SEXUÁLNA ŠKOLA – Saša Pueblo: Sexuálna mágia 2
Keď sa chcete seriózne zaoberať ovládnutím a transformovaním vlastnej sexuálnej stránky je žiadúce, aby ste cvičili brožúrky uvedené v Náboženskej škole. Tu v týchto príspevkoch nájdete nápady na zdokonaľovanie sexuálnych meditácií a ich neustáleho vylepšovania.V príspevku Sexuálnej mágie 1 som písal o navodení stavu halucinácie v jednotlivých zmysloch a aktívnych miestach na tele. V tomto momente sa vzďaľujeme od psychologického vymedzenia základných zmyslov ako sú zrak, čuch, chuť, hmat a sluch. Dopĺňame ich o aktívne dráždené miesta na tele a to hlavne pohlavné orgány a anál.Halucináciu z hľadiska psychologického delíme na zrakovú, sluchovú, čuchovú, hmatovú a chuťovú. Rozširujeme ju na halucináciu análnu a pohlavnú. Pod halucináciou sexuálneho charakteru rozumieme vyvolanie pocitov, že sa sexuálne scény skutočne dejú. Vy tomu v momente nácviku musíte aj uveriť. Po cvičení treba pocity halucinácií zrušiť a vrátiť sa do reálneho vnímania okolitého sveta. Takýmito cvičeniami môžete dostať pod kontrolu napríklad nereálne vnímanie sveta okolo vás. Keď máte pocit, že strácate zmysel pre realitu, tak vám doporučujem cvičiť ALFA stav a marketing (viď Marketingová škola). Zaručujem vám, že aj ťažko duševne chorí ľudia sa rýchlo navracajú do reality po týchto cvičeniach.K halucináciám, ktoré sa týkajú zmyslových orgánov, treba pridať halucinácie v aure (priestor nad vaším telom a hlavne hlavou asi tak 5 cm od povrchu). Tu máte pocit, že prevádzate sexuálnu aktivitu. V šedej kôre si vizualizujte veľké písmená sexuálne ladených slov ako napr. penis, vagína, klitoris, orgazmus atď. V bielej hmote si vytvárajte živé obrazy sexuálnych scén. V malom mozgu si uvedomujte rôzne sexuálne parametre ako dĺžku penisu, hĺbku vagíny, počet orgastických vzdychov, veľkosť poprsia…Takýmto spôsobom ste sa dostali do totálneho stavu halucinácie super sexu.V ďalších cvičeniach sa koncentrujte všetkými zmyslami a aktívnymi centrami do vášho nosa, kde sa nachádza zakrnuté feromónové sexuálne centrum živočíšnej sexuality. Civilizačné prvky potlačili jeho činnosť. Vy sa budete snažiť jeho aktivitu prebudiť. Ku koncentrácii zmyslov na feromónové centrum pridáte halucinácie zvieracieho sexu. Máte pocit, že ste rujný kanec alebo rujná kobyla. Halucinácia musí obsahovať pocit, že nastali všetky podmienky na párenie : prišla jar, teplota je optimálna, je dostatok potravy, teda čas párenia.Ďalší postup sexuálnych cvičení sa vracia na pôdu ľudskej sexuality. Toto cvičenie cvičia ženy aj muži. V hlave si uvedomujte mužskú sexualitu, ktorú dráždia halucinácie žien. Koncentrujte sa do šedej kôry, kde sa nachádza centrum pohlavných aktivít. V podbruší v maternici a prostate cvičte ženskú sexualitu, ktorú dráždia halucinácie mužských postáv. Lesbičky majú sexualitu mužskú a teda v šedej kôre. Cvičením presunu sexuality sa môžu stať viac ženskejšími. Homosexuáli majú ženskú sexualitu a majú ju posunutú do oblasti prostaty. Presunom vedomia do šedej kôry posilujú mužskosť.Meditujúci si pestuje mužskú aj ženskú sexualitu. Odcvičil už všetky druhy sexuálnych úchyliek (výhradne v halucinačných stavoch) a žiadna mu nie je cudzia. Zbavil sa všetkých zábran a výborne ovláda vlastné úchylky, ktoré dokáže udržať v medziach slušnosti a zákona. Aj v takýchto postupoch je veľa terapeutických prvkov na liečbu sexuálnych úchyliek. V ďalších cvičeniach silou koncentrácie presunie mužskú sexualitu do oblasti prostaty alebo maternice a ženskú sexualitu do oblasti šedej kôry. Takýto proces sa deje pri prirodzenej súloži. V takomto stave vytvára halucináciu orgastických stavov. Vznikajúce orgastické napätie bez fyzického dráždenia vedomou koncentráciou rozvádza do všetkých častí tela. Cieľom je dosahovanie orgastických stavov výhradne dokonale zvládnutými halucinačnými stavmi sexuálneho charakteru.Ďalšiu nadstavbovú transformáciu sexu si nájdetev Náboženskom rozjímaní pod Hinduizmom 1,2,3,4…

Pridaj komentár