Spoločná meditácia

Na začiatok cvičenia sme si vymenili skúsenosti z individuálnych meditácií. Po výmene poznatkov a pocitov sme precvičovali základné cvičenie špiritizmu ako sú fantómové bolesti v celom tele. Ďalej sme si spomínali na písmená na hroboch z vlastnej pamäte ku komunikácii s ľudskými alebo zvieracími predkami, ktorí sú súčasťou spomienok na mŕtvych predkov. Mŕtvych ľudských alebo zvieracích predkov sme si predstavovali ako drobné čierne zrnká maku. Po tejto technike sme drobné zrnká spomienok zväčšovali do rôznych veľkostí. Pri tomto cvičení dochádzalo k odsávaniu bioenergií z ľudského tela. Intenzívne otváranie spomienok na mŕtvych predkov si mohli dovoliť tí, ktorí majú ľudský alebo zvierací sexuálny volt. Bližšie Sexuálna škola. Po zväčšovaní sme ich zasa zmenšili. V ďalšom cvičení sme vyťahovali duše mŕtvych predkov z kostí, ktoré už neobsahujú organickú hmotu. Dušu mŕtvej osoby sme z kostí vytiahli do fyzického tela. Pri molekulovej úrovni sa prudko z tela odsala do duše mŕtvej osoby bioenergia. Potom sme dušu vrátili naspäť. Po tomto cvičení sme z kostí mŕtvu dušu vyťahovali na úrovni chemických prvkov a potom sme ju vrátili do kostí. Nasledovalo vyťahovanie duše mŕtvej osoby na časticovej úrovni. V tomto prípade mal človek veľký prebytok bioenergie. Na záver sme duše mŕtvych predkov z fyzicky existujúcich kostí a hrobov vracali naspäť. Nejednalo sa tu o spomienky na mŕtve osoby v pamäti. Na záver sme si do seba vkladali ľudské kosti a ich predstavy z kostníc. To spôsobilo príchod mŕtvych duší z kostí, ktoré ešte obsahujú organickú hmotu. Čím boli predstavy kostnice intenzívnejšie, tým viac mŕtvych duší prichádzalo. Zrušením predstavy kostnice sa duše z aurického obalu strácali. Meditujúci tieto cvičenia cvičili s obavami a musia sa ešte zbaviť strachu z týchto špiritistických operácií.

Pridaj komentár