1.Kapitola: Vedomie veľký mozog. 2.Kapitola: Vedomie stredný mozog. 3.Kapitola: Vedomie mozoček. 4.Kapitola: Vedomie miecha. 5.Kapitola: Vedomie brušný mozog. 6.Kapitola: Vedomie ganglie. 7.Kapitola: Vedomie kozmos – 6 neurónových oblastí spolu. 8.Kapitola: Vedomie mimo 6 neurónových oblastí. 9.Kapitola: Vedomie v každej zo 6. neurónových oblastí naraz, ale nie všetky spolu ako u kozmického vedomia. 10.Kapitola: Vedomie po fyzickej smrti. 11.Kapitola: Samostatná časť duchovnej cesty, ktorej centrom je niektorá zo 6. neurónových oblastí alebo ich možné kombinácie. A tiež môže byť mimo 6. neurónových oblastí.

Vedomím sa rozumie trvalá psychická aktivita ľudského ega, ktorá najčastejšie vyviera z niektorej zo 6. neurónových oblastí. Môže vyvierať zo spoločného spojenia všetkých 6. neurónových oblastí do jedného celku. Tak isto môže vyvierať naraz z každej neurónovej oblasti bez spojenia. Vedomie vzniká v detskom veku 4 – 7 rokov. Z danej oblasti vychádzajú psychické podnety dotyčnej osoby. Vedomie sa môže počas života meniť. Napríklad klinická smrť posunie vedomie do šedej kôry veľkého mozgu z inej neurónovej oblasti. Poškodenie mozgu slaboprúdom posunie vedomie z niektorej zo 6 neurónových oblastí do nervstva medzi nimi. Špeciálna meditácia posunie vedomie do všetkých 6. neurónových oblastí. Špeciálna technika sugerácie klinickej smrti. Sugerácia je technika bezvýhradného uverenia smrti a rozdelenie vedomia do všetkých 6. neurónových oblastí. Poškodenie plodu počas tehotenstva vedie k spojeniu všetkých neurónových oblastí do jedného celku a jedného vedomia. Tak isto ako u kozmonautov, ktorí strávili na obežnej dráhe viac ako 4 mesiace. Vedomie po fyzickej smrti neobsahuje ďalšie fungovanie fyzickej podstaty. Všetko prešlo do formy informácie alebo informačného záznamu, ktorý funguje na základe naplánovaných túžob v zmysle reinkarnácie. Pod reinkarnáciou tu rozumieme schopnosť informácií o človeku s túžbou reinkarnovať sa, prejsť do fyzického ľudského tela.

Vedomie obsahuje ľudské ego, podvedomie a sexuálne podvedomie. Pod egom tu rozumieme všetko, čo človek zažil od momentu oplodnenia po moment aktuálneho času jeho života. Všetko, čo zažil a uložil do pamäti ako spomienky. Podvedomie tvoria neurónové zhluky neurónov a ich činnosť. U každého jedinca má spoločné črty a individuálne rozdiely. Sexuálne podvedomie tvorí všetky sexuálne zážitky a podnety, ktoré dotyčná osoba uložila do spomienok.

Pokiaľ je niekto na duchovnej ceste a chce ju absolvovať komplexne, tak musí prejsť všetkými druhmi vedomia. V každom vedomí sa musí naučiť spoznať a ovládnuť psychické procesy.

Duchovná cesta sa definuje ako obrátená pozornosť ktoréhokoľvek žijúceho jedinca v reálnom čase do seba. Odklon od koncentrácie na vonkajšie veci a príklon ku koncentrácii na telo. Odklon od koncentrácie od vonkajších vecí môžete aktuálne vnímať na sebe pri chorobe fyzického tela. Odklon od koncentrácie vnímania na vonkajší svet možno vnímať a zažiť pri duševných poruchách. Človek sa chce vyliečiť a musí sa skoncentrovať na svoje psychické pochody. Niekto zažije klinickú smrť, teda nedýchal okolo 6 minút, potom sa často skoncentruje na veci okolo smrti alebo na to, čo sa deje s ľudským telom a ostatným v ľudskom tele po smrti.

Pridaj komentár