– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA Z 12.12.02

ZNOVU SOM SI UVEDOMIL, AKO NEDÔSLEDNE SÚ TECHNIKY SILVU PREPRACOVANÉ A PRISPÔSOBENÉ NA INDIVIDUÁLNE MEDITÁCIE. NEUSTÁLE MÁM PODOZRENIE, ŽE SÚ V PRVOM RADE NAPÍSANÉ AKO PROPAGAČNÝ MATERIÁL, KTORÝ MÁ ČLOVEKA ZAVIESŤ NA KURZ SILVOVEJ METÓDY, KDE TO DO VÁS V PRIEBEHU NIEKOĽKÝCH DNÍ DOSTANÚ. JE LEN OTÁZKOU, AKO BY DOPADLA ANKETA ÚČASTNÍKOV TÝCHTO KURZOV Z HĽADISKA DLHODOBÉHO VPLYVU. PRAVIDELNE SA ÚČASTNÍKOV KURZOV PÝTAM, ČO PO SILVOVEJ METÓDE TRVALO V ICH PSYCHIKE ZOSTALO. ODPOVEDAJÚ VÄČŠINOU VYHÝBAVO. NA ZAČIATKU CVIČENIA SME PRIATEĽSKY PRENIKALI DO VŠETKÝCH ČASTÍ VEĽKÉHO MOZGU, MALÉHO MOZGU A MIECHY. VŠADE SME SI UVEDOMOVALI ŠEDÚ KÔRU, BIELU HMOTU, NEURÓNY, SYNAPSIE, TEPNY, ŽILY, NERVY, BUNKY A MOZGOVO-MIEŠNY MOK. DO TÝCHTO ČASTÍ SME PRENIKALI V PRIATEĽSKOM POCITE BEZ NÁSILA A TÚŽBY OVLÁDNUŤ MOZOG. TÍ VYSPELEJŠÍ PRENIKALI DO JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ POMOCOU PREDSTAVY Z PREDOŠLÉHO CVIČENIA. TÚTO PREDSTAVU VYTIAHLI Z PAMÄTE ULOŽENEJ V ŠEDEJ HMOTE MOZGOVEJ. TEDA JEDNÁ SA O IMAGINÁCIU. POKRAČOVALI SME PREDSTAVOU, ŽE SME VYSTÚPILI PRED SEBA, POTOM ZA SEBA. POKRAČOVALI SME POCITOM VYSTÚPENIA Z FYZICKÉHO TELA DO ĽAVEJ A POTOM DO PRAVEJ STRANY. ĎALEJ SME CVIČILI POCIT VÝSTUPU NA REBRÍK A POTOM DO STUDNE VYTVORENEJ ZA SEBOU. SNAŽILI SME SA O TO, ABY SME V PREDSTAVE NEŠLI DOPREDU PRÍLIŠ RÝCHLO ALEBO POMALY, ABY SME SA NEPREPADALI ALEBO SA NEVZNÁŠALI. TIETO CVIČENIA SLÚŽIA NA PRESUN KONCENTRÁCIE DO JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VEĽKÉHO MOZGU. MÔŽETE SI POMÔCŤ POCITOM, ŽE SA PRÁVE NACHÁDZATE IBA V JEDNEJ ČASTI MOZGU A V OSTATNÝCH NIE. ŠPECIÁLNE CVIČENIE JE PRESUN VEDOMIA A KONCENTRÁCIE Z VEĽKÉHO MOZGU DO MALÉHO MOZGU A MIECHY. MÁTE PREDSTAVU, ŽE VEĽKÝ MOZOG (FUTBALOVÁ LOPTA) SA ZMENŠIL A PRESUNUL DO MALÉHO MOZGU (TENISOVÁ LOPTIČKA). TÍ LEPŠÍ TO MÔŽU CVIČIŤ AJ SPOMENUTÍM NA PREDCHÁDZAJÚCE CVIČENIA. POKRAČOVALI SME CVIČENÍM, V KTOROM SME V ŠEDEJ KÔRE VEĽKÉHO A MALÉHO MOZGU A MIECHY VYHĽADALI VŠETKY ZÁZNAMY NAJPRV O MINERÁLOCH, POTOM ZÁZNAMY O SÚČIASTKACH, KOSTIACH, TÚŽBACH, ÚDEROCH, SNOCH, SPÁNKU, STRATE VEDOMIA. KEĎ SME AKTIVIZOVALI URČITÉ PAMÄŤOVÉ ZÁZNAMY, TAK SME DO NICH ZHORA SYPALI MINERÁLY, SÚČIASTKY, KOSTI, TÚŽBY, ÚDERY, SNY, SPÁNOK, STRATU VEDOMIA. ŽIADAL SOM KAŽDÉHO, ABY TO ROBIL V POCITE TICHÉHO PADANIA SNEHOVÝCH VLOČIEK. VŠETKÝCH SOM UPOZORŇOVAL, ABY SA ZBYTOČNE NEHÝBALI, SEDELI VYSTRETÍ S HLAVOU VZPRIAMENOU, ZBYTOČNE SA VŠELIKDE NEŠKRABALI. NEHYBNÉ SEDENIE JE SKUTOČNE ZÁKLAD MEDITÁCIE. POKRAČOVALI SME V KONCENTRÁCII ZMYSLOV A PRILIEHAJÚCICH ČASTÍ MOZGU DO JEDNOTLIVÝCH ROHOV A TO HLAVNE V HORNÝCH OBLASTIACH. MALI SME POCIT, AKO KEBY SA OČI, UŠI, JAZYK, PRSTY A PRIĽAHLÉ ČASTI MOZGU PRILEPILI NA ROHY MIESTNOSTI PRED NAMI, ALE AJ ZA NAMI. TÍ VYSPELEJŠÍ TO CVIČILI SPOMIENKOU Z PAMÄTE. PRED TÝMTO CVIČENÍM TO CVIČILI FYZICKY. TERAZ SI NA TO IBA SPOMENULI. POKRAČOVALI SME KONCENTRÁCIOU NA OKO, NOS, JAZYK, BUBIENOK, PRSTY RÚK A NÔH. TOTO VYVOLÁVALO STAV KONCENTRÁCIE V CELOM MOZGU. TÍ LEPŠÍ T DOSAHOVALI SPOMIENKOU NA PREDOŠLÉ CVIČENIE. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME SA KONCENTROVALI NA OKO, JAZYK, NOS, UCHO, PRSTY RÚK A NÔH ZDOLA, ČO VYVOLÁVALO V MOZGU STAV DEKONCENTRÁCIE. TÍ LEPŠÍ TO DOSAHOVALI SPOMIENKOU NA PREDOŠLÉ CVIČENIA. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME SA KONCENTROVALI NA ZMENŠENIE OČÍ, UŠÍ, JAZYKA, NOSA, PRSTOV RÚK A NÔH. TENTO STAV UVOĽŇOVAL NEGATÍVNE SPOMIENKY, PREDSTAVY A MYŠLIENKY Z MOZGU. PRI KONCENTRÁCII NA PREDOK OKA, NOSA, JAZYKA, UCHA A PRSTOV RÚK A NÔH SME V MOZGU NASTOLILI POZITÍVNY STAV, PRI KTOROM SA AKTIVIZOVALI POZITÍVNE MYŠLIENKY, OBRAZY A SPOMIENKY. SAMOZREJME AJ DOBRÁ NÁLADA. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME STLÁČALI JEDNOTLIVÉ PRSTY RÚK A NÔH DO POCITOV UVOĽNENIA V CELOM TELE. PRI CVIIČENÍ SA NEPONÁHĽAJTE A PRI STLÁČANÍ PRSTOV SI DAJTE NAČAS. TAKTO PREJDITE VŠETKY PRSTY. TÍ LEPŠÍ TO DOSAHOVALI SPOMIENKOU NA PREDOŠLÉ CVIČENIA. ĎALŠIE CVIČENIE SMEROVALO DO UVEDOMENIA SI ĽAVEJ HEMISFÉRY, VNÚTORNÉHO HLASU. DOŠLO K UTÍŠENIU TVORBY MYŠLIENOK A TENTO STAV SA ROZLIEVAL PO CELOM TELE. POTOM SME NEUSTÁLE OPAKOVALI JEDNU MYŠLIENKU DOOKOLA. AJ TENTO STAV SME ROZLIEVALI DO CELÉHO TELA. V PRAVEJ HEMISFÉRE SME VIZUALIZOVALI OBRÁZOK A TENTO SA TIEŽ ROZLIEVAL PO CELOM TELE. ĽAVÁCI TO VŠETKO CVIČIA V OPAČNÝCH HEMISFÉRACH. TÍ LEPŠÍ TO CVIČIA ZO SPOMIENOK NA PREDOŠLÉ CVIČENIA. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME VYHĽADÁVALI V PAMÄTI VŠETKY OBRÁZKY PÍSMEN, ČÍSLIC, JAZIEROK, ZAJACOV, HODÍN, DETÍ A KOLOTOČOV. TO BOLO NATERAZ VŠETKO. KAŽDÉMU SOM PRIPOMÍNAL, ŽE TO MÔŽE CVIČIŤ V POCITE, ŽE SEDÍ NA ZÁCHODE.

Pridaj komentár