Ľudské zmysly ako vonkajšie senzory. Zrak, čuch, chuť, hmat a sluch. Zmyslové centrá na šedej kôre veľkého mozgu. Blokácia zmyslových senzorov. Aktivizácia zmyslových centier. Veštectvo. Senzibilita. Spomienky klasické. Spomienky snové. Informačné polia mŕtvych osôb. Fantázia. Senzibilita. Sochárska fantázia toho, čo nie je.

Znovu sa po krátkom čase vraciam k problematike zmyslových centier a bezpečného praktizovania vešteckých výkonov, či už do seba, alebo na iné objekty v tesnej blízkosti, prípadne na akúkoľvek vzdialenosť. Môžeme hovoriť, že zmyslovými centrami sa dá dostať až na obežnú dráhu, kde sa nachádzajú kozmonauti. Ďalej sa nedalo zisťovať, pretože sa v týchto vzdialenostiach nenachádza žiadny človek alebo jeho pozostatky. Pokiaľ sa bude nachádzať, tak to bude možné otestovať.

No vráťme sa k problematike vešteckých výkonov, ktoré sú založené na blokácii očí, uší, nosa, jazyka a končekov prstov rúk a nôh. Pre veštecké výkony sa použijú zmyslové centrá buniek na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Nedochádza k devastácii psychiky ani zmyslových senzorov ako sú napríklad oči.

Teda veštecký výkon je tu postavený jednak na šedej kôre veľkého mozgu, ale aj na spomienkach. No nie na fantáziách a tvorení predstavy vo fantázii ako je to u klasicky veštecky ladených osôb. Veštecky školená osoba robí nepriame veštecké výkony a pracuje výhradne aktivitou spomienok. Nikdy nie fantáziou. Spomienky možno strihať a sekať do ľubovôle. Nie je dovolené ich vo fantázii dotvárať. To vlastne ruší aj veštecký stav a zvyšuje tvorbu energií. Kto chce byť ešte úspešnejší, ten robí nepriame veštecké výkony zo snových spomienok. Tí najúspešnejší pracujú so spomienkami mŕtvych osôb. Spravidla sú skoncentrovaní na šedú kôru veľkého mozgu a na povrch zosali informačné pole mŕtvej osoby vo forme 90 percent jej spomienok. Podrobnejšie v Plazmatickej škole o tomto fenoméne. Teda zase určité zefektívnenie vešteckých výkonov.

Na druhej strane sa zmyslové centrá šedej kôry veľkého mozgu použijú na tvorbu liečivých energií a to formou blokovania spomienok a plného otvorenia fantázie, ktorá tvorí a rozvíja silné energetické potencie. Pre tvorbu bioenergie nevyužívame migrenózne stavy, klimakterické stavy, zrýchlené biochemické stavy. Zbytočne si ničíme vlastné telo.

Pre veštecké výkony je najideálnejší stav, keď časť psychiky pracuje v spomienkovom režime a časť pracuje ako fantázia. Zároveň meditujúca osoba mení pomer spomienkového veštectva a pomer množstva a sily fantázií. Takýto stav, keď sa dva stavy dopĺňajú, je ideálny pre veštecky ladené osoby, ale aj osoby, ktoré sa venujú duchovnej ceste do seba ako ezoterici.
Špeciálny veštecký výkon energetickej echolokácie vzniká v hlasivkách spojením energie hlasiviek a určitých zvukov vyvolaných v hlasivkách. Nácvik je jednoduchý. Postavíte si pred seba určité predmety a cez zatvorené ústa posielate zvukové energie na objekt pred vami. Čakáte na spätnú odozvu a tá vo vašich spomienkach aktivizuje spomienku na predmet pred vami.

Špeciálne veštecké výkony sa vyžadujú do sveta mŕtvych ľudí, na diaľkové veštectvo bez prítomnosti veštecky ošetrovanej osoby, na veštenie do neurónových oblastí, na veštenie do neurónov poškodených klinickou smrťou, na veštenie do aury okolo tela, na veštecké prieniky do magmatických polí zeme. Špeciálne sa treba naučiť veštecké výkony voči energetickým objektom zasvätenia v aurickom bale.

Pridaj komentár