Vznik v Tibete. Unesený vzdelanec Indie. Hinduistka v Tibete. Náboženské vedomie. Hindustická svätica. Inšpirácia jej svetom a jej tanečnou a pohybovou kreáciou. Návrat svätej knižky do Indie.

Budem sa tu pravidelne venovať tejto knižke, ktorú som mnohokrát prečítal a viackrát odmeditoval. V dobe, keď som ju čítal a meditoval, som mal vedomie neveriaceho človeka. No celkovo som sa pri čítaní tohto náboženského diela cítil mimoriadne dobre a pociťoval som prílev šťastia a nesporne aj erotického vzrušenia.

Znovu využijem svoje veštecké a špiristického schopnosti a vyhľadávam si v svete mŕtvych toho, kto napísal toto príjemné náboženské dielko. Pociťujem príchod oživeného informačného poľa mŕtvej osoby a začínam s prieskumom toho, čo dotyčná mŕtva osoba má uložené vo svojom informačnom poli.

Zisťujem, že je to tú dobu mimoriadne vzdelaný Ind. Je odvlečený Tibeťanmi do hôr a tu ich učí čítať a písať. Tak isto im sprostredkováva celkovú vzdelanosť a tradíciu vtedajšej Indie. Do Tibetu sú odvlečení aj ďalší Indovia ako učitelia a vtedajší vzdelanci. Medzi odvlečenými je aj hinduistka, ktorá sa venovala rôznym druhom tanca a rôznym náboženským obradom spojeným s erotikou a ezoterikou. Zosávam do seba informačné pole tejto mŕtvej ženy a zisťujem, že má vo svojich neurónoch živú Božiu prítomnosť a túto vyjadruje svojím tancom a zmyslom pre veci krásy a erotiky. Dotyčný vzdelanec chodí k tejto hinduistickej ezoteričke a necháva sa voľne inšpirovať jej tancami a rozprávaním. Píše jednotlivé kapitoly Bhagavatgity.

Ja osobne sa ponorím do sveta práve tejto Indky, ktorá mala živú prítomnosť Božiu v sebe a zároveň sexuálnym ponímaním ezoteriky vytvárala zvláštny fenomén, ktorý tvoril časť jej sexuálneho libida.

Postupne prejdeme jednotlivé kapitoly tejto svätej knižky a podrobne preskúmame vzťah jej vnútorného sveta a fosílií, ktoré mala neustále pri sebe a intenzívne ich uctievala.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.