Znovu ste ma požiadali, aby som sa pozrel vešteckými technikami na vašu osobnú cestu k živému Bohu. Pod živou formou k Bohu rozumiem preskupenie neurónov vo veľkom mozgu, ale aj v ďalších oblastiach s neurónmi tak, aby sa tu mohli objavovať Božie znamenia a symboly. Pod mŕtvou formou Božej prítomnosti rozumiem iba štúdium, modlenie a žitie podľa náboženských predpisov, ktoré iba napĺňajú pamäťové záznamy vo vás. Teda uctievanie a chránenie odkazu tých, ktorí mali živú prítomnosť Boha v sebe. V zásade sem môžeme zaradiť všetkých svätcov a charizmatikov, ktorí konali zázraky.

Zároveň vás veštecky ošetrujem vo všetkých systémoch svetových náboženstiev. Tento prístup dovolí presunúť ľudské vedomie a pozornosť do neurónov šedej kôry veľkého mozgu a získať výnimočnosť náboženského vedomia.

Na ceste ku kresťanskému Bohu ste postúpili a otvárate si cestu k živej prítomnosti Božieho kráľovstva. Odporúčam vám, aby ste v neurónoch šedej kôry vizualizovali kresťanské symboly. Otvárajte ich intuitívne na miestach, kde by neuróny mohli spôsobovať chorobnosť alebo zlý psychický stav. Vložený symbol musí liečiť a ukľudňovať, neukladať na zdravo fungujúce neuróny.

K hinduistickému náboženstvu máte negatívny vzťah. Zašlo to až ďaleko, že tento váš postoj vám negatívne vplýva na zdravotný stav. Máte negatívny vzťah k ženám a chceli by ste im ukradnúť ich ženskosť. V sexuálnych vzťahoch vidíte len seba a nemáte záujem o zamilovanosť a lásku. Chováte sa ako dobyvateľ, nie zamilovaný milovník. Keď chcete postúpiť v tejto oblasti, je potrebné tešiť sa a v žene rozvíjať cit zamilovanosti.

K islamskému náboženstvu máte tiež negatívny postoj a tento prešiel už aj do negatívneho vplyvu na váš zdravotný stav. Aj tu ste sa psychicky postavili proti ženám a máte myšlienky na ženskú menejcennosť. Zlodej ženských duší. Naučte sa vidieť v ženách všetky poklady sveta. Kupujte si ich sex vo svojich predstavách zlatom a diamantmi. Cesta k islamskému Bohu sa otvorí.

V budhizme sa vám otvára cesta k živému Bohu. Vaše postoje sú správne. Keď chcete postúpiť ďalej, je potrebné sa stotožňovať so sochou Budhu a napĺňať svoje vnútro leknami a obrázkami budhizmu.

Čo sa týka vašej osobnej cesty k pravoslávnemu Bohu, tak aj tu postupujete, no zároveň stojíte na rozhraní, kam sa vydať. Či k živej forme alebo k mŕtvej forme spomienok na Boha. Pokiaľ chcete živú formu, tak svoje telo musíte každý deň napĺňať ikonami Bohorodičky, zlatými obrázkami Bohorodičky a seba ponižovať za všetky negatívne skutky.

Prajem vám čo najintenzívnejšiu prítomnosť živého Božstva vo vašej mysli a tele. Nezabúdajte čítať a študovať cestu k Bohu, aby ste nespravili chybné kroky.

Obrázok č.1 vyjadruje súčasnú úroveň, obrázok č.2 možnú dosiahnuteľnú úroveň.

Pridaj komentár