Druhy vedomí. Neurónové oblasti. Veľký mozog. Stredný mozog. Mozoček. Miecha. Brušný mozog. Ganglie pri orgánoch tela. Celostná duchovná cesta. Spoznanie samého seba.

Ako ezoterik na duchovnej ceste do vlastnej duše som sa rozhodol, že duchovnú cestu budem robiť čo najvšestrannejšie. Prakticky to vyzerá asi tak, ako keby som duchovnú cestu robil ako viac nezávislých ezoterikov naraz. Realizujem duchovnú cestu do svojej duše cez koncentráciu do šedej kôry veľkého mozgu. Sem sa skoncentrujem a viem sa tu koncentráciou udržať. V tomto druhu vedomia sa ocitnú ľudia, ktorí prežili klinickú smrť. Teda nedýchali 6 – 20 minút a potom sa vrátili do fyzickej existencie. Toto vedomie má na seba naviazané 4 možnosti prejavov. Prvý prejav je na spánkových lalokoch a ide o prejav hystérie, vtedy dotyčná osoba niečo zveličuje alebo bagatelizuje. Typický príklad: spraví z myši slona alebo naopak, zo slona spraví blchu. Potom je tu možnosť koncentrácie do predného mozgu a reakcie psychopatických osôb, ktoré svet vnímajú ako technologický postup upečenia koláčov. Všetko skúmajú a skúmajú možný pohyb pri pečení koláčov. Potom je tu ďalšia možnosť a to temenný mozog, kde po skoncentrovaní bežia prejavy epileptickej povahy, ktorá sa chce venovať iba jednej činnosti a neustále ju zdokonaľovať bez zásadných zmien. V zadnom zrakovom mozgu sú prejavy osoby schizofrenickej, ktorá nemá svoje vlastné ciele a chce žiť život inej osoby.

Keď opustím veľký mozog, skoncentrujem sa do stredného mozgu ( má veľkosť menšieho vajíčka, ktoré je rozdelené na dve časti; nachádza sa v blízkosti hormonálnej žľazy hypofýzy) a zahájim meditáciu. Dnešní ľudia sú zvyčajne v značnom rozsahu usadení práve tu a dlhodobo z tejto oblasti neurónov vykazujú všetky aktivity. Z tejto oblasti idú 4 možnosti. Prvá ide do ústnej dutiny a vykazuje hysterické sklony niečo preháňať. Potom zo stredného mozgu ide možnosť do hlasiviek h hrdle. Hovoríme, že tu je centrum pre psychopatickú povahu, ktorá chápe život ako technologický postup pestovania rajčín. Potom je tu spojka na oblasti temenného mozgu a ide o epileptickú povahu, ktorú majú najčastejšie celoživotní vojaci. Potom je tu posledná spojka, ktorá ide do oblasti mozočku pod zadným zrakovým mozgom. Hovoríme o schizofrenickej povahe, ktorá nemá vlastné ego a chce žiť život inej osoby.

Keď opustím koncentráciou stredný mozog, prejdem do ďalšej neurónovej oblasti a to je mozoček, ktorý má veľkosť rozrezanej tenisovej loptičky. Skoncentrujem sa do tejto oblasti. Tu sú usadení ľudia, ktorých predkovia mali zvyčajne židovský pôvod, alebo sa aktívne venovali meditáciám a cvičeniam Starého zákona alebo inej židovskej literatúre. Prípadne majú v sebe pozostatky dvojčaťa. Mozoček je oblasť, kde sa duchovná a ezoterická cesta robí málokedy. Takúto cestu robil napríklad Čech František Bardon. Skoncentrujem sa do tejto oblasti a zahájim meditáciu. Sú možnosti, ktoré sa prekvapivo objavujú v prednej časti tela a to v koži. Prvé centrum je na čele, ďalšie centrum je v oblasti hrdla, v oblasti krku, dve centrá sú nad prsnými bradavkami, dve centrá sú po bokoch pupku, jedno centrum je v oblasti mechúra. V ezoterike sa tieto centrá môžu a často sa označujú aj ako čakry. Vo vnútri týchto centier sa nachádzajú prevažne znaky, písmená, číslice alebo magické značky. Tak isto môžu obsahovať spôsob myslenia na základe zaznamenaných písmen abecedy. Tieto centrá alebo čakrové miesta budeme podrobne skúmať ďalej.

Posuniem sa do oblasti miechy, ktorá je umiestnená v chrbtici. Chrbtica je zložená z kostených stavcov a chrupavkovitých platničiek. Miechu si treba vybaviť v spomienkach ako špagát, na ktorom sú za sebou spravené uzly a medzi uzlami sa nachádzajú menšie korálky a to vždy po jednom kuse. Znovu platí, že niektorí ľudia sa narodia už s trvalou koncentráciou do tejto oblasti hromadného výskytu neurónov. Potom počas života vychádzajú ich psychické pochody práve z miechy. Netreba robiť žiadne tajnosti z toho, že vedomie a koncentrácia do miechy prináleží úrovni primátov ako je opica, gorila a podobne a vo vývoji možno sem zaradiť aj prírodného človeka. Keď sa naučíte do tejto oblasti neurónov koncentrovať, a to zo spomienok na anatomický obrázok miechy, tak môžete cítiť, ako sa vytvára točivá energia v ústach, potom na čele, v oblasti krku, hrudnej kosti, v oblasti pupku a potom v oblasti mechúra. Vždy ide o energetický prejav v koži alebo tesne pod povrchom kože v tuku. Môžu obsahovať predstavy a stavy správania zvierat, ale ich obsah môže mať aj iné predstavy a pocity, napríklad hinduistických božstiev ap. Obsahu čakrových miest sa budeme ešte podrobne venovať. Pravdepodobne to bude súvisieť so spôsobom života a kultúrnym prostredím života osôb, ktoré sú dlhodobo usadené v mieche.

Pokročím ďalej a zo spomienok vyberiem obrázok tenkých a hrubých čriev. Tu sa nachádza podľa medicíny brušný mozog. Ide o drobné neurónové zhluky veľkosti špendlíkovej hlavičky a sú v stene hrubého a tenkého čreva. Tieto špendlíkové hlavičky sú navzájom pospájané nervovými dráhami. Možno ste od narodenia usadení práve v brušnom mozgu a vaše prejavy sú z tejto oblasti. No nemusia byť, a preto za každých okolností sa skoncentrujete do hrubých a tenkých čriev. Tu sa nachádzajú prejavy ríše cicavcov ako je medveď a iné druhy. Ide vlastne o pudové konanie, pri ktorom sa nerozmýšľa, ale koná podľa pokynov neurónov brušnom mozgu. Teda hovoríme o inštinktívno – pudovom konaní. Kto má otvorené toto vedomie, moc neholduje abstraktnému premýšľaniu a najradšej by zabudol čítať a písať. V extrémnej podobe pri strate rozmeru ľudskosti sa človek správa už iba ako zviera. Takíto ľudia žijú izolovane v ústavoch. Čakra alebo čakrové centrum ide z čriev rovno do pupku a odtiaľto rotuje v koži alebo bezprostredne pod kožou. Pripomína to kruh podelený do trojuholníkov s vrcholom v strede kruhu. V každom sa môže vyskytovať určitá činnosť, chuť alebo nechuť na niečo. Budeme podrobnejšie skúmať túto oblasť duchovna.

Nasleduje posledná oblasť nášho záujmu, ktorá je ešte schopná reagovať ako samostatný organizmus a to sú ganglie. Ide o drobné neurónové zhluky veľkosti špendlíkovej hlavičky. Spravidla majú túto veľkosť a nachádzajú sa pri orgánoch a pri každej významnejšej časti tela. Vzájomne sú pospájané do troch centier: v oblasti mozgovomiešnych dutín v hlave, v oblasti za žalúdočným vakom a v oblasti mechúra všade po dvoch kusoch veľkosti plodu fazule. Človek môže byť do tejto oblasti skoncentrovaný od detstva, ale nemusí, preto sa pre istotu skoncentrujete aj do týchto oblastí a to cez brušný mozog v pocite, že brušný mozog považuje ganglie za potravu. Potom sa z ganglií vytvoria centrá vo všetkých kĺbových spojoch. Kĺbové spoje sú zápästie, lakte, ramená, panvová oblasť stehien, kolená a členky na nohách. Tu sa vytvárajú centrá alebo čakry, ktoré sprevádzajú prejavy geniality a vyhľadania správnych riešení. Podobá sa to stavom riešenia problémov cez sny a programovanie do snov. Podrobnejšie budeme skúmať prejavy aj v týchto oblastiach.

Znovu sa ukazujú možnosti duchovnej cesty, ktorá sa delí podľa neurónových oblastí, neurónové oblasti majú svoju auru a majú svoje čakrové centrá. Z každého neurónového miesta sa dá robiť jedinečná a špecifická duchovná cesta.

Pridaj komentár