Je tu koniec roka 2005 a dôvod na to, aby som sa zamyslel, čo sa dialo a ako sme si viedli v oblasti ezoterických aktivít. Na začiatok by som sa chcel poďakovať každému, kto nám pomohol čo iba jednou dobrou myšlienkou, nápadom, množstvom drobnej práce, prefocovaním materiálov, hľadaním nových postupov. Tak isto sa chcem poďakovať všetkým darcom, ktorí zo súkromných zdrojov pomohli, aby fungovala stránka, ktorá má slúžiť ezoterickej obci. Znovu za všetkých ďakujem a verím, že aj v roku 2006 dosiahneme spoločne ďalšie úspechy na poli ezoteriky.

Skúsim sa vrátiť na začiatok ezoterickej cesty, keď som nastupoval duchovnú cestu zo zdravotných a psychických dôvodov. Vlastne som ani netušil, že nastupujem nejakú duchovnú cestu. Chcel som sa vyliečiť a dať sa do poriadku. To sa mi celkovo podarilo a povzbudilo venovať sa aj svojej psychickej zmene. Jednoducho som typ, ktorý je neustále so sebou nespokojný, som ochotný na sebe pracovať a dosahovať zmenu. To je vlastne aj základ chuti vydať sa na duchovnú cestu. Aj v tomto smere som vďaka kontaktu so svetom mentálne postihnutých dosiahol vnútornú zmenu. Začal som sa zaoberať myšlienkou, kde sú vlastne tí normálni a tí nenormálni. A už som nemal chuť byt štandardným jedincom, ktorý prežije život klasickým spôsobom: zasaď strom, postav dom a sploď potomka.

Vyliečenie a zmena postoja dostatočne otvorili veľkú cestu do duchovna. Začal som zbierať všetku dostupnú ezoterickú literatúru a začal som chodiť na všetky meditačné prednášky. To mi pootvorilo svet ezoteriky a liečiteľstva. Postupne som všetko liečiteľské a ezoterické čítal, cvičil a osvojoval si. Môj postoj k ezoterike zaznamenal razantnú zmenu, keď sa mi dostalo do rúk ezoterické dielo Čecha Františka Bardona. On osobne sa pokúšal napísať určitý postup, ako meditovať a niečo v ezoterike znamenať. Dielo som naštudoval a dôsledne precvičoval dlhšiu dobu. Od tohto okamihu som sa začal ezoterike venovať dôsledne a systematicky.

Nezostal som len pri diele Františka Bardona, ale som postupne precvičoval aj diela ostatných veličín ezoteriky. Začal som aj podrobne študovať odbornú literatúru, a to hlavne medicínsku literatúru. Potom to bola literatúra psychologická, psychiatrická. Neskoršie to bola aj literatúra sexuologická.

Postupne som začal chápať, že celá oblasť ezoteriky je veľká kopa poznatkov a skúseností, ktoré sa nikto nerozhodol poriadne prevetrať a vytvoriť všeobecne platné zákonitosti podľa ktorých by mohol každý bezpečné meditovať. Preto som sa rozhodol, že v oblasti ezoteriky budem robiť veľké upratovanie. Pokiaľ možno premeditovať a precvičiť, čo sa len dá. To sa mi v zásade podarilo a darí sa aj v súčasnosti.

V ďalšom kroku som sa rozhodol, že do ezoteriky začnem dôsledne vkladať poznatky medicíny, psychológie, psychiatrie, sexuológie, ale aj logiky a ostatných vedeckých disciplín. Aj keď už u Františka Bardona je náznak uplatnenia určitých psychologických prvkov. Ja som začal zavádzať medicínske pojmy do ezoteriky z dôvodu nejasnej ezoterickej terminológie. Nemohol som postupovať inak, nemal som sa s kým dohodnúť o tom, čo vlastne jednotlivé pojmy v ezoterike budú znamenať. Tak zostala iba možnosť zaviesť do ezoteriky práve medinské pojmy. Dokonca sa medicínske pojmy stávajú základnými stavebnými kameňmi ezoteriky.

Po tomto kroku som rozdelil ezoteriku do oblastí a dal som im názvy. Začalo sa obdobie triedenia ezoterických skúseností získaných hlavne z literatúry. Už vtedy som si uvedomoval, ako mohli niektorí prekladatelia nechtiac svojou duchovnou nezrelosťou celý preklad dostať do úplne inej polohy ako chcel autor diela. A už nehovoriac, keď sa robí preklad ezoterického diela z hlbšej histórie ľudstva, to je hotová pohroma. Aj napriek tomu som nemal inú možnosť, a tak som to zobral a spracoval ako sa dalo. Už v tejto dobe do všetkého nastúpil internet a možnosť všetko zistené zverejňovať a dávať ezoterickej obci.

V tomto roku sa mi podarilo aj s podporou a spoluprácou ostatných meditujúcich prejsť z beletristickej ezoteriky, ktorá stála na zverejnenej a preloženej literatúre, do inej, vyššej ligy. Podarilo sa mi na duchovnej ceste postúpiť do roviny zasväcovania a odkopírovať objekty historických zasväcovateľov, ktorí sa venovali oblasti ezoteriky. Ide vlastne o informačné polia z pozostatkov mŕtvych ľudí, ktorí mali počas života poškodenú nervovú sústavu a to vytváralo v aure danej osoby špeciálne objekty. Tieto objekty obsahujú informácie o tom, ako robil to, čo robil. Ďalej tieto objekty majú schopnosť realizovať niektoré aktivity ako veštenie, liečenie alebo práca s energiami a podobne. Teda vzniká tu fenomén preberania ezoterických poznatkov na základe niečoho iného a to možno hodnotiť ako zásadnú zmenu prístupu. Preto sme začali so zasväcovaním. Počas roka sa zrealizovalo 30 jedinečných zasvätení. Pri každom zasvätení sme odkopírovali do aury zasvätenej osoby minimálne 20 objektov. No našli sme postup, pri ktorom sme prebrali 500 objektov. Teda celkovo sme do aury prevzali minimálne 600 objektov a maximálne do 2000 tisíc. A v tomto trende budeme pokračovať a do aury dostaneme čo najviac objektov. Možno sa niekomu nebude zdať, kde sa všetky tieto objekty pomestia. Jednoducho sa objekty v aure navzájom spájajú a preskupujú.

Nastúpenie zasväcovaní prinieslo nečakané zmeny, ktoré priviedli mňa a aj ostatných meditujúcich k vytvoreniu učebnice ezoteriky. Tento trend som podporil štúdiom základov vyučovacieho procesu v didaktike. Možno aj preto som v roku 2005 napísal na internet približne 850 príspevkov namiesto plánovaných 1000. Negatívne na množstvo príspevkov pôsobilo aj množstvo zasvätení. No nesplnenie tohto cieľa prinieslo základy ezoterickej učebnice. Čo je na jednej strane prestížna záležitosť, ale na druhej strane priniesla pripravovaná a preverovaná učebnica aj zmenu prístupu. Celú ezoteriku sme dôsledne začali praktizovať zo všetkých 6. neurónových oblastí. A zrazu tu máme výborné pragmatické delenie ezoteriky. Týmto sa nám podarilo podeliť ezoteriku do 6. celkov. Teda začala éra neurónovej ezoteriky a delenie ezoteriky do ucelených celkov.

Objekty zo zasvätenia dopomohli aj k ďalšiemu dekódovaniu oblastí Silva ezoteriky, Reiki ezoteriky, Kozmos ezoteriky, Šaman ezoteriky, Spirit ezoteriky, Náboženskej ezoteriky, Kabala ezoteriky a Sugeratívnej ezoteriky. Najviac potešilo dekódovanie náboženskej ezoteriky, kde sme pochopili, že náboženstvo stojí prevažne na stavoch súvisiacich s klinickou smrťou. Všetky tieto úspechy sme museli tvrdo odmeditovať a realizovali sme približne 180 meditačných cvičení počas celého roku 2005. Týždenne to bolo do 5 meditačných stretnutí, ktoré trvali približne 2 hodiny. Spolu to je 500 aktívnych meditačných hodín. K tomu môže pridať 180 hodín zasväcovacích rituálov. Spolu je to 680 hodín meditácií.

V roku 2005 sme zaviedli aj nahrávanie prednášok a meditačných cvičení. Vzniklo tak 160 zvukových nahrávok formátu MP3. Časť nahrávok tvorí aj etnická hudba z celého šamanského sveta.

Keď sme sa už ponorili do čísiel, tak dodám, že som cez internet realizoval okolo 620 diagnóz rôzneho druhu. Zároveň som neustále zdokonaľoval vešteckú diagnostiku.

Ako ste si mohli všimnúť, tak sme pre vás vytvorili foto galériu zo zasväcovania. Nájdete si tu veľké množstvo fotografického materiálu. Tak isto sme pre vás pripravili aj galérie obrázkov minerálov, orgánov ľudského tela. Pracuje sa na galérii planét, súhvezdí a galaxií. Tieto obrázky vyhľadávame z dôvodu uľahčenia meditácie, ale je tu aj snaha prebojovať sa vo vyhľadávačoch na poprednejšie miesta.

Myslím, že som spomenul to najdôležitejšie a môžem konštatovať, že sa nám v našej práci darí a naďalej chceme v tomto trende pokračovať. Tak isto zostaneme aj naďalej otvorení pre celú ezoterickú obec, ktorá má chuť robiť ezoteriku v novom duchu. Aby sme zostali najlepší, napríklad už dokončujeme zverejnenie ezoterickej učebnice, ktorá bude mať množstvo kapitol. Potom pre vás pripravujeme zverejnenie ezoterického výskumu, ktorý nabral dobré obrátky. Ezoterický výskum bude slúžiť ako dôkazový materiál pre ezoterikov.

Pridaj komentár