– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA Z 19.12.02

CVIČENIA SME ZAHÁJILI SPOMENUTÍM SI NA TO ISTÉ CVIČENIE, TEDA NA KONCENTRÁCIU DO JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ MOZGU. SPOMENUTÍM NASKOČIL STAV KONCENTRÁCIE AUTOMATICKY. ZNOVU SOM VŠETKÝCH UPOZORŇOVAL, ABY CVIČILI NENÁSILNE, BEZ DOKAZOVANIA, AKÍ SÚ NAJLEPŠÍ, ABY TO CVIČILI TAK NENÁPADNE, AKO KEBY VYKRÁDALI NEJAKÝ DOM, MALI POCIT, ŽE POČUJÚ VONKU PADAŤ SNEHOVÉ VLOČKY. MOHLI SI POMÁHAŤ POCITOM, ŽE SÚ NA ZÁCHODE A POTREBU TREBA ROBIŤ ČO NAJTICHŠIE. ABY SEDELI NEHYBNE V JEDNEJ POZÍCII, NEPREPADALI SA DO MIKROSPÁNKU. MOHLI MAŤ POCIT, ŽE SEDIA VO SVOJEJ VLASTNEJ SVÄTYNI, KTORÁ MÁ ASPOŇ 30 METROVÚ VÝŠKU A NA STROPE JE NAPÍSANÉ A ZOBRAZENÉ VŠETKO O ICH ŽIVOTE. CVIČIACU SOM UPOZORŇOVAL, ABY SI NEPOMÁHALA ODKRVOVANÍM MOZGU, ABY ZOVRELA FYZICKY ŽALÚDOK A KRV TLAČILA NASPÄŤ DO HLAVY. HOVORIL SOM JEJ, ŽE VŠETKO CVIČÍME IMAGINÁRNE A NIE POMOCOU FYZICKÝCH STAVOV. NA DRUHÉ MIESTO SME V CVIČENIACH PRESUNULI LIKVIDÁCIU NEGATÍVNEHO LADENIA ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU. KONCENTROVALI SME SA NA POCIT ZMENŠENIA OČÍ, NOSA, UŠÍ, JAZYKA A RÚK. V TOMTO STAVE SA V MOZGU UZATVÁRALI NEGATÍVNE OBRAZY, NEGATÍVNE POCITY, NEGATÍVNE MYŠLIENKY. MEDITUJÚCI SA ĎALEJ KONCENTROVALI NA PREDOK OKA, NOSA, UCHA, JAZYKA A KONČEKY PRSTOV RÚK. TÁTO TECHNIKA PRINIESLA POZITÍVNE PRELADENIE ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU DO STAVU POZITÍVNYCH OBRAZOV, POZITÍVNYCH POCITOV, POZITÍVNEHO MYSLENIA. MEDITUJÚCIM ROBILO PROBLÉMY SA ZAČAŤ POZITÍVNE VYJADROVAŤ O STAVE, KTORÝ V NICH VZNIKOL. SNAŽIL SOM SA MEDITUJÚCICH VIESŤ K TOMU, ABY OBJEKTÍVNE V DUCHU OPTIMIZMU ZHODNOTILI CVIČENIE, POVEDALI, AKO IM TO IDE, ČO BY MALI ZLEPŠIŤ, TEDA URČITÁ SEBAKRITIKA. ĎALEJ ABY SA NEBÁLI POLOŽIŤ OTÁZKU. KAŽDÝ BY SA MAL PO URČITOM CVIČENÍ SÁM ZHODNOTIŤ A POTOM PRISTÚPIŤ K ĎALŠIEMU CVIČENIU. ZNOVU SOM MEDITUJÚCICH UPOZORNIL NA TO, ŽE MUSIA BYŤ INFRAZVUKOVÝ. MUSIA MAŤ POCIT, ŽE VŠETKO V ICH HLAVÁCH SÚ SNEHOVÉ VLOČKY. ĎALEJ SOM HLAVNE TÝCH, KTORÍ MAJÚ ZA SEBOU KURZ REIKI UPOZORŇOVAL, ŽE PRI SILVOVKE MAJÚ MAŤ V HLAVE BEZENERGETICKÝ STAV A CÍTIŤ SA AKO MŔTVE OSOBY, TEDA TICHO A VŠETKO BEZ ENERGIÍ. POKRAČOVALI SME CVIČENÍM POCITU VYSTUPOVANIA ZO SEBA DOPREDU, DOZADU, VEDĽA SEBA, NAD SEBA POMOCOU PREDSTÁV REBRÍKA. PREDSTAVA, ŽE LEZIEME DO STUDNE SLÚŽILA NA PRIENIK DO MIECHY. VŠETKO SA CVIČILO IMAGINÁRNE ČO NAJVIAC NEHLUČNE A ČO NAJVIAC V POCITE, ŽE VÔBEC NEEXISTUJEME. PRI TÝCHTO CVIČENIACH JE CIEĽOM PRESUN VEDOMIA S KONCENTRÁCIOU DO JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ MOZGU. PRE NÁS JE NAJDÔLEŽITEJŠIE CVIČENIE VÝSTUPU NA REBRÍK, KTORÝ JE NEKONEČNE DLHÝ. PO REBRÍKU IDEME NEHLUČNE A MALÁTNE BEZ ZBYTOČNÉHO ENERGETIZOVANIA MOZGU. MÁME POCIT, ŽE VIAC O POHYBE PREMÝŠĽAME, AKO HO EMOCIONÁLE VYCIŤUJEME. TOTO CVIČENIE MÁ ZA CIEĽ PRENIKNÚŤ DO ŠEDEJ KÔRY MOZGOVEJ, KDE SÚ ULOŽENÉ VŠETKY SPOMIENKY. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME SI NAJPRV SPOMENULI, AKO SME TO CVIČILI MINULE. POŽADOVANÝ STAV NASTUPUJE AUTOMATICKY. ĎALEJ SME SA SNAŽILI VYHĽADAŤ POSTUPNE V PAMÄTI MINERÁLY, SÚČIASTKY, TÚŽBY, SEN, SPÁNOK, STRATU VEDOMIA. ZÁROVEŇ SME IMAGINÁRNE POCIŤOVALI, AKO VYHĽADÁVANÉ VECI PADAJÚ ZHORA DO HLAVY. TÝMTO UDRŽUJEME KONCENTRÁCIU V ŠEDEJ KÔRE. MEDITUJÚCI SA NEUSTÁLE SNAŽIA UDRŽAŤ SI V MOZGU POCIT PADANIA SNEŽNÝCH VLOČIEK A BEZENERGETIČNOSŤ. TREBA SA TROCHU POTRÁPIŤ. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME SI ZNOVU SPOMENULI NA TO, AKO SME TO CVIČILI MINULE. VŠETCI SME SA KONCENTROVALI HORE DO ŠTYROCH ROHOV: DVOCH PRED SEBOU, DVOCH ZA SEBOU. MALI SME POCIT, AKO SA ZATVORENÉ OČI IMAGINÁRNE VYTÁČAJÚ DO KAŽDÉHO ROHU. VYSPELEJŠÍ CVIČENCI UŽ NEHÝBU OČAMI A CVIČIA TO V POCITE VYTOČENIA IMAGINÁRNYCH OČÍ. TAKTO CVIČILI POSTUPNE S NOSOM, UŠAMI, JAZYKOM, PRSTAMI. ZNOVU TO TREBA CVIČIŤ V INFRAHLADINE, VŠETKO SÚ TO SNEHOVÉ VLOČKY PADAJÚCE NA CINTORÍNE. CVIČENCI MAJÚ POCIT, ŽE AJ ZMYSLAMI PREMÝŠĽAJÚ, DOKONCA AJ JAZYK PREMÝŠĽA. TAKTO ISTO SME DO ROHOV VYTÁČALI AJ JEDNOTLIVÉ ČASTI MOZGU. CVIČENIA KONCENTRÁCIE POZORNOSTI DO ROHOV VLASTNEJ SVÄTYNE, KDE NA STROPE JE NAPÍSANÝ VÁŠ OSUD, JE NAJDOLEŽITEJŠIE CVIČENIE, PRI KTOROM SA SNAŽÍTE UDRŽAŤ V ŠEDEJ KÔRE PRI UDRŽANÍ POCITU, ŽE TAM HORE JE SVET MŔTVYCH DUŠÍ A ODTIAĽ PADÁ LEN TO DOBRÉ. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME SI ZNOVU SPOMENULI, AKO SME TO CVIČILI MINULE. CVIČILI SME STAV KONCENTRÁCIE NA ZMYSLY ZHORA, KTORÝ VYVOLÁVAL STAV ZOVRETIA V ŠEDEJ KÔRE MOZGOVEJ. KONCENTRÁCIA ZOSPODU ZMYSLOV VYVOLÁVALA STAV UVOĽNENIA V ŠEDEJ KÔRE MOZGOVEJ. POKRAČOVALI SME PREDSTAVOU STLÁČANIA PRSTOV RÚK A NÔH. ZAČÍNAJÚCI TO CVIČILI FYZICKY, POKROČILEJŠÍ IBA V PREDSTAVE. KAŽDÉHO SOM UPOZORŇOVAL, ABY PRSTAMI RÚK A NÔH HRALI TAKÉ MELÓDIE, KTORÉ NEZRUŠIA STAV INFRA PADANIA VLOČIEK NA BEZENERGETICKOM CINTORÍNE. ŠPECIÁLNE SME CVIČILI VYHĽADANIE NIČÍM NEOBSADENÝCH A NEVYUŽÍVANÝCH NEURÓNOV ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU. ĽUDIA VYUŽÍVAJÚ IBA 40 % KAPACITY MOZGU. PONIEKTORÍ MEDITUJÚCI VYUŽÍVAJÚ IBA 1%. NIEKTORÍ MEDITUJÚCI SA DO TEJTO ČASTI NEURÓNOV DOSTÁVALI ŤAŽKO, NIEKTORÍ VÔBEC. NA ZAČIATKU JE TO PRIRODZENÝ STAV. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME SI ZNOVU SPOMENULI NA DANÉ CVIČENIE, KTORÉ POTOM AUTOMATICKY ÚČINKOVALO. PRECVIČOVALI SME VNÚTORNÝ HLAS V ĽAVEJ ČASTI PREDNÉHO MOZGU A OBRAZOVÉ PREDSTAVY V PRAVEJ ČASTI PREDNÉHO MOZGU. ĽAVÁCI CVIČIA VŠETKO NAOPAK. ZNOVU SA MEDITUJÚCI USILOVALI UDRŽAŤ V HLAVE STAV PADAJÚCICH VLOČIEK NA CINTORÍNE – INFRA A BEZ ENERGIE. TAK ISTO SA MUSELI UPRAVOVAŤ VLASTNÉ MYŠLIENKY A OBRAZY. NA ZÁVER SME V ŠEDEJ KÔRE HĽADALI VŠETKO, ČO SÚVISÍ S PÍSMENAMI, ČÍSLICAMI, JAZIERKAMI, ZAJACMI, HODINAMI, DEŤMI, KOLOTOČOM, VIRGUĽOU A ZVONČEKOM PRI POCITE, ŽE TO VŠETKO PADÁ ZHORA.

Pridaj komentár