– Spoločná meditácia z 11.10.02

Meditáciu sme zahájili odpútaním zmyslov od vonkajšieho sveta a otvorením pamäťových záznamov z predchádzajúcich meditácií. V šedej kôre malého mozgu sme spomínali na sexuálne obrazové spomienky s pocitom sexuálneho vzrušenia. V šedej kôre temenného mozgu sme si spomínali na vzrušujúce sexuálne chute. V šedej kôre predného mozgu sme spomínali na dráždivé čuchové podnety s pocitom vzrušenia. V šedej kôre spánkových lalokov sme spomínali na dráždivé zvukové podnety s pocitom sexuálneho vzrušenia. V šedej kôre malého mozgu sme prežívali hmatové dráždivé podnety s pocitom vzrušenia. Po tomto cvičení sme sa v hysterickej povahe vciťovali na aktuálne súložiacich ľudí, ktorí majú hystericko-božskú sexualitu. Imaginárne sme svoje bioenergetické telo presunuli do fyzického tela súložiacej osoby. Z etických dôvodov to boli ľudia z iných krajín. Potom sme sa presunuli do epileptickej povahy (temenný mozog). Bližšie Psyché škola. Tak isto sme sa na diaľku v bioenergetickom tele presunuli do práve súložiaceho človeka s epileptickou povahou. Takto sme odcvičili schizofrenickú a psychopatickú povahu. Všetky ostatné cvičenia v rámci Sexuálnej školy mali tento nádych. V minulosti sme precvičovali hlavne vlastné spomienky. Potom pocit zosatia bioenergetického tela do svojho fyzického tela a v terajšej fáze vytlačenie svojho bioenergetického tela na akúkoľvek vzdialenosť do inej osoby, ktorá je fyzicky živá a v sexuálne naladenom stave. Na záver sme spoločne precvičili bioenergetické presunutie sa do zvierat, ktorých sexualita je poškodená a vytvára trvalý sexuálny zvierací volt, čo spôsobuje neustálu rujnosť. Takýto zvierací sexuálny volt sme sa snažili vytvoriť vo vlastnej zvieracej mysli. Bližšie Či kung škola.

Pridaj komentár