Zasvätenie 9. živých najefektívnejších zasväcovateľov v oblasti energetickej liečby. Zasvätenie do aury okolo ganglií. 9 rituálov vedúcich k tranzu v tele. Anjelské sféry. Zasväcuje Saša Pueblo. K tomuto článku je k dispozícii množstvo fotografického materiálu. Vyhľadaj v Galérii zasvätení.

Pokračovali sme v ďalšom zasväcovaní. Už sme absolvovali zasvätenie do 6. neurónových oblastí. Upravili sme zasväcovaním šedú kôru veľkého mozgu, stredný mozog, mozoček, ktorý je ako tenisová loptička v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom. Zasvätenie prebehlo aj do miechy. Miechu v chrbtici si môžete predstaviť ako 32 korálikov navlečených na niť. Potom sme absolvovali zasvätenie do ganglií pri orgánoch tela, ktoré sú ako drobné špendlíkové hlavičky.

Na to, aby sa pre anjelské reiki otvorili tieto neurónové oblasti bolo potrebné, aby sa používali klasické hypnotické techniky. Saša Pueblo používa hypnotické techniky založené na princípe vyrozprávania určitých životných situácií a ochote zasväcovaných osôb si ich predstavovať. Potom Saša Pueblo používa špeciálne cvičené hlasivky. Uvedomuje si membránu v hlasivkách a dokáže ju šamansky rozozvučať. K tomu používa techniky na spôsob operných spevákov. K týmto hypnotickým slovám používa aj hypnotické energetické ťahy okolo fyzického tela rukami. Zároveň učil zasväcované osoby, ako použiť hypnózu aj na seba ako formu autohypnózy. Zasväcované osoby použili hypnózu na to, aby si lepšie upravili prostredie neurónov do vhodného stavu. V prvom rade je treba neuróny naladiť tak, aby sa do nich mohli vložiť predstavy z detstva. Zároveň treba neuróny doladiť, aby mal človek pocit, že z danej neurónovej oblasti vyrastá veľká postava anjela, ktorá má aj 7 metrov do výšky. Pomôže vám pocit predstavy, že ste anjela vyrobili z mydlovej bubliny. Zasväcované osoby sa učia, aby k anjelom nemali osobný vzťah a pristupovali k nim v stave turistov, ktorí si ich chcú iba odfotiť. Nie aby ich vlastnili, nie aby ich donucovali pomáhať a podobne.

Zároveň sme ich dôsledne zahusťovali ako fotografie a spájali dve predstavy anjela do jedného anjela. Dosahovali sme stav bieleho alebo až žltastého svetla, ktoré nelieči, ale iba funguje ako zdroj informácií. Potom sme anjelské foto zahusťovali do svetla dúhy alebo diamantu. Nakoniec iba do pulzácie priezračnej látky. Nesmú byť pocity, že sa s tým dá liečiť. To je dôležitá podmienka.

Dovŕšili sme túto jednu etapu upratania a naladenia neurónov vo vnútri tela zasväcovanej soby. Nasledovali ďalšie zasvätenia, ktoré už nešli do neurónov, ale dali si za cieľ naučiť sa operovať s anjelskými sférami v aure. Pod aurou tu rozumieme priestor okolo ľudského tela, ktoré obsahuje prachové častice, svetelné fotóny, magnetickú energiu magmatického jadra Zeme, vlastnú energiu zasväcovanej osoby. Potom do aury okolo ľudského tela možno nainštalovať a zahustiť foto anjelských sfér, ktoré sa nachádza v magnetických poliach, ktoré produkuje zemské magmatické jadro.

Anjelské sféry vznikajú z rôznej ľudskej činnosti a uvoľňujú sa najčastejšie a hlavne po smrti človeka. Potom sa môžu dostať do zemských magnetických pulzácií a tu sa usadiť. K týmto informačným poliam, ktoré sa intenzívne podobajú postavám s krídlami, sa dá pristupovať dvojakým spôsobom a to ako k sochám, ktoré si pozerá ľahostajný turista s fotoaparátom v ruke a spôsobom vlastníka a mučiteľa, ktorý chce vlastniť anjelské informačné polia. Druhý prístup je prístup silne dynamický a liečiteľský. No nie je dobré, aby bol takýto vzťah trvalý. Násilne sa správame k anjelským sféram vtedy, keď sa chceme sami liečiť alebo liečiť iné osoby. Keď sa doliečime, treba dať informačným poliam slobodu a uvoľniť ich zo svojho tela alebo zo svojej aury. Odporúčam každému dodržiavať túto psychohygienu a neriskovať.

Sú medzi nami aj takí, ktorí produkujú neustále počas života biele anjelské sféry a neustále sa nimi plnia a plnia. Dnes ich už dokážem uvoľniť z tela technikou sugerácie, že dotyčná osoba zomrela.

Terajšieho zasvätenia sa zúčastnili živí zasväcovatelia: Afrika, zemepisná dĺžka a šírka (5, L), Afrika (4, I), Afrika (2, G), Ázia (7, F), Tibet (10, F), Kambodža (13, H), Sibír (14, D), India ( 10, H ), Fidži (3, K). Saša Pueblo sprostredkovával v mediálnom stave kontakt a zasväcovanie. Jedná sa o súčasných liečiteľov a zasväcovateľov, ktorí mali v tomto čase dobré liečiteľské výsledky.

Zasvätenie už ide do línie aury okolo tela. Okolo miechy je aura hrubá až pol metra. Okolo brušného mozgu je aura v podobe rôznych kužeľov. Okolo ganglií pri orgánoch tela je aura v podobe mydlových bublín veľkosti futbalovej lopty. Je ich tu mimoriadne plno. Na zasvätenie do aury treba mať rôzne druhy stavov. Napríklad byť v stave siamského dvojčaťa a napojiť sa na iného človeka na diaľku. Pri jednom zasvätení bolo treba byť vo veľkom mozgu so sugeráciou klinickej smrti a návratu z nej. Pri ďalšom zasvätení od dotyčnej osoby musel byť Saša Pueblo v stave média, ktoré si nasugeruje, že má totálny rozklad psychiky a má otvorené vnútorné telo neurónov. Špeciálny stav šialenstva. V ďalšom prípade musel mať stav hypnotizéra s tranzovým telom. Teda stav pocitu pohybu tela v jednom smere. Alebo stav jedného druhu zvuku v celom tele, prípadne stav sugerácie užitia nejakých byliniek. Pri ďalšom zasväcovateľovi musel mať stav jogínsky. Vyprázdniť všetko zo seba do aury a vnútro zaliať stavom sexuality. Teda rôzna paleta stavov, cez ktoré sa mohli prenášať stavy žijúcich liečiteľov na zasväcované osoby.

Dosiahli sme cieľ 9. rituálov, aby sa zasväcované osoby dostali do tranzového stavu s pocitom vnútorného pohybu, do stavu jedného tónu, ktorý ide celým telom, do sugerácie pocitu zjedenia nejakej bylinky. Rituály stáli ďalej na princípe aktivovať jemne nervové zakončenia na prstoch. Pod prstami zasväcovaných osoby prešli drobné kamienky, fazuľa, paličky, piesok a podobne. Prípadne sa kreslili nejaké znaky alebo obrázky anjelov. Nad meditujúcimi viseli špagáty, na ktoré sa vešala vata, anjelské znaky, anjelské obrázky, sklíčka, paličky, kúsky kože, pingpongové loptičky. Pod špagáty sa dávalo množstvo vaty. A napríklad aj kokosové orechy.

Pridaj komentár