– Individuálna meditácia zo 14.10.02

Na začiatku meditácie som si predstavil anatómiu ucha. Bližšie pozri Anatomický atlas. Koncentrácia išla na ušnicu, sluchovod, bubienok a príušnicovú žľazu. Uvedomoval som si, ako do tejto oblasti preniká vegetatívne nervstvo a zároveň som v ňom vytváral nervový vzruch. Vegetatívne nervstvo sníma v oblasti ucha biochemické pochody, ktoré putujú do stredného mozgu a predĺženej miechy. Potom som sa koncentroval na nervstvo ovládajúce žilové a tepnové vlásočnice v oblasti ucha. Tak isto som sa koncentroval na nervstvo lymfatického riečišťa. Ďalšou koncentráciou som prepájal nervstvo orgánu rovnováhy na ganglie riadiace jemné pohybové aktivity. Ďalšie prepájanie smerovalo na malý mozog, ktorý sprostredkováva nervové prepojenie ako telefónna ústredňa. Nakoniec som ucho, ganglie, hypotalamus, malý mozog, predĺženú miechu prepájal na šedú kôru mozgovú v oblasti spánkových lalokov. Šedá kôra kontroluje rozumovo činnosť sluchových orgánov. Pokiaľ hovoríme o zvieracích zmysloch, tak nervový vzruch prechádza cez hypotalamus. To sú dva útvary veľkosti holubieho vajíčka vľavo a vpravo okolo predĺženej miechy. Tu sa nachádza hypofýza a epifýza. Nervový vzruch z hypotalamusu musí putovať do nervstva svalov. U ľudského spôsobu existencie ide nervový vzruch z hypotalamusu do šedej kôry a je dôsledne kontrolovaný miechou a dlhodobými inšinktami. Takto som precvičil aj ostatné zmysly: zrak, čuch, chuť a hmat.

Pridaj komentár