Miecha. Brušný mozog. Ganglie. Vedomie miechy. Primáty. Vedomie brušné. Cicavce. Vedomie ganglií. Nižšie druhy. Koncentrácia do miechy. Koncentrácia do brušného mozgu. Koncentrácia do ganglií pri orgánoch tela. Klasické meditačné naladenie. Naladenie pomocou sugerácie zvieracieho stavu. Naladenie pomocou sugerácie poškodenia nervstva. Naladenie cez objekty zasvätenia. Veštecký stav zo spomienok. Energetický stav z fantázie sochára. Zmyslové centrá veľkého mozgu. Zmyslové senzory – oči, uši a ďalšie. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Objekty v aure: magické, energetické, veštecké, liečiteľské, kyvadlové, ochranné, kmitajúce, magmatické, magnetické. Magická reč a magické myslenie. Magická duchovná cesta. Objekty zasvätenia do aury nás učia. Stav ega voči objektom. Stav podvedomia v neurónoch. Stupnica naladenia.

Miecha. Brušný mozog. Ganglie. Medicínsky určené miesta v organizme. Miecha sa nachádza v chrbtici, ktorá je zložená zo stavcov. Brušný mozog sa nachádza v stene hrubých a tenkých čriev. Ganglie sa nachádzajú pri každom orgáne tela, sú veľké ako špendlíkové hlavičky.

Vedomie miechy. Primáty. Pri vešteckom výkone sa dá zistiť, že človek počas života operuje psychicky práve z oblasti miechy. Teda je tu uložený trvalo a jeho všetky podstatnejšie prejavy vychádzajú z neurónov miechy. Táto oblasť je typická pre prírodných ľudí. No v mieche môžu byť usadení aj dnešní ľudia. Tak isto je typické pre všetky druhov primátov. Iba prírodný človek je celkovo vyspelejší. Rozvoj končatiny, jemnej motoriky ruky a myslenia.

Vedomie brušné. Cicavce. Ide o trvalú psychickú aktivitu, ktorú možno veštecky vnímať práve v brušnom mozgu. Teda najvýznamnejšie druhy psychických aktivít idú z neurónov tejto oblasti. Takéto správanie je typické pre cicavce ako je napríklad medveď. Aj dnešní ľudia sa rodia do tohto vedomia v brušnom mozgu. No ich ľudský faktor je rozvinutý slabšie a môžu sa správať viac pudovo a inštinktívne a menej rozumovo, menej dokážu vo všeobecnosti premýšľať.

Vedomie ganglií. Nižšie druhy. Je najnižšia možná forma psychickej aktivity. Aj do ganglií môže byť dnešný človek usadený. Buď sa tak udialo od narodenia, alebo počas vývoja plodu. Podstatná časť reakcií ide z oblasti ganglií okolo orgánov a všetkých častí tela. Chovanie je zmätkovité a príliš pudové. Rozumové potencie oslabené, aj keď v dnešnej dobe vzdelávaním je aj v tomto vedomí možné dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie.

Koncentrácia do miechy. Ide o techniku, kedy sa z povrchu šedej kôry veľkého mozgu sústredíte na oblasť miechy v chrbtici, napríklad môžete niečím fyzickým tlačiť na oblasť stavcov chrbtice. Teda vaša pozornosť je presunutá do tejto oblasti vášho tela

Koncentrácia do brušného mozgu. Stačí si zatlačiť do oblasti tenkých a hrubých čriev a potom sa zo šedej kôry veľkého mozgu skoncentrovať na oblasť brušného mozgu. V stene čriev je množstvo drobných neurónových zhlukov ako špendlíková hlavička, ktoré sú navzájom pospájané.

Koncentrácia do ganglií pri orgánoch tela. Ide o koncentráciu na ganglie pri orgánoch tela. Na začiatok si na orgán zatlačíte a potom sa sem skoncentruje cez zmyslové centrá šedej kôry veľkého mozgu.

Klasické meditačné naladenie. Klasické meditačné naladenie je založené na odpojení zmyslových senzorov ako sú oči, uši, jazyk, nos, prsty rúk a nôh od šedej kôry veľkého mozgu, ktorý sa nachádza na povrchu bielej hmoty veľkého mozgu. Všetka koncentrácia začína na šedej kôre veľkého mozgu a odtiaľto ide a putuje do všetkých častí tela. Klasicky v meditačnom stave si zablokujete spomienky na civilizáciu a to tak, že odmietate ich vyberať zo spomienok alebo tvoriť ako súčasť sochárskej fantázie. Teda vymodelovať fantáziu z energií v mozgu. Potom sa klasicky môžete sústrediť do oblastí miechy, brušného mozgu a ganglií.

Naladenie pomocou sugerácie zvieracieho stavu. Ide o techniku, pri ktorej si vsugerujete a uveríte bez pochybností, že ste zviera. Tento stav si musíte počas šamanskej meditácie udržať.

Naladenie pomocou sugerácie poškodenia nervstva. Ide o techniku uveriť a nepochybovať o tom, že máte poškodené nervstvo, ktoré mutovalo do zvieracej podoby. Vtedy v aurickom obale z energií vlastného tela tvoríte určité objekty v tvare a podobe mydlovej bubliny. Do takto vytvoreného objektu, vložíte pocit naladenia do vhodného stavu. Je dobré dôkladne ovládať magické rituály a riadne sa ich naučiť.

Naladenie cez objekty zasvätenia. Potom je tu možnosť naladiť sa do vhodného stavu pomocou objektov, ktoré sa získali zasvätením rovno do aury zasväcovanej osoby. Vo vnútri si vyberiete spomienku seba z fotografie a predstavíte si, ako dosahujete potrebný stav. To za vás spravia magické a kmitajúce objekty. Prípadne vás individuálne objekty naučia, ako to dosahovať vlastným pričinením a za pomoci školenia objektov zasvätenia.

Naladenie cez magickú ritualistiku. V tomto prípade treba mnoho rokov trénovať a prenikať do tajomstiev magickej komunikácie s vnútorným svetom. Podrobnejšie v Magickej škole.

Veštecký stav zo spomienok. Na to, aby ste vnímali, čo sa deje počas meditačných alebo liečivých stavov, je potrebné ovládať veštecké výkony priamo zo spomienok, snov a informačných polí mŕtvych osôb. Prísne iba zo spomienok bez komentovania a prerábania.

Energetický stav z fantázie sochára. Ide o stav doslovného vymodelovania svojich predstáv o budúcnosti, čo vedie k silnej energetickej aktivite. Treba sa naučiť mať dva stavy: veštecký zo spomienok a fantáziu z energií. Tak isto sa to treba naučiť rozumne kombinovať a riadiť.

Zmyslové centrá veľkého mozgu. Zmyslové senzory ako oči, uši a ďalšie. Všetku koncentráciu robíme pri prieniku do fyzického a psychického na základe šedej kôry veľkého mozgu a nie cez oči, uši, jazyk nos a prsty. Vyhnete sa nepríjemnostiam z poškodia zmyslových senzorov na povrchu tela.

Objekty v aure: magické, energetické, veštecké, liečiteľské, kyvadlové, ochranné, kmitajúce, magmatické, magnetické. Počas množstva zasvätení dostane zasväcovaná osoba do aury množstvo objektov za určitým účelom. Tieto objekty môže využiť na to, aby ho samé zaučili do určitého remesla. No treba odstrániť, pokiaľ možno, všetky bloky v egu a túžbach človeka . Tak isto treba kontrovať procesy v neurónoch, aby neblokovali prácu neurónov v celom organizme.

Magická reč a magické myslenie. Magická duchovná cesta. Je zvláštny typ duchovnej cesty, ktorá sa realizuje na základe poznania magických rituálov, alebo takúto cestu môžete realizovať pomocou objektov magického zasvätenia do aurického obalu.

Objekty zasvätenia do aury nás učia. Stav ega voči objektom. Stav podvedomia v neurónoch. Stupnica naladenia. Objekty zasvätenia nielenže za nás odvedú kus práce, ale môžu nás aj vzdelávať a ukázať jedinečnú osobnú cestu do hlbočín praktickej ezoteriky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.