Sugeratívna technika. Technika mentálnych predstáv. Fyzicky prevedená meditácia. Meditácia prevedená v predstavách. Kde začína fyzická meditácia a kde sugeratívna meditácia. Kedy je fyzická meditácia škodlivá. Biochemické mentálne predstavy.
Znovu sa vraciam k problematike spôsobu meditovania. Existujú meditačné techniky a meditačné stavy založené na patologických stavoch meditujúcich. Dotyčná osoba napríklad trpí migrenóznymi stavmi tvorby silnej bioenergie. Skoncentruje sa do oblasti migrenóznych bolestí a usiluje sa bioenergetickú bolesť odviesť niekam inam, prípadne migrenóznym voltom preliečuje seba alebo inú osobu. Hovoríme o meditačných stavoch vyvolaných chorobou v medicíne označovanou ketanázia. Teda meditujúci využíva patologické ochorenie na liečbu a zvláštne meditačné stavy. Dotyčná osoba má chorú okosticu okolo kostí a tento stav využíva na fyzický nácvik astrálneho putovania. Je jasné, že čím dlhšie a intenzívnejšie toto cvičenie robí, tým si zhoršuje chorobný stav kostí. Daná osoba má poškodený zrak a chorú pečeň a tento stav využíva na veštecké výkony. V zásade takýmto veštectvom si zrak môže doničiť úplne. Takýto druh ezoteriky bohužiaľ prevláda u drvivej časti ezoterikov. Ideálne by bolo, keby sa z chorobných stavov vyliečili a až potom praktizovali ezoteriku v plnom zdraví a vitalite.


Iný druh ezoterickej praxe stojí na základe vyvolania určitých chorobných stavov na určitý čas a schopnosti všetko vrátiť do normálneho stavu. Teda dotyčného nemožno nazvať duševne alebo fyzicky chorou osobou. Tu používame sugeračnú techniku. V psychiatrickej praxi ide o duševnú chorobu, pri ktorej nedokážeme rozumovo posúdiť, či je to, čo nám tvrdí iná osoba pravdivé a v skutočnosti možné. Poviem vám, že v miestnosti prší a vy nad tým, či prší alebo neprší nepremýšľate a konáte tak, ako keby pršalo naozaj. Teda požiadate ma, či môžete priniesť dáždnik. Vaša myseľ je v stave premýšľania ako sa chovať, keď prší. V žiadnom prípade nenastolujete žiadnu pochybnosť. Možno hovoriť aj o stave fanatizmu niektorých arabských extrémistov, ktorých vycvičili k splneniu akéhokoľvek príkazu zabiť seba alebo niekoho iného. V tomto stave vlastne oklamete svoju psychiku a uvediete sa do vhodného stavu.
Cvičíte napríklad jogu. Nehybne sedíte v asane už hodinu. Ďalej sa už nedá sedieť v takomto sede, lebo by ste si poškodili časti tela. Sadnete si normálne a poviete si, že v asane sedíte už viac ako hodinu a na psychickej úrovni vyvoláte stav, ktorý by nastal po dlhšom sedení. Nič necítite na fyzickej úrovni, ale iba na psychickej úrovni, teda v predstavách. Všetko ide skôr cez biochémiu a stavy určitého zopnutia neurónov v mozgu. Sugeratívne sa správate tak, ako keby ste v nehybnosti sedeli už dve hodiny. Teda prejavujete pocity bolestí a určitého ochrnutia svalov nôh. Všetko iba na psychickej rovine a nie v skutočnosti vo svaloch. Vo svaloch však môžete cítiť také fyzické stuhnutie, ktoré nemôže poškodiť organizmus. Vyšší stupeň stuhnutia dosahujete iba v tom, že sa správate, ako keby ste boli úplne stuhnutý alebo máte takéto pocity. K sugerácii však pridávate iba mentálne predstavy toho, že sa nemôžete pohnúť a v skutočnosti sedíte nehybne na stoličke. Pre extrémne stavy používame sugeráciu, ktorú predchádza fyzické navodenie určitého stavu a všetko sa doladí sugeráciou uverenia intenzívnejšieho stavu.
Nacvičujeme stav klinickej smrti a to vydýchnuť a nedýchať aspoň 5 minút. Keby sme klinickú smrť nacvičovali fyzicky, tak by sme skutočne vzduch vydýchli a potom jednoducho nedýchali. Samozrejme, že riskujeme zlyhanie procesu dýchania. Preto tento stav nacvičujeme pozvoľna a postupne, aby sme pocítili, ako nastupuje klinická smrť a aké ma prejavy. Z dôvodu bezpečnosti vždy v prítomnosti inej osoby. To je fyzický nácvik, ktorého neustále opakovanie by viedlo k poškodeniu psychiky.
Inak to bude, keď všetko budete cvičiť sugeratívnymi technikami. Začnete fyzicky a v sede znehybníte telo. Spomalíte dýchanie, ale tu fyzická úroveň klinickej smrti končí. Nastupuje sugeratívne uverenie, že ste v stave klinickej smrti podľa spomienok na klinickú smrť, ktoré opísala iná osoba. Poviete si „zomieram“ a začnete si navodzovať čo najživšie stav, ako zomierate. V žiadnom prípade o tom nepochybujete. Všetko je v psychickej rovine a nemôžete tento stav prehlbovať aj na fyzickej rovine. To už nie je sugerácia, ale realizovanie mentálnej predstavy, že zomierate. To už máte značne realistické halucinácie, ktoré môžu byť aj osobné. Klinická smrť sa vsugeruje v priebehu 6 minút. Potom pokračuje sugerácia zomierania tým, že sa na diaľku napojíte na zomierajúcu osobu a uveríte na psychickej úrovni, že ste zomreli a podľa toho sa aj správate. Nemôžete mať pocity smrti vo fyzickej forme a rovno v organizme. Riskujete to, že zomriete skutočne alebo si poškodíte psychiku. Teda v extrémnych prípadoch výhradne sugeratívna rovina zomretia na psychickej úrovni. To stačí na to, aby ste vyvolali stavy, ktoré majú osoby po klinickej smrti a pri skutočnom zomieraní.
Napríklad cvičíte šamanstvo, kde je potrebné uviesť sa do tranzu pohybom. Pritom to cvičíte v sede a nemožno sa v žiadnom prípade hýbať. V tomto prípade mimoriadne fyzicky utíšite šedú kôru veľkého mozgu a nebudete mať záujem premýšľať. Bez vnútorných slov. V tomto stave si fyzicky otvoríte zvieraciu psychiku. Predstavíte si fyzicky, ako ste sa zmenili na niektoré zviera. Zároveň sa skoncentrujete do svalov a nervových platničiek vo svaloch. Pociťujete jemný mikropohyb svalov a to všetko fyzicky vo svaloch. Až tu nastupuje to, že si poviete: som to a to zviera a okamžite sa začnete mentálne v predstavách pohybovať. Nezačnete behať po miestnosti ako splašené zviera, ale iba v úplne realistickej predstave. Tomu sa hovorí cvičiť ezoteriku mentálne v predstave.
Pri sugeratívnych technikách vždy začínate určitým fyzickým naladením a aj mentálnou predstavou. Chcete si vyvolať stav v náboženstve nazývaný stigmatizmus.
Fyzicky sa posadíte na stoličku.
Fyzicky si nechtom druhej ruky v strede dlane pošúchate až dočervena čiaru v strede jednej aj druhej dlane. Nikdy nie až dokrvava.
Zároveň si zo spomienok vyberiete predstavu rany na ruke a vo fantázii ju dáte do dlane jednej aj druhej ruky.
Spomeniete si na živú spomienku, keď ste stretli stigmatizovaného človeka. Spomeniete si na filmovú tvorbu tohto žánru. To je všetko na úrovni fyzickej aj mentálnej.
Nastupuje úroveň sugeratívnych predstáv o stigmách.
Sami sebe poviete: Som stigmatizovaný.
Začnete si predstavovať, ako vám z rán na rukách vyteká krv.
Začnete si predstavovať, ako sa správa stigmatizovaný človek, čo prežíva a čo v sebe cíti.
Nepremýšľate o tom, či ste alebo nie ste stigmatizovaný. Chováte sa ako stigmatizovaný.
Dosahujete stigmatizmus na úrovni psychiky a nie fyzického tela.
V žiadnom prípade netúžite po fyzickom stigmatizovaní. Ináč by ste si vyvolali chorobný stav neschopnosti zoceliť ranu a zastaviť krvácanie. Poškodzovali by ste si celkovo zdravie.
Iný prípad je vyvolanie si určitého psychického aj fyzického stavu pomocou predstavy užitia niektorej jedovatej huby.
Predstavíte si hubu na obrázku a v predstave kúsok zjete. Fyzicky môžete zjesť namiesto jedovatej huby kúsok šampiňóna, ale absolútne veríte, že ste zjedli jedovatú hubu. Poviete si: Zjedol som otrávenú hubu – a v mentálnych predstavách si vsugerujete všetky prejavy otravy. Nekolabujete fyzicky, ale mentálne v predstavách. Navodíte si otravu psychicky a nie zmenou biochémie tela. Neužijete látku ani fyzicky a tiež si nevyrobíte tento jed vo fyzickom tele. Všetko na rovine sugeratívneho uverenia, že ste sa otrávili a máte všetky prejavy otravy. Prípadne sa na diaľku naladíte na osobu otrávenú touto hubou a skopírujete jej stav. No nie vo fyzickej rovine odpadnutia alebo iných prejavov. Všetko sugeratívne a mentálne na psychickej úrovni.
Sugeratívna meditácia dosahuje extréme stavy cez psychickú rovinu bez toho, aby sa to udialo aj v organizme meditujúceho. Rovina fyzickej ezoteriky v extrémnych stavoch je nebezpečná a ničí zdravie dotyčného ezoterika.
Sú samozrejme aj ezoterické stavy, ktoré treba v ezoterickom žargóne dosiahnuť „natvrdo“. Napríklad stav špiritistu cez fantómové poškodenie psychiky. Tu musíte poškodiť svoju psychiku a následne tento stav ovládnuť a vyliečiť sa. Tak isto treba porušiť svoje bioenergetické pomery do stavu ketanázie a následne sa Reiki systémom zasvätenia z tohto stavu vyliečiť. Teda stav ovládnete.
Tak isto treba fyzicky dosiahnuť záchvatové stavy ako je hystéria, epilepsia, schizofrénia a psychopatia a následne sa z týchto stavov liečite. Vybudujete si vo svojej mysli centrum na kontrolu extrémnych psychických stavov. Bližšie Psyché škola.
Tak isto aj pri Silvovej metóde treba poškodiť neurónové oblasti predstavou a sugeráciou prechodu slaboprúdu cez mozog. Až následne sa naučíte žiť s rezonujúcim mozgom. Tu nemožno použiť sugeráciu. Tu sa to musí spraviť natvrdo. No stupňujúce stavy, ktoré by mohli poškodiť mozog, nahrádzame sugeráciou uverenia.
Verím, že článok vám dá možnosť presnejšie pochopiť, čo sú to fyzické meditácie, mentálne meditácie a sugeratívne stavy uverenia na psychickej úrovni.

Pridaj komentár