Zmyslové senzory. Zmyslové centrá. Šedá kôra veľkého mozgu. Klasické vnímanie vonkajšieho sveta. Veštecké pracovanie vo vlastných spomienkach. Hypnotické techniky. Fantázia a tvorivosť. Myslenie a tvorenie zo spomienok. Slabé energie. Silné energie. Zasvätenie do vešteckých objektov.

Do tejto školy som už dávnejšie nepísal. Jednoducho som čakal, kým sa objavia alebo nahromadia nové poznatky a skúsenosti. Z ezoterickej praxe je potrebné podotknúť, že na to, aby ste vnímali svoje vnútro a svoje duchovno je potrebné, aby ste pozornosť z objektov vonkajšieho sveta preniesli na procesy a objekty vnútorného sveta s tým, že po skončení meditácie sa treba vrátiť do štandardného vnímania a koncentrácie na veci a dianie okolo vás. Do vonkajšieho sveta sa koncentrujeme pomocou očí, uší, nosa, končekov prstov. Teda hovoríme o vonkajších senzoroch. Nemožno sa cez vonkajšie senzory naučiť koncentrovať do vnútra vlastnej osoby. To by mohlo prísť k poškodeniu koncentrácie do vonkajšieho sveta. Na koncentráciu a vnímanie vnútra človeka je potrebné zmyslové centrá vypnúť a do vnútra seba sa koncentrovať na základe zmyslových centier šedej kôry veľkého mozgu. Ide o to, že koncentrácia nie je na vonkajšie zmyslové senzory, ale na zmyslové centrá, ktoré spracovávajú informácie. Ide o šedú kôru mozgovú v prednej časti mozgu, šedú kôru spánkového mozgu po stranách hlavy, temenný mozog nad ušami, zadné zrakové centrum. Odtiaľto sa koncentrujete na všetko, čo sa odohráva vo vás.

Ku koncentrácii zo zmyslových senzorov pridávame prácu so spomienkami. Musíte sa v prvom rade naučiť dobre si spomínať na zrakové, čuchové, chuťové, sluchové a hmatové pocity. Uvedomte si, že všetky spomienky sú vo vnútri šedej kôry veľkého mozgu rozsekané na drobné kúsočky a rozhádzané doslova po celom mozgu. Ide aj o bezpečnosť, aby ste si vedieť spomenúť, aj keď sa mozog poškodí.

Teda nejakú spomienku vlastne pri spomínaní musíte z rozsekanej podoby dostať do jedného celku, ako keby ste ju skladali z drobných čiastočiek. Predstavíte si napríklad pľúca a v žiadnom prípade sa do nich nekoncentrujete priamo fyzicky. Iba si vyhľadáte spomienku na obrázok pľúc, pocit dýchania. K tomu si spomeniete, ako ste sa koncentrovali už predtým do pľúc. Takýmto spôsobom príde ku koncentrácii do pľúc automaticky a to bez priamej koncentrácie. Všetku meditáciu a tiež premýšľanie realizujete iba zo spomienok, kedy ste už o niečom premýšľali. Iba posekáte v spomienkach zvuky premýšľania a zo zvukov alebo obrazov zmontujete nový obraz. Fantáziu a tvorenie niečoho vo fantázii odmietate. Zvýšilo by to energetické pomery a do oblasti neurónov by ste sa dostávali veľmi ťažko. Tak isto vnútorné spomienky nekomentujete a môžete ich ľubovoľne kombinovať bez toho, aby ste ich nejako dotvárali. Kto chce byť ešte efektívnejší, ten pracuje takýmto spôsobom so snovými spomienkami. Tento druh vešteckých výkonov môžete podporiť správnymi hypnotickými technikami.

Pokiaľ sa ale idete liečiť alebo inak energetizovať, tak je potrebné opustiť sféru spomienok a snov a usilovať sa čo najviac používať fantáziu a voľnú predstavivosť. Zoberiete si spomienky a vo vlastnej fantázii ich ponaťahujete a pozmeníte. Takýto prístup vyvoláva tvorbu energie a dynamiku.

Zmyslové centrá treba postupne školiť na rôzne veštecké výkony. Prvý veštecký výkon je smerovaný do spomienok všetkého druhu. Druhý veštecký výkon je smerovaný na vnímanie alebo počúvanie energie vo vlastnom tele. Hovoríme o senzibilite, najčastejšie sa realizuje cez šedú kôru spánkových lalokov.

Potom je potrebný špeciálny veštecký výkon do orgánov a systémov tela, ako fungujú, chorobnosť a spôsob pomoci. Ďalej je potrebné, aby ste sa naučili veštecky vnímať činnosť v 6. neurónových oblastiach, vnímať všetky objekty v aurickom obale okolo seba. Zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu je treba školiť na vnímanie informačných polí mŕtvych ľudí a zvierat. Potom je treba školiť zmysly na vnímanie pochodov psychiky, ktorá bola pozmenená klinickou smrťou.

Pridaj komentár