Meditácia pre dve osoby

Svet mŕtvych tu nie je na hranie. Stretnutie špiritistov, ktorí aktívne operujú so svetom mŕtvych, nie je vždy príjemné. Máte pocit súboja kto koho ovládne a prinúti robiť to, čo chce druhý nekroman. Je zásadný rozdiel v prístupoch k svetu mŕtvych informačných polí. Na jednej strane sedel rodený nekroman, ktorý má spojenie so svetom mŕtvych trvale, na druhej strane nekroman, ktorý nerád operuje vo svete mŕtvych. Nemá takéto danosti od narodenia a vytvoril si cvičením predpoklady na špiritizmus. Keď som žiadal rodeného nekromana, aby uzavrel svet mŕtvych a všetkého sa v tejto oblasti vzdal aspoň na 10 minút, tak to nedokázal a jeho svet mŕtvych úpenlivo prosil, aby tak nerobil, lebo oni chcú žiť. Niet sa čomu čudovať, túžba večného života silne vplýva na mŕtve duše. Zároveň tu môžete čítať o špiritistickej závislosti, kde mŕtve duše ovládajú vás a nie vy ich. Stotožňujem sa s varovaním špiritistov, že nie je vhodné zobúdzať mŕtve duše najbližších rodinných príslušníkov a túžiť, aby ich duše zostávali v našich fyzických telách. Nie je vhodné udržiavať so svetom mŕtvych priateľské a rovnostárske vzťahy. Môže sa to pre dotyčného stať osudným. Duše mŕtvych treba bioenergeticky živiť a často niektorí špiritisti nemajú bioenergií dosť a zosávajú ich z okolia, čo má na okolie jednoznačne negatívny dopad. Pestovať špiritizmus si môže dovoliť človek, ktorý má silne vyvinutý alebo cvičený sexuálny volt. Len vtedy do určitej miery môže bezpečne operovať s dušami mŕtvych ľudí a zvierat a už za žiadnych okolností by si nemal vytvárať žiadne citové väzby na svet mŕtvych. Po určitom čase, keď ste viazaný len na vybrané duše mŕtvych, stáva sa toto puto ničiace a nebezpečné po všetkých stránkach. Príkladom môžu byť osudy veštíc, ktoré mŕtve duše využívajú na veštenie. Keby ste im mŕtve duše zlikvidovali, tak by skončili za niekoľko dní na psychiatrii. Niektoré mŕtve duše nechcú veštiť a keď sú prinútené, tak ničia dotyčného veštca. Teda mŕtvu dušu zobudíme, poveríme na určitý čas úlohou a po uskutočnení vraciame do kľudovej polohy. Závislosť na svete mŕtvych prináša deštrukciu, závislosti sa treba dôsledne brániť.

Pridaj komentár