Príspevok č.1 Saša Pueblo: Tvary 1
Tieto cvičenia sú založené na koncentrácii na písmená abecedy. Pri takomto cvičení sa koncentrujete na tvar písmenok. Uvedomujete si vodorovné, zvislé a šikmé plochy. Ďalej si uvedomujete uzatvorené tvary písmen, otvorené tvary písmen. Uvedomujete si krivky a zaoblenia písmen abecedy. Skúmate veľkosť písma, hrúbku a šírku. Pozorne sledujete sklon písma, medzery medzi písmenami. Uvedomujete si každé písmeno osobitne, po dvoch, po troch atď. Sledujete, či písmo je napísané za sebou, písmená nad sebou, alebo sú napísané v šikmom smere. Dokážete každé písmeno pred sebou vizualizovať (máte pocit, že je pred vami). Takéto písmeno dokážete ľubovoľne zväčšiť či zmenšiť, otočiť ho naopak a ľubovoľne s ním rotovať. Viete k danému písmenu alebo písmenám pridať rôzne iné drobné značky.

Príspevok č.2 Saša Pueblo: Tvary 2
Pokiaľ chcete dané písmená vizualizovať pred sebou, tak si vytvoríte pocit, že vaša hlava sa zväčšila aspoň o 10 centimetrov. Týmto vytvoríte okolo hlavy energetický obal, kde videné alebo cítené obrazy vizualizujete.

Príspevok č.3 Saša Pueblo: Tvary 3
Keď chcete vizualizované písmená cvičiť v šedej kôre, tak musíte mať pocit človeka, ktorý vie čítať a písať. Tento postoj je dôležitý a umožňuje dokonalé cvičenie v každej časti šedej kôry. Máte teda pocit človeka, ktorý vie čítať a písať, vizualizujete určité písmeno a toto umiestňujete do buniek šedej kôry.

Príspevok č.4 Saša Pueblo: Tvary 4
Keď chcete jednotlivé písmená cvičiť v bielej hmote, tak je žiadúce mať pocit človeka, ktorý nevie písať a čítať. Teda sa stávate analfabetom. Keď si tento stav analfabeta navodíte v bielej hmote, vizualizujte jednotlivé písmená ako obrázky a cvičte cvičenia uvádzané pod názvom Tvary 1.

Príspevok č.5 Saša Pueblo: Tvary 5
Keď chcete jednotlivé písmená cvičiť v malom mozgu, pred cvičením si naštudujte anatómiu a umiestnenie malého mozgu. Tu musíte mať pocit matematika, ktorý meria, váži a akýmkoľvek spôsobom určuje číselné vyjadrenie čohokoľvek. Keď si navodíte takýto stav, skoncentrujete sa do malého mozgu. Písmená tu vyjadrujú určité číslice. Napríklad A je číslo jedna, B je číslo dve atď.

Príspevok č.6 Saša Pueblo: Tvary 6
Tieto cvičenia môžete robiť aj koncentráciou do miechy. Treba si uvedomiť, že miecha je uložená v chrbtici, ktorá je zložená zo stavcov. Miechu tu chápeme ako tri kanáliky naplnené miešnym mokom. Jeden kanálik ide stredom a ďalšie po ľavej a pravej strane. Keď sa koncentrujete do miechy, mali by ste byť v takom stave, ktorý by sme mohli prirovnať k čítaniu návodu na zaviazanie šnúrok. Keď si chcete správne zaviazať šnúrky, musíte dodržať určitý postup.

Pridaj komentár