– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA Z 28.11.02

KONCENTRÁCIA DO MOZGU A ODPÚTANIE SA OD VONKAJŠIEHO SVETA. ZATVORENIE OČÍ. SLABÁ A PRÍJEMNÁ KONCENTRÁCIA DO PREDNÉHO MOZGU, TEMENNÉHO MOZGU, ZADNÉHO MOZGU, SPÁNKOVÉHO MOZGU A GANGLIÍ V TEMENNOM MOZGU. V KAŽDEJ ČASTI SI UVEDOMUJETE BUNKY, MEDZIBUNKOVÝ PRIESTOR, NEURÓNY, VRSTEVNATOSŤ SYNAPSIÍ, ŠEDÚ HMOTU, BIELU HMOTU, TEPNY, ŽILY, VLÁSOČNICE, NERVY A MOZGOVO-MIEŠNY MOK, V KTOROM JE MOZOG ULOŽENÝ. PRI KONCENTRÁCII SA SNAŽÍTE, ABY STE RIADNE DÝCHALI. NEZASTAVUJTE DÝCHANIE, NEZNIŽUJTE KRVNÝ TLAK. VTEDY MÁTE BOLESTI V OBLASTI SRDCA. NEMAJTE POCIT NAJEDENIA A NESŤAHUJTE KRV Z MOZGU DO OBLASTI CELÉHO BRUCHA. NEPREPADAJTE SA DO MIKROSPÁNKU. STAV STRATY VEDOMIA, MYKNUTIE A PREBUDENIE. SEĎTE NEHYBNE, NEVYTÁČAJTE HLAVU. TELO DRŽTE VZPRIAMENÉ. NENAKLÁŇAJTE HLAVU DO STRÁN. NEPREKLADAJTE SI RUKY. CVIČENIE ZBYTOČNE NESILTE. ZBYTOČNE SI NEDOKAZUJTE, AKO TO PERFEKTNE CVIČÍTE. KEĎ VÁM TO IDE VÝBORNE HNEĎ NA ZAČIATKU, TAK TO NIE JE V PORIADKU. DOKONALÍ SME NA KONCI MNOHOROČNÝCH CVIČENÍ A NIE PRI PRVOM CVIČENÍ. ĎALŠIE CVIČENIE SMERUJE K NÁCVIKU POCITU, AKO KEBY STE VYSTÚPILI Z TELA A VYKROČILI PRED SEBOU. POTOM MÁTE POCIT, AKO KEBY STE VYSTÚPILI ZO SEBA DOZADU A VYKROČILI. POTOM TO OPAKUJETE VĽAVO AJ VPRAVO OD TELA. KEĎ MÁTE POCIT, ŽE SA POHYBUJETE PRÍLIŠ RÝCHLO, TAK SI IMAGINÁRNE NASADÍTE ŤAŽKÝ RUKSAK. KEĎ MÁTE POCIT, ŽE SA ŤAŽKO POHYBUJETE, TAK DOPREDU HODÍTE LANO A ŤAHÁTE SA. KEĎ MÁTE POCIT, ŽE SA VZNÁŠATE, TAK SI DO VRECA NALOŽÍTE KAMENE. KEĎ MÁTE POCIT, ŽE OKOLO VÁS JE BLUDNÝ A NIE REÁLNY SVET, TAK SA TO SNAŽÍTE ZMENIŤ. KEĎ MÁTE POCIT, ŽE MÁTE PRED SEBOU SKLENENÚ STENU, TAK JU ROZBIJETE. V ĎALŠOM CVIČENÍ SA SNAŽTE CVIČIŤ V POCITE, ŽE TO CVIČÍTE NAD VLASTNÝMI HLAVAMI. TOTO CVIČENIE SLÚŽI K SPRÍSTUPNENIU MOZGU DO STAVU POCITU, ŽE STE SA ZOBUDILI POČAS NOCI A MÁTE OTVORENÉ OČI. MOZOG ZVONKA IMAGINÁRNE PLNÍTE PREDSTAVOU MINERÁLOV, DROBNÝCH SÚČIASTOK, DROBNÝCH KÚSKOV KOSTÍ, MNOŽSTVOM DROBNÝCH TÚŽOB, KTORÉ SA ZREALIZUJÚ A STANÚ SA REALITOU. POČTOM ÚDEROV ZA SEKUNDU OD 1 AŽ PO 20. KAŽDÝ NEURÓN, KAŽDÁ SYNAPSIA SA ROZKMITÁ ROVNAKÝM POČTOM ÚDEROV. KAŽDÁ BUNKA PRIJALA TEN ISTÝ SEN. SNAŽÍTE SA NAVODIŤ STAV HYPNÓZY, PRI KTOREJ STE PRI PLNOM VEDOMÍ. PRI NORMÁLNEJ HYPNÓZE STRÁCATE VEDOMIE. CELKOVO MÁTE POCIT, ŽE SNÍVATE V HLBOKEJ NOCI A MÁTE OTVORENÉ OČI. V ĎALŠOM CVIČENÍ USILUJETE O DOSIAHNUTIE INFRAZVUKU V ROZPÄTÍ OD 2 AŽ 20 HERZOV. DOSAHUJETE HO TAK, ŽE ZMYSLOVÝMI BUNKAMI V MOZGU VNÍMATE PODPRAHOVÉ VNEMY POD ÚROVŇOU BEŽNÉHO VNÍMANIA. TENTO STAV SA PODOBÁ VEŠTECKÉMU STAVU. POZRI VEŠTECKÁ ŠKOLA. JE TO ČÍTANIE, POČÚVANIE, CHUTNANIE, HMATANIE, ČUCHANIE A ICH SPRACOVANIE PRIAMO MOZGOM. ZÍSKAVAJÚ SA ĎALŠIE INFORMÁCIE, NAPRÍKLAD KTO JEDLO VARIL, KTO TKAL TÚTO LÁTKU, AKÝ JE TO ČLOVEK, ČO HO VONIAM ATĎ. CVIČÍ SA TO V KAŽDEJ ČASTI MOZGU. BLIŽŠIE POZRI PREDCHÁDZAJÚCI PRÍSPEVOK. V TOMTO CVIČENÍ SA KONCENTRUJETE NA VRCHNÚ ČASŤ OKA, SLIZNICE, BUBIENKA, JAZYKA A PRSTOV. DOSAHUJE SA STAV KONCENTRÁCIE V JEDNOTLIVÝCH ČASTIACH MOZGU. PRI KONCENTRÁCII NA SPODOK OKA, SLIZNICE, JAZYKA, PRSTOV A BUBIENKA DOSAHUJETE STAV UVOĽNENIA V JEDNOTLIVÝCH ČASTIACH MOZGU. ĎALŠIE CVIČENIE UVOĽŇUJE NEGATÍVNE LADENIE MOZGU TÝM, ŽE SA KONCENTRUJETE NA POCIT ZMENŠENIA OČÍ, UŠÍ, JAZYKA, NOSA, RÚK, HLAVY A CELÉHO TELA. MÁTE POCIT, AKO KEBY SA MOZOG OTVORIL A NEGATÍVNE MYŠLIENKY, POCITY A SPOMIENKY DOSLOVA ODTEKAJÚ. POKRAČUJETE V NASTOLENÍ POZITÍVNEHO STAVU KONCENTRÁCIOU NA ŠPIC NOSA, OČNÚ ROHOVKU, ŠPIC JAZYKA, PREDOK BUBIENKA A PREDOK PRSTOV NA RUKÁCH A NOHÁCH. TOTO CVIČENIE DOVOĽUJE NALADIŤ POZITÍVNY STAV, KEĎ SA VÁM VŠETKO DARILO, KEĎ STE BOLI V POHODE A VO VESELEJ NÁLADE. KEĎ VÁM IŠLI PRÍJEMNÉ MYŠLIENKY A VŠETKO BOLO VÝBORNÉ. TAKTO NALADENÁ MYSEĽ JE SCHOPNÁ PRODUKOVAŤ SKVELÉ RIEŠENIA. KEĎ VÁS NIEKTO ALEBO NIEČO PREHODÍ DO NEGATIVITY, TAK UŽ VIETE, AKO TO UPRAVÍTE. ĎALŠIE CVIČENIE SA ROBÍ KONCENTRÁCIOU NA PRSTY NA RUKÁCH A NOHÁCH HĽADAJÚC POCIT HARMÓNIE V MOZGU. HĽADAJTE SPRÁVNY TÓN, HLAS ALEBO ZVUK, KTORÝ V MOZGU VYVOLÁ VŠADE ROVNAKÝ STAV. IMAGINÁRNE SI PREDSTAVUJTE KOMBINÁCIE STLAČENÝCH PRSTOV TAK, ABY STE V CELOM MOZGU DOSIAHLI ROVNAKÝ STAV POHODY. ĎALŠIE CVIČENIE SMERUJE DO ĽAVEJ A PRAVEJ ČASTI MOZGU. U PRAVÁKA JE TO ĽAVÁ HEMISFÉRA A TÁ JE ROZUMOVO MYSLIACA. JE TU VNÚTORNÝ HLAS. PRAVÁ HEMISFÉRA JE EMOCIONÁLNE CITOVÁ. U ĽAVÁKA JE VŠETKO NAOPAK. PRERÁBANÍ ĽAVÁCI NA PRAVÁKOV SI NÁJDU SPÔSOB, V KTOREJ HEMISFÉRE ČO CVIČIŤ. AKO TO NAJLEPŠIE VYHOVUJE. ĎALEJ SA USILUJETE ZASTAVIŤ TOK MYŠLIENOK, POTOM MÁTE IBA JEDNU STÁLE SA OPAKUJÚCU MYŠLIENKU. V DRUHEJ HEMISFÉRE STE NAJPRV BEZ EMÓCIÍ, POTOM NEUSTÁLE DRŽÍTE JEDNU EMÓCIU.

Pridaj komentár