Náboženská škola. Cesta k Bohu. Slovo Božie. Teológia. Pastorálna poradňa. Charizmatická poradňa. Bhagavatgita. Kristov zákon. Siamský zákon. Tibetský zákon.

Po roku aktívnej činnosti v náboženskej oblasti sme pre vás pripravili rozčlenenie Náboženskej školy do jednotlivých sekcií. Toto členenie dovolí, aby veci okolo náboženskej cesty ako vlastnej duchovnej cesty boli prehľadnejšie a mali svoj význam.

V prvom rade sme mŕtve poznatky o významných náboženských systémoch uzatvorili do sekcie Náboženstvo. Zostala nám sekcia K Bohu, v ktorej sme ponechali výhradne články, ktoré pojednávajú o živej forme náboženského života. Z tejto sekcie sme odčlenili veštecké profily náboženskej cesty. Vznikla Pastorálna poradňa, ktorá určitým spôsobom kopíruje problematiku náboženskej spovede. No k tejto praxi pristupuje z hľadiska náboženskej cesty. Nejde tu o spoveď z hriechov, ale o spoveď, ako je na tom človek vo veciach viery vo vlastnú náboženskú cestu. Osobne každému záujemcovi vytvorím veštecký profil jeho náboženského putovania za živým Bohom svätcov samotných. Dotyčná osoba ma požiada o vypracovania vešteckého profilu automatickou kresbou, ktorá sa najlepšie hodí na náboženské veci. Ja dotyčnú osobu poučím, čo by mohla robiť a či má správne náboženské myslenie a náboženské postoje.

Do náboženstva sme zaradili aj Charizmatickú poradňu. Jej cieľom bude skúmať pomocou vešteckého profilu, ako veci náboženské ovplyvňujú činnosť neurónov a ako následne vplývajú na celkový zdravotný stav dotyčnej osoby či už je veriaca alebo neveriaca. Pretože za určitých okolností môžu nesprávne postoje k veci živej viery svätcov ovplyvňovať osud, ale aj fyzické a psychické zdravie.
V sekcii Slovo Božie budem písať osobné pocity z vlastnej náboženskej cesty, ale aj pocity iných z vlastnej náboženskej cesty. Tak isto tu budem písať voľné pocitové články s náboženskou tematikou.

Vytvorili sme nové sekcie: Bhagavatgita, Kristov zákon, Siamský zákon, Korán Tibetský zákon. Už samotné názvy veľa naznačujú a určujú smer, ktorým sa tieto sekcie budú uberať. Jednoznačne sa vrátim v historickom aspekte z ezoterickej pozície, ktorá by dovoľovala oživiť tradíciu svätcov a zmeniť náboženskú prax mŕtveho Boha dogmatikov na náboženskú cestu svätcov. Teda vzkriesil som večný spor medzi svätcami a dogmatikmi. Tentokrát to bude spor o napredovanie náboženského života do dní a rokov budúcich.

Verím, že aj týmto počinom prispejem k oživeniu náboženského života ako formy vlastnej duchovnej cesty. Skutočne ma potešilo, že moje náboženské a tiež ezoterické stránky dostali takýto vianočný darček. Je príjemné vnímať práve Vianoce ako čas nového náboženského smeru, ktorý hovorí a aj realizuje náboženskú cestu svätcov. Teda hovoríme o úsilí stať sa svätcom, alebo ísť k tomuto vytúženému cieľu. Po mnohých rokoch som od Božej prozreteľnosti dostal ten najkrajší darček v podobe novej Náboženskej školy.

Pridaj komentár