– Individuálna meditácia zo 14.10.02

Na začiatku meditácie som sa odpútal od vnímania vonkajšieho sveta a otvoril pamäťové záznamy z predchádzajúcich cvičení. Odcvičil som všetky základné cvičenia. Všetko z pamäti. Najprv to bola mužská sexualita, potom ženská a detská sexualita. Cvičil som aj jednotlivé sexuálne úchylky samozrejme všetko imaginárne. Pokračoval som nácvikom sexuality v jednotlivých povahách a to hysterickej, epileptickej, schizofrenickej a psychopatickej. Ďalej som spomínal na vlastné sexuálne zážitky. V ďalšom cvičení som vytváral ľudský sexuálny volt v ústnej dutine a potom som s ním pracoval v orgánoch tela. Venoval som sa aj zvieracej sexualite (Či kung škola) prienikom do spánkových lalokov. Vciťoval som sa do páriacich sa druhov vo svojich predstavách. Ďalej som v strede mozgu vytváral zvierací sexuálny volt. So zvieracím sexuálnym voltom som pracoval v orgánoch tela. Znovu som sa vrátil do cvičení, pri ktorých som sa na diaľku presúval do ľudí s rôznou sexuálnou orientáciou v čase, keď vybavovali svoje sexuálne potreby. Cieľom bolo zistiť, ktoré časti mozgu majú aktívne. U nymfomanov to bol predný mozog, u fetišistov šedá kôra veľkého mozgu, pri inceste malý mozog, pri zoofílii spánkové laloky, pri pedofílii hypotalamus, pri masochistoch zadný mozog, u sadistov temenný mozog, pri nekrofiloch biela hmota veľkého mozgu.

Pridaj komentár