Miecha v chrbtici. Kineziológia. Sexuálne energie. Koncentrácia do miechy. Višunda centrum v krčnej mieche. Lotos hrdla. Bioenergia cez krčnú miechu. Stav zamilovanosti. Terapia na odblokovanie.

Na začiatok si spomeniem klasicky na anatomické obrázky miechy. Využijem k tomu anatomické obrázky na mojich stránkach. K predstave miechy, ktorá je uložená v stavcoch chrbtice, pridávam požiadavku, aby sa organizmus staral o jej celkové zdravie.

Miechu si predstavím hrubú ako obyčajná ceruzka. Šedá kôra sú šedé neurónové bunky, tak ako u šedej kôry veľkého mozgu. Predstava je jasná, ide o spletenec drobných pavúčikov a pavučín. S touto predstavou sa skoncentrujem do krčnej miechy.

Na koncentráciu do oblasti krčnej miechy môžete využiť aj fyzické tlaky do oblasti krčnej čakry. Keď sa do tejto oblasti dostatočne skoncentrujete, tak je vhodné, aby ste sem preniesli aj predstavu celej miechy. Ďalej sem presuniete aktívny bioenergetický vzruch, ktorý oblasť miechy prelieči. Vhodné sú aj energie Reiki.

Zaujímavé je sa skoncentrovať do krčnej miechy a použiť sem obrázky, ktoré som nakreslil v súvislosti s meditáciou do tejto oblasti. Pri tejto príležitosti je vhodné, aby ste sa intenzívne skoncentrovali do krčnej chrbtice a aktivizovali tu pocit nehybnosti a mimoriadne silnej koncentrácie. To dopomôže k otvoreniu tejto oblasti miechy s neurónmi.

V rámci ezoteriky hovoríme o ezoterike miešneho mozgu. Pod miešnym mozgom tu rozumieme celú chrbtovú miechu aj s postrannými drobnými gangliami. Prenikaním do miechy koncentráciou a jogínskymi technikami sa učíme túto oblasť ovládať. Tak isto sa dá o tejto oblasti aj premýšľať a hľadať rozumové zákonitosti. Dá sa do nej prenikať bez myšlienok. Dokonca sú myšlienky nežiaduce a do miechy prenikáme posunkovou rečou, rečou tela a bubnovaním v zmysle morzeovky. Do oblasti miechy prenikáme na základe potreby fyzicky ju uzdraviť, psychicky odblokovať.

Keď chceme pochopiť fyziologické, ale aj ezoterické zákonitosti v miešnom mozgu, je nutné sem napúšťať aj Silvovku. Ide o rezonančnú myseľ, ktorá dovoľuje podrobne preskúmať a pochopiť oblasť neurónov miechy. Tak isto tu je možné prenikať vo forme náboženskej. Ide o cestu svätca túžiaceho po živom Bohu. Tak isto je potrebné chápať miechu ako samostatný mozog, ktorý ma svoje jednotlivé časti. Miešny mozog má samostatnú nervovú sústavu, ktorá ide do celého organizmu. Miešny mozog a jeho neuróny môže pôsobiť na orgány a časti tela pozitívne, alebo môže devastovať organizmus. To závisí od nastavenia neurónov. Napríklad je možné pôsobiť do oblasti neurónov miechy aj cez sexuálne energie. Nepoznám ešte všetky možnosti, ktoré skrýva ezoterika neurónov. Verím, že spoločne s ostatnými meditujúcimi sa prepracujeme do hlbších rovín fungovania miechy.

Pridaj komentár