– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA Z 21.11.02

NA ZAČIATKU MEDITÁCIE SME SA ODPÚTALI OD VNÍMANIA VONKAJŠIEHO SVETA. UTLMILI A UKĽUDNILI SME ZMYSLOVÉ SENZORY. ZÁROVEŇ SME SI OTVORILI SPOMIENKY NA PREDCHÁDZAJÚCE CVIČENIA TAK, ABY SA ZAPISOVALI VŽDY NA SEBA. ĎALEJ SME SA VOĽNE KONCENTROVALI DO VŠETKÝCH ČASTÍ MOZGU. IŠLO O PREDNÝ MOZOG, TEMENNÝ MOZOG, ZADNÝ MOZOG A SPÁNKOVÝ MOZOG. KAŽDÚ ČASŤ SME PRECHÁDZALI KONCENTRÁCIOU A UVEDOMOVALI SI TU BUNKY, TEPNY, ŽILY, NERVY, NEURÓNY, VRSTVY SYNAPSIÍ A MOZGOVO-MIEŠNY MOK. PRI CVIČENIACH V ZADNOM MOZGU SME MALI POCIT, ŽE CVIČÍME ASI METER PRED SEBOU. PRI TEMENNOM MOZGU SME MALI POCIT, ŽE TO CVIČÍME V SEBE. PRI ZADNOM MOZGU SME TO CVIČILI V POCITE 1 METRA ZA SEBOU. PRI CVIČENÍ V SPÁNKOVÝCH LALOKOCH SME MALI POCIT, ŽE TO CVIČÍME 1 METER VĽAVO A POTOM 1 METER VPRAVO. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME SA UČILI OSLABIŤ ODPOR MOZGU VOČI KONCENTRÁCII. PREDSTAVOVALI SME SI, AKO SA Z OKOLIA DO MOZGU SYPÚ MINERÁLY, ČO NAJDROBNEJŠIE. V ĎALŠOM POSTUPE SA Z VONKAJŠIEHO SVETA IMAGINÁRNE SYPALI SÚČIASTKY Z POČÍTAČOV. POKRAČOVALI SME IMAGINÁCIOU SYPANIA DROBNÝCH ÚLOMKOV KOSTÍ DO MOZGU. CHVÍĽU SA CVIČILO, POTOM SA NECVIČILO. ĎALEJ SME SI MOZOG PLNILI TÚŽBAMI TOHO, ČO CHCEME DOSIAHNUŤ. HORŠIE SA CVIČILI REZONANCIE POČTU ÚDEROV ZA SEKUNDU. NAJPRV JEDEN ÚDER ZA SEKUNDU, POTOM POSTUPNE AŽ 20 ÚDEROV ZA SEKUNDU. TAKÝMTO SPÔSOBOM SA PRERÁBA MOZOG NA VIBRAČNÝ. BLIŽŠIE FREKVENČNÁ HUDBA. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME ČUCHOVÝM CENTROM V PREDNOM MOZGU SKÚMALI Z PAMÄTI ČUCHOVÚ SPOMIENKU TAK, AKO TO ROBIA VEŠTECKY LADENÉ OSOBY. ZRAKOVÉ CENTRUM SME CVIČILI V ZADNOM MOZGU. Z OBRAZU ČLOVEKA SME VYČÍTALI JEHO NÁLADU A ČO SI MYSLÍ. V TEMENNOM MOZGU SME CVIČILI CHUŤOVÉ A HMATOVÉ CENTRUM. V SPÁNKOVÝCH LALOKOCH SME CVIČILI SLUCHOVÉ CENTRUM. BOLA TU SNAHA DOCIELIŤ V TÝCHTO ČASTIACH INFRAZVUK. KONCENTRÁCIOU NA ROHOVKU OKA SME CVIČILI SILNÚ KONCENTRÁCIU V ZADNOM MOZGU. KONCENTRÁCIOU NA ZADNÚ STRANU OKA SME DOSAHOVALI UVOĽNENIE V ZADNOM MOZGU. KONCENTRÁCIOU NA BUBIENOK ZVONKA SME DOSAHOVALI SILNÚ KONCENTRÁCIU V SPÁNKOVÝCH LALOKOCH. KONCENTRÁCIOU NA VNÚTRO BUBIENKA SME DOSAHOVALI UVOĽŇUJÚCI STAV V SPÁNKOVÝCH LALOKOCH. PRI KONCENTRÁCII NA POVRCH JAZYKA SME DOSAHOVALI STAV KONCENTRÁCIE V TEMENNOM MOZGU. KEĎ SME SA KONCENTROVALI NA SPODOK JAZYKA, TAK SME V TEMENNOM MOZGU DOSAHOVALI UVOĽNENIE. KEĎ SME SA SKONCENTROVALI NA POVRCH RÚK, TAK SME DOSAHOVALI STAV KONCENTRÁCIE V GANGLIÁCH TEMENNÉHO MOZGU. KEĎ SME SA KONCENTROVALI NA SPODOK RÚK, TAK SME V TEJTO OBLASTI MOZGU DOSAHOVALI UVOĽNENIE. KEĎ SME SA SKONCENTROVALI NA POVRCH SLIZNICE NOSA, TAK SME DOSAHOVALI KONCENTRÁCIU V PREDNOM MOZGU. KEĎ SME SA KONCENTROVALI NA SPODOK SLIZNICE NOSA, TAK SME PREDNÝ MOZOG UVOĽŇOVALI. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME SI SPOMÍNALI NA VIACERO NEGATÍVNYCH SPOMIENOK ZRAKOVÝCH, ČUCHOVÝCH, SLUCHOVÝCH, CHUŤOVÝCH A HMATOVÝCH. ZÁROVEŇ SME TO HNALI DO POCITU DEPRESIÍ TÝM, ŽE KAŽDÝ PODNET ČI UŽ Z VONKAJŠIEHO, ALEBO Z VNÚTORNÉHO SVETA OTVÁRAL ĎALŠIE NEGATÍVNE POCITY Z PAMÄTE. KONCENTRÁCIOU A IMAGINÁCIOU ZMENŠENIA OČNÝCH BULIEV SME NEGATÍVNE SPOMIENKY LIKVIDOVALI. TAK ISTO SME NEGATÍVNE SPOMIENKY LIKVIDOVALI POCITOM ZMENŠENIA UCHA, JAZYKA, NOSA A RÚK. NEGATÍVNE SPOMIENKY SA STRÁCAJÚ. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME SI SPOMÍNALI NA POZITÍVNE SPOMIENKY ZRAKOVÉ, ČUCHOVÉ, SLUCHOVÉ, HMATOVÉ A CHUŤOVÉ. POZITÍVNU MYSEĽ SME POSILŇOVALI KONCENTRÁCIOU NA POVRCH VIEČOK, NA ŠPIC NOSA, NA ŠPIC JAZYKA, NA OTVOR UCHA, NA KONCE PRSTOV. TOTO SA V SILVOVEJ ŠKOLE VOLÁ POZITÍVNE NASTAVENÁ MYSEĽ, KTORÚ NEPREROBÍ Z TOHO STAVU ŽIADNA UDALOSŤ ČI UŽ VONKAJŠIEHO SVETA, ALEBO SVETA SPOMIENOK.

Pridaj komentár