Slaboprúd. Opakované zásahy a poškodenie neurónových oblastí. Presun vedomia z hĺbky neurónových oblastí na povrch. Veštecký výkon zo spomienok. Predstavy neurónových oblastí zo spomienok. Šedá kôra veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií pri orgánoch tela. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v mnohoročnom nácviku Silva techník a už konečne môžeme začať žať, čo pestujeme, pretože sa Silva technikami prebojovávame krok za krokom a hľadáme logiku vo vlastnej ezoterickej praxi.

Konečne sa nám podarilo pochopiť a jasne definovať, o čom vlastne Silva technika je. Uvedomili sme si, že je zásadný rozdiel medzi klinickou smrťou, ktorá je spôsobená príliš silným elektrickým prúdom a slaboprúdom. Osobe, ktorá vplyvom silného elektrického prúdu prežije klinickú smrť, sa s neurónmi udeje niečo úplne iné ako pri opakovanom poškodzovaní slaboprúdom, aké má napríklad opravár elektrospotrebičov, ktorý je precitlivený na technické zariadenia. Po prežití klinickej smrti vplyvom silného elektrického prúdu sa dotyčným osobám prevažne otvorí náboženský svet skrytý v neurónoch vlastného tela..

U Silva techník sa psychika poškodzuje dlhodobo trvajúcimi dávkami slaboprúdu, na ktoré si dotyčný dlhodobo navyká. Pri Silva poškodeniach sa nejde do klinickej smrti, iba sa poškodzuje určitá neurónová oblasť. Psychické procesy sa dostávajú na povrch neurónovej oblasti. Napríklad stredný mozog má všade 3 až 7 vrstiev neurónov; dlhodobo a pravidelne sa opakujúce ataky slaboprúdu do organizmu spôsobia to, že sa nakoniec pre psychické operácie použije iba horná vrstva neurónov. Teda hovoríme, že príde k vytlačeniu vedomia na povrch neurónov.

Toto pochopenie vedie k ďalšiemu problému, ako si navodiť toto poškodenie sugeratívne a bez toho, aby sme si museli dlhodobo fyzicky poškodzovať organizmus slaboprúdom? Pristúpili sme k tomu klasickým meditačným cvičením. Na začiatok sme si zablokovali spomienky na prírodu, všetko krásne, čisté a etické a otvorili všetky druhy spomienok na techniku, technické zariadenia, technické zvuky a technické vibrácie. Teda ako keby okolo nás nič iné neexistovalo, iba technické zariadenia. To je základ dobrého naladenia. Ďalej je potrebné, aby sme používali do prieniku do neurónov výhradne spomienky a žiadne fantázie sochára. Všetko zo spomienok na techniku. Sny o technike alebo vyspelejší aj spomienky mŕtvych ako informačné pole z kostných pozostatkov. Do neurónov treba prenikať s nízkymi energiami a veštecky. To dosiahneme iba tým, že minimálne použijeme technické spomienky. Stačí si spomenúť na obrázok veľkého mozgu z obrazovky počítača. K tomu pridať spomienky na 3 až 7 hliníkových fólií pokreslených drobnými guličkami na každej ploche. Automaticky preniknete do šedej kôry veľkého mozgu a tu sa usilujete jemnou koncentráciou zospodu vytlačiť vedomie na povrch neurónových oblastí, ktoré v predstave tvoria hliníkové platne. K tomu sugeratívne uverenie, že pravidelne dostávate dávky slaboprúdu priamo do tela. Takýmto postupom vytlačíte vedomie na povrch šedej kôry. Takto budeme postupovať aj v prípade stredného mozgu, mozočku pod zadným zrakovým mozgom, miechy v chrbtici, brušného mozgu a tak isto v prípade ganglií okolo fyzických orgánov tela. V každej oblasti dosahujete dočasne slabý stav Silva, ktorý sa vráti do pôvodného stavu. Z povrchu hornej neurónovej oblasti sa všetko posunie do všetkých 3 až 7 vrstiev neurónov. To je zásadný rozdiel medzi klasickým poškodením mozgu slaboprúdom. V sugerácii poškodenia sa všetko po skončení koncentrácie vráti na pôvodné miesto.

Pokiaľ sa rozhodnete Silva stav pociťovať intenzívnejšie, tak je potrebné na začiatok sa na diaľku veštecky napojiť na osoby z celého sveta. Stačí potlačiť svoje ego, svoje priania, túžby a cítiť sa ako dotyčná osoba, ktorá má poškodenú ako Silva niektorú neurónovú oblasť. Chcete sa jednoducho cítiť ako dotyčná osoba, aj v okamihu žiť ako dotyčná osoba. Potom môžete zažiť silný Silva stav vyosenia vedomia na povrch neurónových oblastí. Takto prejdete všetkých 6 neurónových oblastí.

Nasleduje ďalší výcvik a to spojiť stavy presunu vedomia na povrch neurónov niektorej zo 6. neurónových oblastí. Vytlačíte pomocou spomienok na techniku a tlakom zospodu hore svoje podvedomie. K tomuto stavu pridáte stavy hypnotických techník ako je padanie, klesanie, zívanie a podobne. Môžu to byť spomienky na blikanie, kmitanie, ale aj pocit nehybnosti a pocit spomienok do minulosti. Tak isto pocity fantázie do budúcnosti. Tiež pocity apokalypsy a podobne. Do Silva stavu vyosenia vedomia s hypnotickými stavmi vkladáte svoj túžby a želania. Pokiaľ možno reálne a triezve.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.