Zamilovanosť a jej uplatnenie v rámci HINDUIZMU. Vytvorenie dlhodobého a trvalého pocitu, že všetko živé a neživé je v trvalom sexuálnom vyvrcholení. Sústredíte sa do oblasti hypotalamusu, ústnej dutiny, temenného mozgu, malého mozgu a hlasiviek.

ALFA ZAMILOVANOSŤ

Spomeňte si na chvíle vašej prvej zamilovanosti a túžby, aby vaša zamilovanosť bola opätovaná.
Na zamilovanosť si spomínajte v jednotlivých obrazoch a tieto vo svojej predstavivosti určitú dobu podržíte. Pri týchto stavoch prejavujete veľkú radosť a znovu si obrazy zamilovanosti vychutnáte, akoby boli len teraz vo vás cit zamilovanosti vyvolali.
S predstavami zamilovanosti cvičíte pravidelne a systematicky. So stavom zamilovanosti cvičíte aj ALFA STAV tak, aby ste zamilovanosť vedeli dokonale ovládať.
Cvičenia zamilovanosti vás nesmú odvádzať od reálneho vnímania sveta. Musíte sa v staveALFA ZAMILOVANIA naučiť stále vnímať všetko okolo vás reálne a priateľsky.
Mimoriadne enormná dynamizácia zamilovanosti musí byť spojená s nácvikom prísneho logického vnímania. V tomto vám výdatne pomôžu knižky o logike a matematike.
Svoju zamilovanosť stupňujete v hľadaní všetkého krásneho a krásy ako takej. Takéto odhaľovanie krásy a ľudskosti robte vždy po navodení stavu zamilovanosti. Hľadajte všetko krásne v hudbe, obrazoch, dotykoch, skutkoch, myšlienkach, vo vôni, v slobode, v pocitoch, v harmónii, v morálke, v tvorivosti, v prírode, v speve, v láske, v múdrosti, dokonalosti, v zdraví, v slove, v obdive, v odlišnosti, v trpezlivosti, v dobrote, v nezávislosti, v skromnosti, v hanblivosti, v pokore, v poriadku, v pravde, v myslení, v obdarovaní, v utrpení, v pohybe a vo všetkom príjemnom a nepríjemnom.
V ďalšej časti nájdete meditačné formulky na stupňovanie vlastnej zamilovanosti na základe slov a ich vhodnej kombinácii.

STÁLA ZAMILOVANOSŤ

Príjemný a nádherný pocit, stav zamilovanosti.
Zabudol smútok na stav zamilovanosti.
Zamilovanosť je nádherný pocit hravej radosti.
Ľahkovážna zábudlivosť vždy smúti.
Spomeňte si a pestujte zamilovanosť.
Zamilovanosť volá meditáciu lásky vo vás.
Zabúdate často na cit zamilovanosti.
Veľká škoda pre driemajúcu zamilovanosť.
Zobudená driemavosť v šťastí.
Najvzácnejšie, čo všetci v sebe zabúdame.
Spomienka na stav zamilovanosti do milovanej lásky.
Vzťah krásy a lásky.
Nekonečná zamilovanosť.
Zrkadlo radosti vás robí krajšími.
Šťastie vás robí dobrotivejšími.
Láska tolerantnejšími.
Zamilované prežívanie citu ľudskej lásky.
Zamilované šťastie, harmónia lásky.
Skvost zamilovanosti pôžitok citu lásky.
Zamilovanosť koná krásy.
Zamilovanosť prchavé konanie.
Stáva sa a tvorí ďalšiu zamilovanosť.
Napravte šťastie do krásy zamilovania.

STÁLA KRÁSA

Zamilovanosť je krása sama v sebe a vo vás.
Krásna zamilovanosť tvorí a volá všetko čo je šťastné vo svojej kráse.
Dokáž vychutnať všetko krásne v plnosti zamilovania.
Zamilovanosť stupňuje vášeň vidieť krásu.
Predtým bola všednosť krásy.
Radosť tajomstvo videného.
Dokáž vychutnať potešenie milovania zvukov.
Naladená zamilovanosť.
Dokáž milovať vône zamilovanej prítomnosti.
Dôkaz dotyku kvetov radosti.
Pohlaď, zamilovanosť druhého zamilovania nás všetkých.
Dokonalá extatická zamilovanosť.
Spoločná zamilovanosť objavuje krásu.
Odložte zabudnutie.
Smútok spomína na zamilovanosť.
Zamilovanosť sa nebojí.
Pošetilá zamilovanosť mnohotvár lásky.
Daruj si zamilovanosť.
Darujte sa zamilovanosti.
Zamilovanosť zabudnutia odišla.
Krajšia zamilovanosť.
Milšia zamilovanosť.
Láskavá zamilovanosť.
Pestujte zamilovanosť vášho života.
Volajte zabudnutosť zamilovania.
Rozmer zamilovanosti šťastie v kráse života.

Odhoďte zamilovanosť samých do seba do svojich úspechov a víťazstiev. Zamilujte sa do zamilovanosti toho druhého a spoločne stupňujte svoju zamilovanosť. Krása lásky každého dňa. Naučte sa vytešovať zo spoločných pocitov zamilovanosti. Tvorte novú krásu a budúcnosť svojej vlastnej zamilovanosti. Stúpajte v kráse a v šťastí, ktoré vás objíma a nesmiernym spôsobom napĺňa a neustále hladí.

STÁLE ŠŤASTIE

Šťastie zotrváva v zamilovanosti.
Zamilovanosť prináša a stupňuje šťastie.
Zamilovanosť šťastie nestráca.
Zamilovaná zamilovanosť neustála láska.
Zamilovanosť sa raduje v šťastí.
Šťastie sprítomňuje zamilovanosť.
Zamilovanosť má šťastie.
Šťastie nestráca zamilovanosť.
Zamilovanosť stráca svoje šťastie aj lásku.
Zamilovanosť do krásy, tvoje šťastie.
Radosť zamilovaného v šťastí.
Najvzácnejšia zamilovanosť druh lásky.
Šťastie znamená konať zamilovanosť.
Zamilovaný do krásy zamilovania.
Ešte zamilovanejší do šťastia vzájomnej zamilovanosti.
Šťastie je šťastím v zamilovanosti zamilovaného.

KRÁSA HUDBY

Zamilovanosť zobúdza hlboké ľudské city.
Stupňuje zamilovanosť tónov a vlastnú zamilovanosť.
Odhaľuje novú krásu a hlbšiu zamilovanosť.
Vychutná trvalosť šťastia a hojnosť milovania.

KRÁSA OBRAZU

Zamilovanosť nové dimenzie.
Skrytá krása vôkol nás.
Zamilovanosť milá hra dúhy a farieb.
Hladí sa zamilovanosť v ponuke našim citom.
Nové a nádherné úkazy hlbokej pravdy pokušenia.
Snívajte a milujte sen s otvorenými očami.
Dobrota všetkého čo nás sprítomňuje v láske.

KRÁSA DOTYKU

Dotyk zamilovanej krásy.
Vystupňovaná radosť všetkej zamilovanosti.
Zamilovanosť sa dotýka zamilovanosti.
Drží zamilovanosť v hlbokom objatí krásy.
Splynutie dotykov krásy dušu hladí.
Dvojitá zamilovanosť.

KRÁSA SKUTKU

Zamilovanosť nezištná a láskavá.
Zamilovanosť nerozmýšľa, ona tvorí.
Láskavý skutok pomáha.
Zamilovaného zamilovanosť tajomstvo sa uchováva.
Radosť zamilovaného.
Veľkosti vnímania zamilovanosti.
Krása skutku je zamilovanosť.
Krása ľudského utrpenia.

KRÁSA MYŠLIENKY

Zamilovanosť hladí krásu tvarov.
Myšlienka z ľudskej duše hľadá zamilovanosť.
Zamilované tvary múdrosti hrajú hviezdne lásky.
Myseľ lásky je krása zamilovanej myšlienky.
Hviezdna bláznivosť lásky.

KRÁSA SLOBODY

Zamilovaná dáva všetkým a všade lásku.
Chce a dáva zamilovanosť.
Láska je voľnosť zamilovanosti.
Túžba krásy bez hraníc v obmedzení milovania.
Ste voľný, lebo vaša zamilovanosť je voľba slobody.

KRÁSA POCITU

Zamilovanosť má pocit krásy.
Krása má zamilovanosť v radosti.
Cítim zamilovanosť v pocite krásy.
Pocit krásy je pohyb citu zamilovania.

KRÁSA HARMÓNIE

Počet dáva krásu zamilovanosti.
Harmónia tamtých zamilovaností.
Priesečník harmónie v kubatúre kvadratickej rovnice lásky.
Logaritmus plodí zamilovanosť.
Harmónia citu a vášne.
Súčty lásky v láske samotnej.

KRÁSA ZAMILOVANIA

Krása milovania.
Milosť zamilovania.
Zamilovanosť krásy do zamilovanosti šťastia v milovaní.
Strom ľudskej zamilovanosti.
Zamilovanosť svoju krásu nehladí.
Krása v kráse ľudských dotykov.

KRÁSA TVORIVOSTI

Krása v prstoch lásky.
Milovaná zamilovanosť láska krásy.
Milovať krásu.
Volať zamilovanosť a hladiť lásku.
Tvoriť lásku.
Láska má krásu zamilovanosti.
Zamilovaná krása tvorená v láske dotykov.

KRÁSA SPEVU

Zamilované plynutie lásky.
Láskavosť oblakov hladí tváre.
Kozmická zamilovanosť úsmev krásy.
Smiech krásy zamilovanosť spevu.

KRÁSA LÁSKY

Z lásky dáva lásku.
Z lásky dáva krásu.
Šťastie krásy dáva lásky.
Úsmev zamilovanosť krásy.
Radosť krásy v nežnosti lásky.

ALFA MILOVANIE

V ďalšom prehlbovaní ALFA STAVU a STAVU ZAMILOVANOSTI sa zameriate na ALFA MILOVANIE.
Postupne si zvykajte pri všetkých milostných hrách a radovánkach nestrácať samotný Alfa stav v spojení s emóciou zamilovanosti.
Budete musieť zmeniť prístup k milostnému životu a na začiatok vybrať také milostné postupy, ktoré vám dovolia trvale udržať ALFA STAV. Nemá zmysel ponáhľať sa, pretože alfa stav sa vám podarí pri milostnom vyvrcholení udržať až dlhodobým nácvikom. Najrozumnejší je postoj, keď vnímate svojho partnera ako zamilovanú osobu na začiatku spoločnej známosti. Máte pocit, ako by ste usilovali o získanie lásky milovanej osoby pekne od začiatku. Buďte trpezlivý, zbytočne veci milovania neuponáhľajte.
Tí, ktorí partnera nemajú, môžu ALFA MILOVANIE cvičiť s predstavou imaginárneho partnera pre vec milovania.
V ďalšej časti vám poskytnem niekoľko dobrých námetov v ALFA MILOVANÍ, ktoré majú byť pre vás hlavne inšpiráciou.

Milovanie v ALFA ZAMILOVANÍ
Milostné hry vyžadujú dlhšie trvanie, jemnejšie techniky milovania. Neustále musíte zostávať v ALFA STAVE spojeného s pocitom zamilovanosti a radosti. Milostné vzrušovanie vás doteraz nútilo k výraznejšiemu dýchaniu, rýchlejším pohybom a celkovo stupňovalo vnútorné napätie. Milovanie v ALFA STAVE bude od vás vyžadovať utlmené dýchanie, jemné až pomalé pohyby a vnútorný pokoj.

Tvorivé milovanie
Milovanie nemusí byť len milostné vzrušovanie. Je to aj fantazírovanie o milostnom vzrušení a príprava všetkého, čo milostné vzrušenie prináša. Milovanie nadobúda viacrozmernosť. Je to milostný cit, je to rozšírenie vedomia, dynamizácia citov. Je to tvorenie nového partnerského vzťahu, je to zamilovanosť do zamilovanosti toho druhého. Je to aj liečba a zdravie v zamilovanosti.

Neustále predlžovanie milovania
Stav ALFA ZAMILOVANIA v milovaní treba dokázať udržať a stupňovať v rôznych okamihoch spoločnej lásky. Partneri môžu striedavo dynamizovať stav zamilovania, môžu ho partnerovi doslova odovzdávať a spoločne stupňovať. Stále viac budete túžiť byť spolu a vzájomne sa dotýkať.

Vzrušujúce milovanie
Každé milovanie musí mať v sebe stúpajúce a klesajúce vzrušenie. Cieľom je predlžovanie vzrušenia a jeho odďaľovanie. Každá dynamizácia vzrušenia je zvládnutá za udržania alfa stavu zamilovania a radosti.

Neustále stúpanie a klesanie
Vzrušenie z milovania stúpa a klesá tak, ako dokážete udržať alfa stav. Keď ALFA STAV strácate, tak vzrušenie z milovania bude klesať s tým, že sa znovu pokúsite o stúpanie vo vzrušení za udržania stavu zamilovania.

Plamenná vášeň milovania
Vzrušujúce milovanie je vždy vec spoločná. Naučte sa dávať lásku a milostné vzrušenie zamilovanosti tomu druhému. Prichádza a vzplanie nová vášeň z milostnej hry.

Nekonečné milovanie
Predlžujte a predlžujte a znova len a len predlžujte stav zamilovanosti, až kým vás nepremôže únava a spoločný spánok.

Sladké pohľady
Obdivujte v stave zamilovanosti všetko krásne. Odhaľujte pohľadom krivky a zátišia milostných dotykov. Naučte sa milovať iba pohľadom očí.

Vzájomná plamenná výmena
V milostných hrách je nádherná predstava, že ste jedno telo a jedna duša. To sa vlastne milujete vy sám so sebou. Niet žiadneho rozdielu medzi mužským a ženským. Je iba neustála nekončiaca plamenná vášeň jedného jediného a tak výnimočného bytia.

Milostné zvuky
V zamilovanosti milovania si navzájom darujte láskavosťou vzrušené slová lásky. Vychutnávajte plamenný hlas nadychujúcich a vydychujúcich písmenok lásky. Nech sú to tiché slová chvejúce sa krásou ticha.

Milostné dotyky
Dotýkajte sa čo možno najjemnejšie s predstavou krehkej krásy. Koncentrujte svoju zamilovanosť na končeky prstov. Musíte mať pocit, že krásu a vzrušenie nielen prstami cítite, ale ju aj prstami vidíte a počujete.

Citlivé zóny milovania
Obdivujte svojimi perami citlivosť krásy a romantickú rezonanciu zón zamilovanosti. Vychutnávajte so slzami v očiach šteklivosť zamilovaného láskania.

Voňavé milovanie
Vnímajte vôňu ľudskej duše. Vnímajte vôňu spoločnej zamilovanosti. Vychutnajte vôňu milovania a vôňu rozkvitnutej lúky skrytej vo vonnej tyčinke.

Dych milovania
Vnímajte jemné a stonavé vdychovanie vašej zamilovanosti povrchom celého tela spoločnej lásky. Zastavte svoj dych a výdych darujte vašej láske.

Polohy milovania
Nachádzajte a objavujte také rozmanité polohy milovania, ktoré vám spoločne dovoľujú udržať plný stav ALFA ZAMILOVANIA.

Milostné vyvrcholenie
Znovu a znovu odďaľujte vyvrcholenie lásky. Neustále ho udržiavajte v bode prelomu v stave zamilovanosti. Nechcete už nikdy viac vyvrcholiť, chcete stále a stále byť v bode milovania.

Milovanie v bolesti
Jemná a znesiteľná bolesť rozveseľuje a lieči všetko krásne a láskavé vo vašom tele. Napĺňa vašu dušu vzrušivou bolesťou a hľadá z nej únik. Únik duše z vášho tela.

Imaginárne milovanie
Milovanie v predstavách milovania je to najlepšie a vrcholiace cvičenie lásky. Imaginácia s emóciou dáva silu v láske zamilovanosti.

ALFA IDEÁL

Vo vlastnej mysli si vysnívate čo najdokonalejšiu, najväčšiu krásu, akú ste schopný pocítiť. Je to krása krás a nádhera nádher, ktorá zahŕňa všetku videnú a nevidenú krásu okolo nás.
Tento stav vo vás vyvolá extatickú zamilovanosť, prežívanú v oceánskej zamilovanosti.
Extatický stav, v ktorom nerozlišujete vnútorný a vonkajší svet. Strácate pocit oddelenosti vášho tela aj duše od okolitého sveta. Pociťujete jednotu všetkého okolo seba a vo vás samotných. Takýto pocit nastupuje po stave ALFA ZAMILOVANOSŤ a ALFA MILOVANIE.
Vysnívaný IDEÁL je vo svojej kráse: Vševedúci, Všemohúci, Všadeprítomný, Najzamilovanejší, Najvzrušujúcejší, Najveselejší, Najkrajší, Všeláskavý, Všeoddaný, Najvyšší, Nevyspytateľný, Najstálejší, Najmilostnejší, Najcennejší, Najuctievanejší, Večne živý, Najestetickejší atď.
Iný postup umožňuje vybrať si určité krásne obrazy a v predstavách ich pospájať a estetizovať. Tak pre IDEÁL KRÁSY si vyberiete nasledujúce obrazy: ADONIS, GRÁCIE, HRUŠKA, JABLKO, LOTOS, MOTÝĽ, STĹP, FARBY. Pre IDEÁL LÁSKY si napríklad vyberiete tieto obrazy: JAHŇA, DIEŤA, PELIKÁN, CHLIEB. Tieto obrazy si predstavujete v sebe alebo pred sebou v ALFA ZAMILOVANOSTI a v ALFA MILOVANÍ. Obrazy neustále skrášľujete a takto stupňujete extázu.
Abstraktnejší postup stupňovania extázy umožňuje nahradiť obrazy iba slovami, ktoré opisujú nádheru obrazov. Teda máte iba predstavu písmen v stave ALFA ZAMILOVANOSTI a MILOVANIA. Takto vytvárate novú extázu ALFA IDEÁLU a tvoríte nové obrazy a nové slovné znaky.
Inšpiráciou vám môže byť Lexikón symbolov.

Pridaj komentár