Možnosť premeny náboženských symbolov u tých, ktorým sa v šedej kôre veľkého mozgu objavujú neželané symboly, napríklad islamské a daná osoba vyznáva silne kresťanstvo. Tak iste je vhodné z dôvodu univerzality vedieť meniť náboženské symboly podľa toho, ktorému náboženstvu sa práve venujete.

Na začiatku každého náboženského cvičenia je žiaduce, aby ste sa skoncentrovali do šedej kôry veľkého mozgu. Tu sa pousilujete zmeniť neurónové schémy tak, aby ste namiesto klasických spomienok vnímali výhradne náboženské symboly, ktoré sa tu spontánne objavujú. Niektorí nemusia prehadzovať klasické spomienky na náboženské symboly, pretože majú trvale zmenené schémy neurónových spojov alebo stavov.

Z hľadiska psychohygieny je to stav nežiaduci, možno aj povedať, že určité množstvo neurónov môže byť trvale v stave náboženských symbolov. Tento rozsah musí byť kontrolovateľný a nemal by presahovať plochu 5 krát 5 centimetrov. Keby boli prehodené všetky plochy neurónov a tiež všetky vrstvy neurónov, tak by došlo k neschopnosti vnímať reálne spomienky uložené vo vnútri mysle. Doporučujem, aby si každý, kto sa chce venovať ceste k Bohu dobre zvážil hľadisko návratu do reálneho a triezveho vnímania vonkajšieho sveta a spomienok na vonkajší svet vo svojej mysli. Takže skoncentrovali sme sa do šedej kôry v určitej oblasti a najlepšie vo všetkých častiach veľkého mozgu. Ide o predný mozog, spánkový mozog, temenný mozog, zadný zrakový mozog.

Zatiaľ nebudeme operovať v mozočku, strednom mozgu, spánkovom mozgu, mieche a v brušnom mozgu. Každému, kto sa chce vážne venovať náboženskej ceste odporúčam, aby si podrobne naštudoval anatomickú predstavu mozgu a nervovej sústavy vo všetkých častiach a rovnako v ľavej hemisfére ako aj v pravej hemisfére. Vzniknú určité plochy neurónov, v ktorých sa spontánne vytvoria náboženské symboly. Nezabúdajte, že po náboženskej meditácii je žiaduce vrátiť tento zmenený stav na poriadok a nechať si pozmenené čo najmenšie plochy a teda všetko úplne nezatvoriť. Vráťme sa však k našim symbolom, ktoré sa nám zjavili spontánne po úprave neurónových oblastí.

Tu je okamih, keď môžeme znovu koncentráciou pozmeniť symboly, ktoré sa nám tu spontánne zjavili. Vhodné je naštudovať si základné náboženské symboly jednotlivých náboženských systémov. Keď ste vyznávač jedného náboženstva, tak upravíte symboliku na šedej kôre k znakom tohoto náboženstva. Pokiaľ sa chcete správať ezotericky, tak si symbol vymeníte podľa toho, ktorý náboženský systém práve budete cvičiť. Pokiaľ mienite operovať aj v iných oblastiach vášho tela, tak isto je možné tu vzniknuté náboženské obrazy a náboženské symboly podľa okolností meniť.

Pridaj komentár