Budeme sa venovať nácviku a pochopeniu, ako dosiahnuť stavy klinického naladenia mysle. Verím, že ste si dobre precvičili koncentráciu zmyslov do vonkajšieho sveta a koncentráciu do vnútorného sveta a pred cvičením tejto školy ste už dosiahli slušnú úroveň koncentrácie do šedej kôry veľkého mozgu. Do tejto oblasti sa viete koncentrovať iba v náznakoch spomienok a všetka koncentrácia je veľmi tichá a energeticky úplne nepostrehnuteľná.

Treba sa mnohonásobným opakovaním prepracovať k nízkoenergetickému prieniku do neurónov na základe náznakov spomienok uložených vo vašej mysli. Takéto spomienky automaticky prenikajú do neurónov šedej kôry veľkého mozgu bez zjavnej koncentrácie. Až po prieniku spomienky a náznakovej podoby ide fyzická koncentrácia zo zmyslových centier šedej kôry veľkého mozgu do oblastí, kde náznak spomienky prenikol. Treba to neustále precvičovať.

Zasadnete na stoličku, postupom času sa naučíte sedieť nehybne a koncentrovať sa na svoje vnútro či už fyzické, alebo psychické. Nahodíte ľahké spomienky na anatomickú predstavu orgánov tela. Iba také zahmlené a nejasné. Potom nasleduje koncentrácia do jednotlivých orgánov a udržanie koncentrácie najprv na jeden orgán alebo časť tela a postupne na všetky orgány a časti naraz.

Je potrebné cvičiť pravidelne a sedenia predlžovať postupne. Buďte rozumní, neprežeňte to a nehrajte sa na hrdinov. V ezoterike platí dvojnásobne, že každý krôčik dovnútra svojej duše treba precvičovať systematicky a dôsledne a nelietať. Mohlo by sa to vypomstiť na psychickom stave. A preto postupne zvyšujete dĺžku sedenia o 5 minút v zmysle pravidelných cvičení a zbytočne sa nenáhlite. Všetko chce svoj čas. Náhle nehybné sedenie trvajúce 30 minút môže spôsobiť nevoľnosť až stavy na odpadnutie. Pri nehybnom sedení sa usilujete aj o to, aby vám vnútorný hlas a koncentrácia nebehali hore dole po veciach a problémoch, ktoré vás trápia alebo nejako zaujímajú. Jediné, čo vás zaujíma, je sedieť nehybne a koncentrovať sa do orgánov a častí tela. Takto sa postupne naučíte sedieť až vysnívaných 30 minút. To je základ cvičenia klinického stišovania, znehybňovania a umŕtvovania. Pokiaľ máte myšlienky rozbehané až príliš, tak sa ich postupne snažte stišovať a zbytočne sa to nesnažte spraviť hneď a okamžite. Postupné stišovanie má väčšiu trvácnosť.

Neodporúčam napríklad spájať cvičenie nehybnosti s nácvikom jogínskych cvičení. Asány napríklad blokujú prietok krvi do nôh. Prílišné dlhé cvičenie môže viesť k problémom s prietokom krvi a krvným tlakom vo svaloch. Uvedomte si, že organizmus reguluje prietok krvi a znižuje a zvyšuje tlak vo svaloch . Tak isto joga obsahuje v základných asánach iné fenomény a to indickú ezoteriku. Odporúčam na začiatok dať prednosť klasickému sedeniu na stoličke. Keď sa budete ako pokročilí venovať joge, tak nie je žiadny problém využiť práve vhodnú asánu.

Keď dobre zvládate stoličkové sedenie, tak treba, aby ste sa naučili podobným spôsobom ležať až 30 minút a nezaspať. Pokiaľ sa prepadnete do spánku, musíte sa postupne naučiť odolávať mu. Podobné cvičenie môžete zvládnuť postojačky bez akéhokoľvek pohybu. Netreba tieto základné cvičenia podceňovať. Meditujúci po túžbe robiť si v ezoterike, čo sa im zachce, preskakujú základný výcvik. Zbytočne sa ponáhľajú. Niekto bol napríklad v Egypte, je uchvátený egyptskou kultúrou a strašne chce dosiahnuť najvyššiu egyptskú duchovnosť. Valí sa do toho hlava nehlava a nakoniec má z toho guláš a nedosiahne nič podstatné. Rozumný ezoterik cvičí postupne, vybuduje si stabilné a bezpečné základy a postupne stavia v sebe egyptskú duchovnosť.

V týchto troch stavoch – sed, ležanie a státie pristúpite k ďalším cvičeniam a to dychovým. Meditujúci sa musí naučiť pri klinických cvičeniach špeciálne stišovať dych a to tiež nie je jednoduchá technika. V prvom rade sa treba naučiť nadychovať málo vzduchu, a tak isto vydychovať. Teda v pľúcach vždy zostane určitý vzduch, to je jedno, či pri nádychu, alebo výdychu. Teda keď sa málo nadýchnete, tak také isté množstvo vzduchu vydýchnete. Hovorí sa tomu dýchanie do stabilného stavu pľúc, kde neznižujete ani nezvyšujete prísun vzduchu a v pľúcach je stály objem vzduchu. Vzduch v pľúcach sa udržuje stabilný. Znovu si treba uvedomiť, že je to neštandardné dýchanie, ale vhodné pre meditáciu. A preto po skončení meditácie treba prejsť do štandardného dýchania. Dobré je kombinovať ezoterické dýchanie so športovým dýchaním.

Znovu tu platí zásada, že kto má problémy s dýchaním, tak by si mal na začiatok dať pľúca do poriadku dychovými cvičeniami. Niekto môže mať aj stavy astmatických výronov energií z detskej žľazy v hrudnej oblasti a pri meditáciách sa môže pridusovať. Aj tu sa treba naučiť ovládanie a napúšťanie energie z detskej žľazy do nervstva, krvného a lymfatického riečišťa. Jednoducho je vhodné precvičiť si množstvo dychových cvičení v rámci liečiteľstva a udržania si dobrého príjmu kyslíka.

Postupne sa učíte udržať v pľúcach minimálny obsah vzduchu a tiež techniku dodychovania a vydychovania a to tak, aby sa množstvo vzduchu v pľúcach neznižovalo, ale ani nezvyšovalo.

Cvičíte trpezlivo a postupne v priebehu roku skvalitňujete tento druh dýchania. Po ukončení cvičenia sa musíte naučiť chodiť do stavu normálneho dýchania a to je plný výdych a plný nádych.

Dokážete nehybne sedieť, ležať, stáť a dokážete špeciálne dýchať. K týmto cvičeným technikám pridáte schopnosť koncentrácie do vnútra tela. Pozornosť nasmerovanú do vonkajšieho sveta prevediete do vnútorného tela. Spomeňte si na anatomický atlas tela. Postupne si vsugerujete, že vaše orgány sú slabšie a slabšie. Doslova cítite, ako sa všetka činnosť v organizme stišuje, orgány a časti tela pracujú ako spomalený film.

A to je ďalší stav klinickej smrti vyvolaný neustálym cvičením stišovania. Spomaľujete a postupne ešte viacej spomaľujete. No po týchto cvičeniach sa treba vrátiť naspäť do normálneho chodu organizmu. Treba brať návrat do normálneho stavu vážne a nedopadnúť ako niektorí jogíni, ktorí sa jogou tak stíšili, že sa už nevedeli vrátiť do plnej aktivity organizmu. To sa môže vypomstiť, keď jogín ochorie. Jednoducho už nenaštartuje napríklad poriadnu imunitnú reakciu. Cieľom ezoterika nie je trvalo sa usadiť v stavoch klinickej smrti, ale tento stav vyvolávať. Uviesť sa do tohto stavu a znovu sa vrátiť do štandardného stavu. A tu je zase problém niektorých ezoterikov, ktorí normálnych ľudí považujú za čudákov a seba za normálnych a štandardných. Pre profesionálneho ezoterika je rešpektovanie normálnosti a návraty do stavov bežných štandardov samozrejmosť. Tak isto je pre ezoterika samozrejmosťou, že štandardnosť určuje psychológ a psychiater. Pokiaľ nemá ezoterik štandardný psychický stav, tak by sa mal najprv dať do poriadku. A vždy vychádzať a vracať sa do štandardnosti.

Cvičte tieto stavy svedomito a poctivo, kým ich nebudete dobre fyzicky ovládať. Nie je dôvod pokúšať sa o stavy klinickej smrti príliš nedočkavo. Tak isto si uvedomte, že skutočné stavy klinickej smrti, pri ktorých sa nedýcha, trvalo poškodzujú neurónové bunky. A neurónové bunky sa nedajú už obnoviť, pokiaľ sa zničia. Sugeratívna klinická smrť takéto efekty nevyvoláva. Ale prehnané cvičenia môžu spomaľovať regeneračné pochody v neurónoch ľudského tela. Preto je potrebná zvýšená starostlivosť pri praktizovaní sugeratívnych stavov klinickej smrti.

No medzi nami chodia aj takí, ktorých organizmus je chorobnými procesmi až príliš skľudnený a znehybnený. Vtedy treba cvičiť opačný postup a to návrat do klasického stavu fungovania ako u bežných ľudí. No väčšinou to bude problém hlavne opačný. U meditujúcich je často príliš silná aktivita orgánov a dýchania. Jednoducho majte na pamäti zdravotnú stránku cvičenia.

Základom cvičenia stavov klinickej smrti je sugeratívna forma nácviku, ktorej podstatou je uveriť a nespochybňovať to, že zomierate a upadáte do klinickej smrti. Úvod do týchto stavov cvičíte fyzicky a to je nehybnosť a stuhnutosť. No ďalšiu úroveň výhradne sugeráciou a uverením. Pokiaľ to cvičíte dostatočne, tak sa vám vo veľkom mozgu preskupia neuróny a to isté spravia aj uložené spomienky. Niektoré oblasti neurónov budú produkovať svetelné efekty, ktoré sa budú tlačiť dovnútra organizmu. Podobá sa to na jav, ako keď sa rozostúpia oblaky a z diery v oblakoch žiaria slnečné lúče, ktoré postupne naplnia celé telo. A to je ten pravý stav, ktorý potrebujeme dosiahnuť.

Sugerácie zomierania a prechodu do klinickej smrti si postupne vyvolávate v pamäti a prenášate na jednotlivé orgány a časti tela. Tak isto môžete k sugerácii pridávať aj určitý stupeň fyzického stišovania a spomaľovania všetkých biologických pochodov. Veľmi sa to podobá zaspávaniu, ale nie je to celkom zaspávanie. Tak isto pridávate spomienky, kde ste všade čítali a počúvali o stavoch klinickej smrti. No nesmiete tieto opisy brať doslovne. Ide o to, že sa tu prevažne opisujú stavy skutočnej klinickej smrti a nie sugeratívne vyvolaný klinický stav. Ale určité náznaky spomienok na klinický stav dopomôžu vyvolať sugeratívnu klinickú smrť.

Kto by chcel dosahovať stav klinickej smrti v noci, tomu odporúčam tento proces naprogramovať pred spaním a vyhnúť sa stavom klinickej smrti spomalením činnosti srdca. Mohlo by prísť až k takému stíšeniu, že by nemuseli impulzy srdca znovu naskočiť. Vtedy nepanikárte, napojte sa na srdce najbližšej osoby a uľahčí vám to naskočenie štandardného chodu srdca. A celkovo by ste nemali robiť klinické výlety cez srdce, a hlavne nie v noci. Zbytočne neriskujte.

Zaujímavé a veľmi účinné je aj použitie hypnotických techník na prehĺbenie klinického stavu mysle a udržania svetelného tela vo fyzickom tele. Ide o techniky s kyvadlom, na konci ktorého je zavesený kúsok zrkadielka. Potom je možné sa hypnotizovať aj pohľadom do zrkadla alebo koncentráciou až za zrkadlo. Možné sú aj iné hypnotické techniky, ktoré si vyskúšajte.

Pri cvičeniach vôbec nevadí ľahká spomienka na svetlo a jeho šírenie do jednotlivých častí tela. Je to pomôcka ako každá iná, hlavne, že časom vedie k vytvoreniu klinického tela.

Tak isto niektorým pomáha stav diaľkového napojenia na osoby, ktoré prežili klinickú smrť niekoľkokrát a majú trvale otvorený stav klinickej smrti. Znovu opakujem, že nie je naším cieľom takýto stav dosahovať trvale, ale otvoriť si ho a potom vrátiť do štandardnej psychiky.

Niektoré osoby tento stav dosiahli, ale nevedia ho dostatočne vnímať. Potrebujú si vypestovať veštecké schopnosti a transformovať povrch šedej kôry veľkého mozgu na veštecké vnímanie sugeratívne vyvolaných stavov klinickej smrti.

Treba znovu a znovu cvičiť a keď dosiahnete vhodný stav sugeratívnej klinickej smrti, tak treba posilňovať tieto cvičenia a zahusťovať klinické telo, ktoré sa vytvorilo vo fyzickom tele.

Pridaj komentár