Saša Pueblo: Zmyslové senzory 1
Pre cvičenia Gnostickej školy je dôležité vyhľadať si základné cvičenia v Meditačnej škole uverejnenej na mojich stránkach. Dôležité je uvedomenie si, že chutnáme pomocou senzoru jazyka. Že vidíme pomocou senzoru očných buliev. Že počujeme pomocou senzorov ušných lalokov a zvukovodov. Že voniame pomocou nosných dierok a vlhkej sliznice. Že hmatáme pomocou senzorov končekov prstov na rukách. Že hmatáme pomocou senzorov chodidiel. Že ďalšie hmatové senzory sú pery, zuby a celý povrch tela.

Saša Pueblo: Zmyslové senzory 2
Ďalej je dôležité uvedomiť si napojenie zmyslových senzorov na jednotlivé centrá zmyslov v šedej kôre mozgovej. Doporučujem vám naštudovať jednotlivé zmyslové senzory a ich nervové dráhy do šedej kôry mozgovej. Zrak končí v zadnom mozgu medzi ľavou a pravou hemisférou. Čuch končí v prednom mozgu na čelovej časti a to vpravo a vľavo na obidvoch hemisférach. Chuť končí zospodu temenného mozgu rovnako v ľavej aj pravej časti. Hmat končí v zadnom mozgu zospodu v ľavej aj pravej časti hemisfér. Sluch končí v spánkových lalokoch na ľavej aj pravej strane obidvoch hemisfér.

Saša Pueblo: Zmyslové senzory 3
Dôležité je aj uvedomenie prieniku nervstva zo šedej kôry mozgovej do oblasti stredného mozgu (hypotalamusu), kde sa naraz zbieha 10 nervových dráh zo zmyslov, 2 nervové dráhy smerujúce k srdcu a do oblasti hrubých a tenkých čriev. Tento nerv sa volá túlavý nerv. Takže vašou úlohou je preniknúť cez zmyslové senzory ( bulvy, jazyk, prsty… ) do oblasti zmyslových centier šedej kôry a odtiaľ do oblasti 12 nervových dráh (stredný mozog).

Pridaj komentár