informačných polí.

Keď nadobudnete dostatok poznatkov o fungovaní informačných polí, tak si spravíte vlastný úsudok, ako tieto informačné polia fungujú. To vás ovplyvní v tom, že svoje ezoterické skúsenosti prehodnotíte a dosiahnete vyššiu úroveň vašej duchovnej cesty.

Každý ezoterik má možnosť sa stať ezoterikom fungujúcim na informačných poliach, pokiaľ bude mať záujem a chuť dosahovať vyššie méty ako doteraz.

Pred asi 2000 miliónmi rokov zomrel prvý živočích a vytvoril prvý zápis do informačných polí Zeme a kozmu. Každou smrťou zvieraťa a človeka sa zväčšuje informačné pole. Každým zásahom človeka do informačného poľa môže prísť k určitým zmenám.

Nie je možné, aby sa čo i len jeden zápis z info poľa stratil. Iba je možné premiestniť ho niekde inde alebo skombinovať s inou položkou info polí. Musíte byť pripravení na to, že keď hľadáte niečo v informačných poliach ezoteriky, tak niečo môže byť zakódované, niečo môže byť niekde presunuté.

Kto vie o informačných poliach pre ezoterikov, ten ešte nemusí ovládať aj zákonitosti správania týchto informačných polí. Treba skúmať a získavať skúsenosti.

Kto z ezoterikov neprejde na prácu s informačnými poliami, ten sa ešte viacej zahrabe do ezoteriky minulosti a nedosiahne vyššiu duchovnú úroveň. Teda pozorne sledujte, čo pre vás pripravíme v tejto oblasti ezoteriky.

Pokiaľ ste si s nami vybrali líniu informačných polí v ezoterike, tak ste si síce narobili kopec problémov, ale tie sa vyriešia, a potom budete mať možnosť robiť aj vrcholovú ezoteriku.

Nikdy a za žiadnych okolností sa nevzdáme cesty nastaviť ezoteriku na úroveň informačných polí. Inej cesty niet, iba k úplnej dokonalosti.

Pridaj komentár