Presun všetkých štyroch pováh z ich základných pozícií do šedej kôry veľkého mozgu.
Naďalej som intenzívne rozvíjal všetky štyri povahy. Ide klasicky o povahu hysterickú uloženú bioenergeticky v ústnej dutine, o povahu epileptickú uloženú v oblasti nervstva temenného mozgu, o schizofrenickú povahu bioenergeticky uloženú v mozočku a o psychopatickú povahu tiež uloženú v oblastí mandlí, ktoré sa nachádzajú v hrdle. Všetky tieto povahy som intenzívne precvičoval a to tvrdo a dôsledne. Zásadne som nepoužíval sugeratívne techniky a všetko sa realizovalo naostro. Otvorenie povahy a deštruktívny vplyv, následne ovládnutie povahy a nakoniec jej presun do inej oblasti. Tento presun sa udial vo všetkých povahách. Hysterická povaha sa presunula do oblasti šedej kôry spánkových lalokov, psychopatická povaha sa presunula do oblasti neurónov šedej kôry predného mozgu, epileptická povaha sa presunula do šedej kôry temenného mozgu a schizofrenická povaha do oblasti šedej kôry zadného zrakového mozgu. K presunu pováh prispeli aj meditácie náboženských techník, ktoré sú zverejnené v sekcii K Bohu. Tak isto aj ostatné systémy sa sťahovali do šedej kôry veľkého mozgu. Človek mal vo svojom vnútri poriadny chaos a trvalo asi týždeň, kým som si zvykol na nové pocity. Nastali aj obavy, či budem môcť robiť veštecké výkony. Všetko bolo nakoniec v poriadku. Najviac problémov robil presun Reiki systému a štyroch centier na povrch šedej kôry. Tak isto sa na povrch šedej kôry presunula komunikácia s informačnými poliami mŕtvych ľudí. Tak isto sa presunuli alebo otvorili náboženské symboly. Zároveň sú v šedej kôre uložené aj všetky druhy spomienok. Niekoľko dní som harmonizoval celkové fungovanie tejto zhustenej oblasti. Všetko som úspešne zvládol a nastolil sa nový režim, ktorý prevažne funguje ľuďom, ktorí sú potenciálne úspešnejší a celkovo lepší.

Pridaj komentár