– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA Z 5.12.02

ZNOVU SA VENUJEME ZÁKLADNÉMU VÝCVIKU VŠETKÝCH TECHNÍK OD SILVU A JEHO NASLEDOVATEĽOV, KTORÉ SÚ PRÍSTUPNÉ V SLOVENSKEJ A ČESKEJ VERZII. UŽ NIEKOĽKOKRÁT SOM OSOBNE VŠETKO PRECVIČOVAL, NO TERAZ TO ROBÍM DÔSLEDNE S CIEĽOM DAŤ TO DO URČITÉHO SMERU. NA ZAČIATKU MEDITÁCIE SME SI VYSVETLILI ZMYSEL MEDITOVAŤ V POCITE, ŽE JE TO MODLITBA. TEJTO POŽIADAVKE PODRIADIŤ TÓN VNÚTORNÉHO HLASU. ĎALEJ POCITU, ŽE STE V CHRÁME, KDE VŠETKO PRICHÁDZA ZHORA. SNAŽÍME SA IMAGINÁRNE OBRACAŤ ZMYSLY DOHORA. TOTO VŠETKO VYTVÁRA INFRAZVUKOVÝ STAV V MOZGU. STARÉ KOSTOLY OBSAHUJÚ VŠETKY ATRIBÚTY ZÁKLADOV SILVOVEJ METÓDY. DOKONCA SOM ODPORÚČAL MEDITUJÚCIM, ABY SI TO IŠLI DO KLASICKÉHO KOSTOLA VYSKÚŠAŤ. V TEJTO SÉRII CVIČENÍ SME POKROČILI A MEDITÁCIE SME UŽ PRESUNULI DO OBLASTI MALÉHO MOZGU A MIECHY. MEDITUJÚCIM SOM ZDÔRAZNIL NUTNOSŤ POVAŽOVAŤ MALÝ MOZOG A MIECHU ZA ROVNOCENNÚ ČASŤ AKO SAMOTNÝ MOZOG. TAK ISTO MÁ MALÝ MOZOG A MIECHA ŠEDÚ KÔRU A BIELU HMOTU. V PRVOM CVIČENÍ SME ZĽAHKA PRECHÁDZALI JEDNOTLIVÉ ČASTI VEĽKÉHO MOZGU. POKRAČOVALI SME MALÝM MOZGOM A NESKÔR MIECHOU. V KAŽDEJ ČASTI SME SI UVEDOMILI TEPNY, ŽILY, NERVSTVO, NEURÓNY, SYNAPSIE A MOZGOVO-MIEŠNY MOK. PRI CVIČENÍ V MALOM MOZGU SME SI V MYSLI PREDSTAVOVALI, ŽE KRÁČAME PO ÚZKEJ DOSKE NAD PRIEPASŤOU. DO CVIČENIA SME V PREDSTAVE ZAPÁJALI CELÉ TELO A SLIMÁKOV V UŠIACH NA UDRŽANIE ROVNOVÁHY. POKIAĽ VÁM IMAGINÁRNE CVIČENIE NEJDE, TAK TO SKÚSTE ODCVIČIŤ REÁLNE A ZÍSKANÚ SKÚSENOSŤ POTOM V ĎALŠOM CVIČENÍ VYTIAHNITE Z PAMÄTE. PRI CVIČENÍ V MIECHE SME SI V KRČNEJ MIECHE PREDSTAVOVALI , AKO FUNGUJÚ HLASIVKY. V HRUDNEJ MIECHE SME SI PREDSTAVOVALI ČINNOSŤ SRDCA A PĽÚC. V OBLIČKOVEJ ČASTI MIECHY SME SI PREDSTAVOVALI ČINNOSŤ OBLIČIEK, ŽALÚDKA, SLEZINY A PEČENE. V PANVOVEJ OBLASTI MIECHY SME SI PREDSTAVOVALI ČINNOSŤ HRUBÝCH A TENKÝCH ČRIEV. V KOSTRČNEJ OBLASTI MIECHY SME SI PREDSTAVOVALI ČINNOSŤ MECHÚRA, PROSTATY A MATERNICE. ZNOVU SOM VŠETKÝCH UPOZORŇOVAL, ABY PRI CVIČENÍ NEPREPADALI DO MIKROSPÁNKU AKO ŠOFÉRI ZA VOLANTOM, NEODKRVOVALI SI MOZOG A NEODVÁDZALI KRV DO OBLASTI ŽALÚDKA. NEZNIŽOVALI TLAK KRVI, NEZADRŽIAVALI DYCH, NEPOMÁHALI SI VYTÁČANÍM HLAVY A TRUPU. ZBYTOČNE SA NEHMÝRILI NA STOLIČKE A NEMENILI POZÍCIU RÚK A NÔH. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME CVIČILI VYSTUPOVANIE PRED SEBA, ZA SEBA, DOĽAVA A DOPRAVA. K TOMUTO CVIČENIU SME PRIDALI IMAGINÁRNU PREDSTAVU VÝSTUPU NA REBRÍK IDÚCI DO OBLAKOV. KAŽDÝ SA SNAŽIL VYSTUPOVAŤ PO REBRÍKU POZVOĽNA BEZ NÁHLENIA ALEBO ZBYTOČNÉHO SPOMALENIA. KTO SA PONÁHĽAL, TEN SI MUSEL K SEBE PRIVIAZAŤ ZÁVAŽIE. KOMU SA NEDALO ÍSŤ HORE SI PREDSTAVIL, ŽE NIEKTO MU ZHORA POMÁHA. INÁ POMÔCKA BOLA PREDSTAVA DAŽĎA. ZMYSLOM TOHTO CVIČENIA JE PRENIKNÚŤ VEDOMÍM DO ŠEDEJ KÔRY MOZGOVEJ. PREDSTAVU LEZENIA SME MIERNE POSÚVALI DOPREDU, DOZADU, DOĽAVA ALEBO DOPRAVA. ĎALEJ SME CVIČILI ZOSTUP DO ŠACHTY PO REBRÍKU. ZNOVU TO MUSELA BYŤ PREDSTAVA ŠTANDARDNÁ BEZ NÁHLENIA ALEBO ZBYTOČNÉHO SPOMALENIA. ŠACHTA BOLA NEKONEČNE HLBOKÁ. VŠETKO SME CVIČILI ZA SEBOU. TÝMTO SYTÉMOM SME PRENIKALI DO MIECHY. AJ SME SI ZAŽARTOVALI, ŽE NA DNE NÁS ČAKÁ OBĽÚBENÁ SVOKRA.V ĎALŠOM CVIČENÍ SME SI PREDSTAVOVALI, AKO SA ZHORA SYPÚ DO VEĽKÉHO MOZGU, MALÉHO MOZGU A MIECHY DROBNÉ MINERÁLY, POTOM RÔZNE DROBNÉ SÚČIASTKY, PRACH Z KOSTÍ A TÚŽBY. ZMYSLY SME MALI POCITOVO VYTOČENÉ HORE, AKO KEBY SME TIETO OBJEKTY VIDELI, POČULI, CHUTNALI, HMATALI A ČUCHALI. TAK ISTO SME ZHORA SPÚŠŤALI TÚŽBY, KTORÉ SA JEDNÉHO DŇA NAPLNIA. ĎALEJ SME ZHORA SPÚŠŤALI SNY V PODOBE MYDLOVÝCH BUBLÍN. NA KONIEC SME SI ZHORA SPÚŠŤALI ZVUKOVÉ EFEKTY, KEĎ NIEKTO NAD NAŠIMI HLAVAMI V SEKUNDOVÝCH INTERVALOCH UDIERAL DO GONGU. NAJPRV JEDEN ÚDER ZA SEKUNDU A POSTUPNE AŽ 20 ÚDEROV ZA SEKUNDU. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME SA V PREDNOM MOZGU KONCENTROVALI NA ČUCHOVÚ PAMÄŤ S POCITOM, ŽE VÔŇA PRICHÁDZA ZHORA. PRI CVIČENÍ CHUŤOVEJ PAMÄTE V TEMENNOM MOZGU SME MALI POCIT, ŽE JEDLO OCHUTNÁVAME NAD SEBOU. PRI HMATOVEJ PAMÄTI, KTORÁ JE ULOŽENÁ V GANGLIÁCH TEMENNÉHO MOZGU, SME MALI POCIT, ŽE IMAGINÁRNE HMATÁME PRSTAMI NAD NAŠIMI HLAVAMI. PRI ZRAKOVEJ PAMÄTI, KTORÁ JE V ZADNOM MOZGU, SME MALI POCIT, ŽE VŠETKO VIDÍME NAD NAŠIMI HLAVAMI. PRI SLUCHOVEJ PAMÄTI ULOŽENEJ V SPÁNKOVÝCH LALOKOCH SME MALI POCIT, ŽE NAD HLAVAMI POČUJEME ZVUKY. V PAMÄTI MALÉHO MOZGU SME MALI NAD HLAVOU POCIT, ŽE SA POHYBUJEME V NÁROČNOM TERÉNE. PRI CVIČENÍ V KRČNEJ CHRBTICI SME MALI NAD HLAVOU POCIT, AKO FUNGUJÚ HLASIVKY. AKO SME POSTUPOVALI DO MIECHY, TAK SME SI NAD HLAVOU POSTUPNE PREDSTAVOVALI ČINNOSŤ SRDCA, PĽÚC, OBLIČIEK, PEČENE, SLEZINY, ŽALÚDKA, TENKÝCH A HRUBÝCH ČRIEV. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME SA KONCENTROVALI NA VRCH PREDNÉHO, TEMENNÉHO, ZADNÉHO A SPÁNKOVÉHO MOZGU A VYVOLÁVALI SME TU KONCENTRÁCIU. TAK ISTO SME SA KONCENTROVALI NA VRCH MALÉHO MOZGU A NA CELÚ DĹŽKU MIECHY ZOZADU (STE NA ŠTYROCH NOHÁCH AKO ZVIERA). TOTO MUSÍ VYVOLÁVAŤ STAV KONCENTRÁCIE. KEĎ SME SA NA JEDNOTLIVÉ ČASTI SKONCENTROVALI ZDOLA, TAK SME DOSAHOVALI STAV UVOĽNENIA. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME SA USILOVALI POCITOVO V IMAGINÁCII ZMENŠIŤ KAŽDÚ ČASŤ VEĽKÉHO MOZGU, MALÉHO MOZGU A MIECHY. TÝMTO SME Z TÝCHTO ČASTÍ UVOĽŇOVALI NEGATÍVNE POSTOJE, MYŠLIENKY A SPOMIENKY. PREDSTAVOVALI SME SI, ŽE TIETO ČASTI SA PRI PRANÍ V ČISTIARNI JEDNODUCHO ZBEHLI. ĎALEJ SME V JEDNOTLIVÝCH ČASTIACH VEĽKÉHO MOZGU, MALÉHO MOZGU A MIECHY OTVÁRALI POZITÍVNY POSTOJ. POZITÍVNE SPOMIENKY, MYŠLIENKY A EMÓCIE. TO SME DOSAHOVALI KONCENTRÁCIOU NA PREDNÉ ČASTI VEĽKÉHO, MALÉHO MOZGU A MIECHY. POKRAČOVALI SME V CVIČENÍ IMAGINÁRNEHO STLÁČANIA PRSTOV RÚK A NÔH. KAŽDÉHO SOM UPOZORNIL, ABY VYSKÚŠAL IMAGINÁRNE STLAČENIA KAŽDÉHO PRSTA ZVLÁŠŤ A ASI MINÚTU DOSIAHNUTÝ STAV PODRŽAL. POTOM SME CVIČILI VZÁJOMNÉ KOMBINÁCIE PRSTOV RÚK A NÔH. ZMYSLOM CVIČENIA JE DOSIAHNUŤ VO VEĽKOM A MALOM MOZGU A AJ V MIECHE STAV BLAŽENOSTI A BEZVÁHOVOSTI AKO V KOZME. POKRAČOVALI SME CVIČENÍM ĽAVEJ A PRAVEJ HEMISFÉRY. U PRAVÁKOV JE ROZUMOVÁ A VIAC CVIČENÁ ĽAVÁ HEMISFÉRA. PRAVÁ JE MENEJ ŠKOLENÁ A MOŽNO JU POUŽÍVAŤ NA VIZUALIZÁCIU OBRAZOV. V ĽAVEJ ROZUMOVEJ SME CVIČILI UTÍŠENIE MYŠLIENOK, KONCENTRÁCIU NA JEDNO PÍSMENO ABECEDY A JEDNOTLIVÉ ČÍSLICE DÔSLEDNE BEZ OBRAZOV. TEDA PREVLÁDALA ĽAVÁ ROZUMOVÁ HEMISFÉRA A PRAVÁ BOLA DÔSLEDNE UTLMENÁ. POTOM SME AKTIVIZOVALI PRAVÚ HEMISFÉRU OBRAZMI TICHÉHO JAZERA, KĽUKATO BEHAJÚCEHO ZAJACA, PRESÝPACÍCH HODÍN A DIEŤAŤA. KAŽDÝ OBRAZ SME PODRŽALI ASI 2 MINÚTY. ĽAVÁ HEMISFÉRA BOLA DÔSLEDNE ODSTAVENÁ, BEZ MYŠLIENOK. BUDEME TU CVIČIŤ NAJČASTEJŠIE SA OPAKUJÚCE OBRAZY A POCITY. EŠTE NA ZÁVER UPOZORŇUJEM, ŽE ĽAVÁCI CVIČIA VŠETKO V OPAČNÝCH HEMISFÉRACH.

Pridaj komentár