– Individuálna meditácia z 18.10.02

Meditáciu som zahájil koncentráciou do buniek šedej kôry veľkého mozgu. Po skoncentrovaní sa som využil poznatky Plazmatickej školy a pomocou duší mŕtvych ľudí vyvolaných z kostí som začal odsávať bioenergiu z buniek šedej kôry veľkého mozgu, čo mi dovoľovalo účinne prenikať do tejto oblasti mozgu. Ešte by som podotkol, že duše mŕtvych ľudí som oživoval z kostí už bez zbytkov organickej hmoty a na úrovni molekúl. V takto ošetrenej šedej kôre veľkého mozgu som robil imaginárne rituály s pocitom, že magické rituály robím z reálne existujúcich objektov a vecí, nie z pamäťových záznamov v mozgu. Magickými rituálmi som ovplyvňoval seba a najbližšie okolie podľa zásady čo najmenej negatívneho pôsobenia, teda čo je nutné pre prieskum vplyvu magického spôsobu myslenia. Magicky som pôsobil, aby som zabránil vyvolávaniu zbytočných hádok s ľuďmi. Vplýval som na priazeň ľudí. Ovplyvňoval som seba, aby ma podvedomie varovalo pred nehodami, problémami, aby ma ľudia negatívne neovplyvňovali, aby sa mi darilo a darilo sa aj ostatným okolo mňa. Vplýval som proti nenávisti, lenivosti, hnevu a zlobe, proti niekoho lakomstvu, oslobodiť od zlej nálady, oslobodiť niekoho od chuti túlať sa, upevnenie priateľstva a ďalšie a ďalšie. Všetko som to robil na niekoľkých rovinách magických operácií. Tak som každú myšlienku robil v rámci mágie sexuálnej, snovej, mágie nekromancie, náboženskej, posunkovej, mágie tela, mágie rezonancií, mágie písmen, čísel, mágie znakov a mágie čarodejníckej.

Pridaj komentár