– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA ZO 14.11.02

NA ZAČIATOK MEDITÁCIE SME SA ODPÚTALI OD VONKAJŠIEHO SVETA. VSUGEROVALI SME SI PREDSTAVU, ŽE SME SLEPÍ, HLUCHÍ, UVEDOMOVALI SME SI, ŽE NAŠE HLAVY SÚ VÝKONNÉ KAMERY, KTORÉ CELÝ DEŇ SNÍMAJÚ, ČO SA OKOLO NÁS DEJE. POZRELI SME SI, ČO SME DO BUNIEK HLAVY ZOSNÍMALI. ZÁROVEŇ SME V MOZGU VYHĽADALI SPOMIENKY NA PREDOŠLÉ CVIČENIA A CELKOVO VŠETKY SPOMIENKY NA EZOTERIKU. CIEĽOM TAKÉHOTO STAVU JE NAHRÁVAŤ DNEŠNÚ MEDITÁCIU DO TEJ ISTEJ ČASTI MOZGU. PO TOMTO CVIČENÍ SME SA KONCENTROVALI DO PREDNÉHO MOZGU TAK, ŽE SME SI VSUGEROVALI, ŽE VŠETKO CVIČÍME ASI METER PRED SEBOU. KEĎ SME ZĽAHKA CVIČILI V TEMENNOM MOZGU, TAK SME MALI POCIT, ŽE CVIČÍME V SEBE. PRI CVIČENÍ V ZADNOM MOZGU SME MALI REÁLNY POCIT, ŽE CVIČÍME ZA SEBOU. PRI CVIČENÍ V SPÁNKOVÝCH LALOKOCH SME MALI POCIT, ŽE TO CVIČÍME METER VPRAVO A POTOM METER OD TELA VĽAVO. V KAŽDEJ ČASTI MOZGU SME SI UVEDOMOVALI BUNKY, NERVY, TEPNY, ŽILY, SYNAPSIE A NEURÓNY. POTOM SME SA KONCENTROVALI DO PREDNÉHO MOZGU S POCITOM, ŽE MOZGOM ČUCHÁME TIE NAJJEMNEJŠIE ODTIENE URČITEJ VÔNE. CIEĽOM BOLO DOSIAHNUŤ INFRAZVUK OD 2-15 HZ/S. POTOM SME SA KONCENTROVALI DO TEMENNÉHO MOZGU A MOZGOM SME VYCIŤOVALI TIE NAJJEMNEJŠIE ODTIENE CHUTE. CIEĽOM BOLO DOSIAHNUŤ V TEMENNOM MOZGU 2-15 HZ/S. POTOM SME SA SKONCENTROVALI DO ZADNÉHO MOZGU A SNAŽILI SME SA IBA MOZGOM ZACHYTIŤ BLIKAJÚCE FOTÓNY SVETLA. CIEĽOM BOLO DOSIAHNUŤ AJ V TEJTO ČASTI MOZGU 2-15 HZ/S. DALŠIA KONCENTRÁCIA SMEROVALA DO SPÁNKOVÝCH LALOKOV. TU SME SA SNAŽILI POČUŤ POHYB RUKY. ZNOVU BOLO CIEĽOM DOSIAHNUŤ INFRAZVUK 2-15 HZ/S. UPOZORŇUJEM, ŽE TO NESMIETE DOSAHOVAŤ CEZ ZMYSLOVÉ ORGÁNY. TIETO MUSIA ZOSTAŤ PASÍVNE. KTO TO BUDE ROBIŤ CEZ ZMYSLOVÉ ORGÁNY, RISKUJE ICH POŠKODENIE. ĎALŠIE CVIČENIE SMEROVALO DO GANGLIÍ V OBLASTI TEMENNÉHO MOZGU. TU SME SA SNAŽILI PRSTAMI VYCIŤOVAŤ NAJJEMNEJŠIE ŠKRABANCE NA STOLE. CIEĽOM BOLO DOSIAHNUŤ V OBLASTI GANGLIÍ INFRAZVUK 2-15 HZ/S. PO TOMTO CVIČENÍ STLÁČANÍM PRSTOV A NÁSLEDNÝM HĽADANÍM REAKCIE V MOZGU SME SA HO SNAŽILI RELAXAČNE UVOĽNIŤ. TOTO CVIČENIE MÔŽETE CVIČIŤ VŽDY, KEĎ STE ZAŽILI STRESOVÚ SITUÁCIU. CVIČTE TO PRAVIDELNE. POKRAČOVALI SME V CELOM MOZGU PREDSTAVOU KĽUDU A POKOJA. ĎALEJ PREDSTAVAMI, ŽE SA NÁM NA MOZOG SYPÚ DROBNÉ MINERÁLY, DROBNÉ SÚČIASTKY A DROBNÉ KOSTI. TOTO CVIČENIE UVOĽŇUJE MOZOG A SPRÍSTUPŇUJE HO PRE DOSAHOVANIE POTREBNÝCH ZMIEN. ĎALEJ SME V PREDNOM MOZGU VYHĽADÁVALI SPOMIENKY ČUCHOVÉ Z DETSTVA (DLHODOBÁ PAMÄŤ SA PREPÁJA DO OPERATÍVNEJ PAMÄTE). ZÁROVEŇ SME VYHĽADALI ČUCHOVÉ SPOMIENKY DNEŠNÉHO DŇA (ZÁROVEŇ SME TESTOVALI PRESUN SPOMIENOK DO DLHODOBEJ PAMÄTE). NA ZAČIATOK SME SI MOHLI POMÔCŤ AJ OBRAZOM. POČAS ĎALŠIEHO CVIČENIA ICH BOLO TREBA POTLAČIŤ A MAŤ IBA ČUCHOVÚ STOPU. TAKTO SME POSTUPOVALI AJ V INÝCH ČASTIACH MOZGU. V TEMENNOM MOZGU SME PRACOVALI S CHUŤOVÝMI SPOMIENKAMI. V ZADNOM MOZGU SME PRACOVALI SO ZRAKOVÝMI SPOMIENKAMI. V GANGLIÁCH (SPODOK TEMENNÉHO MOZGU) SME VYHĽADALI HMATOVÉ SPOMIENKY. V SPÁNKOVÝCH LALOKOCH SME VYHĽADALI ZVUKOVÉ SPOMIENKY. CIEĽOM CVIČENIA JE ODSKÚŠAŤ A OBNOVIŤ VYBERANIE A VKLADANIE SPOMIENOK. TREBA SI UVEDOMIŤ DLHODOBÚ PAMÄŤ A OPERATÍVNU PAMÄŤ. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME SI UVEDOMILI ĽAVÚ A PRAVÚ HEMISFÉRU. U PRAVÁKA JE ĽAVÁ ROZUMOVÁ A JE TU SÍDLO VNÚTORNÉHO HLASU. V ĽAVEJ ČASTI JE SÍDLO EMÓCIÍ (TÓNY, UMENIE). U ĽAVÁKA JE TO NAOPAK. VNÚTORNÝ HLAS VYSLOVIL SLOVO A EMOCIONÁLNE CENTRUM VYTVORILO EMÓCIE. OPTIMÁLNA SÚHRA NEVYTVÁRA DISHARMÓNIE V NIEKTOREJ ČASTI. VYTVORENÁ DISHARMÓNIA VEDIE K NEPRIMERANÝM REAKCIÁM. ĎALEJ SME V JEDNOTLIVÝCH ČASTIACH MOZGU CVIČILI IMAGINÁCIU POHYBU HORE, DOLE, VPRAVO, VĽAVO. TO JE NÁCVIK UVOĽŇOVANIA BIOENERGETICKÉHO TELA V MOZGU.

Pridaj komentár