Sex spomienky. Sex fantázia. Vnútorné a vonkajšie. Sex úchylka. Zamilovanosť. Bioenergetické centrá. Pohlavné orgány. Erotogénne zóny. Sex bioenergia. Pred vrcholom. Sexuálne centrá. Sexualita pováh. Tento textový zápis má aj svoju zvukovú nahrávku MP3.

Treba čo najpresnejšie definovať, čo je tantra sexualita a čo sex vo vonkajšom svete. Treba povedať, že tantra je v zásade niečo iné ako fyzicky prežívaný sex. Vo fyzicky konanom a prežívanom sexe ide o dosiahnutie orgazmu a ejakulácie. Je to živočíšny pud, ktorý musí normálny jedinec neustále opakovať ako akt párenia a oplodnenia. V oplodnení je prijatie a rozmnoženie. Tantra sa usiluje o niečo iné a to v žiadnom prípade nedosiahnuť stav vyvrcholenia, ale vždy byť tesne pod stupňom vyvrcholenia a tento stav udržať čo najdlhšie.

Je tu aj určitá spojitosť prechodu medzi fyzickou sexualitou a duševnou rovinou tantry. Skutočne sa začína od postupného odďaľovania vyvrcholenia počas fyzického sexu. Jedinec sa sám alebo s partnerom usiluje o odďaľovanie vyvrcholenia, ale zároveň neustále udržuje stav vrcholového žhavenia. Nejde o to, koľkokrát sa dvojica vzruší, ale ide o to, ako dlho sa vydrží žhaviť a počas žhavenia sa venuje meditácii a práci so sexuálnymi bioenergiami. Je to skorej súťaž kobyly a koňa. Súťažia o to, kto vydrží dlhšie žhavenie. Prehráva ten, kto sa rýchlejšie prežhaví. Takýto výcvik vyžaduje pracovať sám alebo v dvojici dlhšiu dobu a takúto transformáciu sexu prevádzať postupne počas viacerých rokov.

Po tejto etape nasleduje celkové zvnútornenie vlastnej sexuality. Dotyčný sa usiluje sexuálne nažhaviť na základe vlastných sexuálnych spomienok a vlastnej erotizujúcej fantázie. Aby došlo vnútornému žhaveniu, tak je potrebné sexuálne spomienky a predstavy zasekávať a nedokončovať. Vtedy stúpa sexuálna dynamika. Sexuálne napätie sa stupňuje a v oblasti pohlavných orgánov sa stupňuje aj silný bioenergetický vzruch. Robíte všetko pre to, aby ste túto dynamiku sexuálneho a bioenergetického napätia udržali čo najdlhšie. Nepreháňajte to, aby vám nezostalo zle, prípadne aby ste nestratili vedomie. V tomto stave precvičujete všetky sexuálne techniky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich príspevkoch.

Precvičujú sa jednotlivé bioenergetické centrá, sexualita pováh a podobne. Žhaví sa aktívnou sexuálnou bioenergiou miecha, aby sa dosiahla africká sexualita plná zvieracieho sexu. Cvičia sa všetky sexuálne patológie a úchylky a to tak, aby sa sexuálne vzrušenie udržalo v patričnej sile a aktivite. Silu a aktivitu neznižujete a všetky úchylky cvičíte tak, aby dochádzalo k dynamizácii sexuálneho voltu v podbruší.
Spomínate si na stavy zamilovanosti a dynamizujete ošiaľ zo sexuálneho zamilovania. Znovu vidíte vo svojom partnerovi dokonalú sexuálnu bytosť. Je to nádherné dosiahnuť stav básnika a tvorcu zamilovaných veršíkov.

Vznikajúce sexuálne napätie v oblasti pohlavných orgánov stupňujete koľko sa dá a dosahujete úroveň užitia jednej tabletky viagry. Vzniknutú sexuálnu energiu ťaháte z oblasti pohlavných orgánov v pocite bolesti a utrpenia. Odteraz je nekonečná túžba ísť k zubárovi a spojiť bolesť trhania zubov so sexuálnym tranzom. Tešíte sa?

Pridaj komentár