Opakovanie a kontrola všetkých zasvätení do brušného mozgu. Kontrola vešteckých, magických, liečiteľských, energetických, magnetických a magmatických objektov. Ku kontrole pridáme talizmany na posilnenie celkovej komunikácie a vplyvu objektov.

Opakovanie všetkých zasvätení bolo z dôvodu kontroly všetkých čiastkových zasvätení do brušného mozgu, ktorý je uložený v stene hrubých a tenkých čriev. Tiež tu bola možnosť doplniť si niektoré chýbajúce zasvätenie. Aby sme využili tak povediac opakovaním stratený čas, tak sme do opakovaní zaradili techniku talizmanov.

Inšpiráciu sme našli v klasických zasväteniach Reiki, kde pri druhom zasvätení dávajú osobám aj určité znaky, ktoré sú potom vždy základom aktivizácie Reiki systému. Tak isto niektorí liečitelia bežia na základe znakov. Pokúsili sme sa aj definovať, ako vlastne takýto znak alebo talizman vzniká a ako funguje. Z hľadiska historického existovali ľudia, ktorí mali určité poruchy psychiky, ktoré ich nútili kresliť určité jednoduché kresby, ktoré by sme mohli zaradiť medzi rôznorodé geometrické útvary. V histórii sa našli aj takí, ktorí pomocou jemnej motoriky ruky zakreslili pohyb pri rituáloch, ktoré sprevádzajú rôzne druhy zasvätení. Kresbou sa zachytil magický pohyb buď celého tela, rúk, nôh alebo prstov na nohe a ruke. V takejto podobe sa zakreslenie magického pohybu podobá určitej kresbe, ktorú by sme mohli nazvať piktogram. My ho z dôvodu presnosti budeme volať talizman.

Teda realizovali sme množstvo magických rituálov na základ manipulácie s určitými objektmi. Teraz stačilo, aby si Saša Pueblo spomenul, ako robil klasický zasväcovací rituál a ten zakreslil voľnou kresbou ako magický znak. K 36. predchádzajúcim zasväteniam pridal 36 magických kresieb, ktoré tu označujeme názvom talizman.

Dotyčné osoby, ktoré boli na zasvätení, dostávali postupne kresliť talizmany k jednotlivým zasväteniam, ktoré dostali pri realizácii fyzických rituálov s určitými objektmi. Saša Pueblo kontroloval, či sa v aure dotyčnej osobe nachádzajú objekty z predošlého zasvätenia do brušného mozgu zároveň vkladal do aury kresbu talizmanu. Dotyčné zasväcované osoby mali za úlohu na papier pred sebou nakresliť magický znak, zároveň ho vložiť do seba a požiadať objekty mágie, aby našli individuálny znak, ktorý bude pre danú osobu jedinečný a nebude sa môcť naň napojiť iná osoba. U klasického Reiki majú všetci rovnaké znaky, a teda vzniká možnosť všetkých zasvätencov sa na seba napájať, čo nepovažujeme za správne. Teda každému jeho magické objekty pozmenili spoločný magický znak na individuálny. Zároveň sa zasväcované osoby usilovali o ďalšiu dynamizáciu znaku pomocou magických objektov v sebe. Tak isto Saša Pueblo kreslil zasväcovacie talizmany do aury. Najprv spoločný znak, potom ho pozmenil na individuálnu formu a potom na dynamickú formu. Tak isto Saša Pueblo dozoroval, aby mali zasväcované osoby správny postoj k objektom zasvätenia a k znakom, ktoré dostávali. V prvom rade treba mať k objektom a znakom zasvätenia úctu ako k živej osobe. Ďalej je treba prijať od objektov ich aktivitu, skúsenosti a poznatky. Neurčovať si, čo vy chcete a odovzdať sa objektom celým fyzickým a psychickým telom a pustiť ich doslova všade, kde sa len dá. Snažiť sa o to, aby ste nepraktizovali voči objektom nechuť s nimi kontaktovať. Nechuť sa zmeniť alebo prehnanú snahu o ich aktivitu. Prípadne odmietať zmeny, ktoré objekty prinášajú. Nevýhodu majú osoby, ktoré nedokážu prijať bez výhrad systém inej osoby a okamžite robia do systému toho druhého pozmeňujúce zásahy. Najhoršie sú na tom pri zasvätení tí najlepší, ktorí roky budovali svoj vlastný nedokonalý systém a teraz majú ho opustiť a budovať ešte dokonalejší systém, pretože taká hustá koncentrácia objektov od rôznych historických zasväcovateľov tento fenomén razantných zmien vyvoláva.

Tak isto treba do vnútra seba pustiť znaky magických talizmanov a nechať poupratovať všade, kde je to treba. Celkovo objekty zasvätenia, a tak isto znaky zo zasvätenia, potrebujú vo vás robiť množstvo zmien a tie treba dovoliť, želať si ich praktizovať.

Viac fotografií v Galérii zasvätení – Opakovanie zasvätenia brušné, talizman – NR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.