Zasvätenie spirit do aury zasväcovanej osoby. Historickí zasväcovatelia a ich odkaz. Zasväcoval Saša Pueblo. Rituály dychové ako základ zasvätenia. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach. Viac fotografií vyhľadaj Galérii zasvätení.

Nastal čas, aby sme aj v tejto oblasti zmenili prístup. Doteraz sme absolvovali otvorenie špiritistických schopností pomocou nácviku fantómových bolestí. Tí, ktorí cvičia túto ezoterickú oblasť, mali informačné polia mŕtvych v sebe a bolo treba iba preškoliť zmysly na vnímane špiritistických objektov. Niektorí podstúpili aj výcvik fantómových bolestí a teda uverili, že im akože odrezali prst na ruke. Keď priši v sugerácii domov z chirurgie s odrezaným prstom, tak zase sugeratívne odmietli uznať, že im niekto prst odrezal. Teda akási dvojitá sugerácia, ktorá si navzájom protirečí.

Potom sa nám podarilo vlastným výskumom dostatočne rozčleniť celú špiritistickú zložku a spraviť si o celej veci prehľad. Jednoducho sme informačné polia mŕtvych podelili do určitých oblastí. Celkovo sme pociťovali, že sme tieto možnosti prenikania do všetkého záhrobného vyčerpali a je čas na ďalší razantnejší postup. Teda preniknúť do špiritistickej praxe aktívnejšie a detailnejšie.

V prvom rade sme museli vyhľadať takých historických špiritistov, ktorí mali v sebe rôzne informačné polia mŕtvych, zároveň mali dostatočne poškodené nervstvo tela a tým vytvárali v aurickom obale objekty, ktoré obsahujú informácie o tom, ako žili, ako komunikovali s informačnými poliami mŕtvych ľudí a zvierat z kostných pozostatkov.

Pri prieskume historických zasväcovateľov bolo treba rozoznať tri možnosti:1. V aure historického zasväcovateľa sa nachádza informačné pole mŕtvej osoby alebo zvieraťa. O toto sme nemali záujem. 2. V aure historického zasväcovateľa sa objavilo iba 90% z informačného poľa inej mŕtvej osoby. To tiež nebolo predmetom záujmu. 3. Zaujali nás objekty v aure, ktoré vytvoril historický zasväcovateľ vďaka poškodenému nervstvu. Toto bolo ťažké sa spoľahlivo naučiť.

Realizovalo sa 8 zasvätení. Historickí zasväcovatelia boli z celého sveta: zo Sibíri, Ukrajiny, Afriky, Madagaskaru, Poľska, zo Saudskej Arábie, Tibetu, keltský zasväcovateľ. Všetci mali poškodenú nervovú sústavu a v ich telách boli často nedovyvinuté pozostatky dvojčiat, trojčiat a podobne. Každý vytváral aurický obal a v ňom rôzne energetické objekty, ktoré mali tvar človeka, zvieraťa a písmen.

Zrealizovali sme 8 magických rituálov, pri ktorých sa najčastejšie kreslili čiarkované postavy ľudí, detí a zvierat. K obrázkom sa pridávali škrupiny vajec, zem z lesa, zvieracie kosti, mušle, chleba, obrázky hadov, obrázky embryí, dávali sa zápalky a sviece. Kreslil sa obrázok mamuta, dávali sa okolo drobné kamienky. Zasväcované osoby používali dychovú magickú ritualistiku, ktorá je základom špiritistickej ritualistiky. Špeciálne dýchanie cez aurický obal a obaľovanie všetkého pred sebou.

Zasväcovanie realizoval Saša Pueblo a do ary zasvätených osôb vložil z historických zasväcovateľov do 8 objektov. Vyspelosť prítomných osôb dovolilo do aury odkopírovať objekty veľkého množstva zasväcovateľov tohto druhu. Teda dá sa povedať, že zasvätenie bolo krátke, ale dostali sme do aury každej zasvätenej osoby okolo 80 objektov. Zasväcovateľ Saša Pueblo najčastejšie zasväcoval za chrbtom zasväcovanej osoby a používal ruku, cez ktorú fúkal do aury zasväcovanej osoby. Takto auru vhodne nalaďoval na zasvätenie. Medzi prstami mal chleba, kosti, mušle, kamienky a podobne. Všetko kontroloval a dolaďoval, aby kopírovanie objektov do aury prebehlo v plnom rozsahu. Na záver sa previedla kontrola priechodu objektov kopírovania v aure cez zasvätené osoby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.