A 267 – Ktorému náboženstvu sa mám venovať? – 2004-12-08 20:06:30


Neviem, ktorym smerom sa vydat, na ktoru filozofiu alebo nabozenstvo sa zamerat, pritom mam velmi silne duchovne citenie a najma intuiciu.

Saša Pueblo – Ktorému náboženstvu sa mám venovať? – 2004-12-08 20:07:42


 

Veštecky som sa pozrel na vaše podvedomie s cieľom pomôcť vám nájsť určitý smer v praktickej ezoterike. Profil naznačuje na jedinečné schopnosti robiť vrcholovú ezoteriku neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Ďalej disponujete špiritistickými, okultnými a astrologickými schopnosťami. Na vrcholovú ezoteriku máte tie najlepšie predpoklady. Len tomu chýba máličko a to začať s praxou.

Psychický stav
Aurický obal okolo fyzického tela je zmenšený a odpútaný. Dá sa predpokladať, že máte určité psychické disharmónie.

Povaha
Celkovo neštandardná povaha. Bioenergetický vzruch je posunutý do oblasti šedej kôry veľkého mozgu. Takýto typ vedomia nebýva bežný a dovoľuje robiť vrcholové oblasti ezoteriky, ale aj náboženstva. Najaktívnejšia je oblasť spánkových lalokov a temenných lalokov. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa zaujíma o ezoteriku a duchovno vôbec. To je bežné pre osoby s nervovým vzruchom presunutým do šedej kôry veľkého mozgu.

Sexualita povahy
Je tiež posunutá do šedej kôry veľkého mozgu a dala by sa charakterizovať obrázkami netradičnej astrálnej sexuality. Vaše vedomie dokáže opúšťať intenzívne fyzické telo. Využíva k tomu sexualitu a chorobnejší stav kostí a okostice v organizme.

Sexuálne centrum
Je posunuté do šedej kôry veľkého mozgu a charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má veľké ambície, ale nevie si nájsť smer. Preto ste sa obrátili na mňa.

Astrológia sudičky
Skúmam oblasť neurónov mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Znovu netradičné schémy. Biele postavy s krížom v ruke a na konci archetyp Ježiša Krista na kríži. To hovorí o tom, že máte predurčenie v náboženskej oblasti a mali by ste sa okrem iného špeciálne venovať teologickému slovu, ezoterickej teórii a metafyzike. Takéto vedomie majú zvyčajne ľudia venujúci sa teologickým vedám. Sila slova a slabosť ľudských skutkov.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť veľkého mozgu, ktorá naznačuje na psychické problémy, ktoré vás trápia. Postava so zaviazanými očami, ktorá nevie nájsť jasný smer a napredovanie. Rád vám pomôžem.

Astrológia planét
Skúmam oblasť stredného mozgu. Stredná oblasť mozgu je v špiritistických schopnostiach. Je tu duša významného arabského astrológa a je tu všetko veľmi dobre ošetrované hermetickými obrazmi. Možno o vás hovoriť ako o okultistke, teda osobe, ktorá dokáže spájať informačné polia zvierat a hermetické schopnosti. Zase určitá výnimočnosť.

Astrológia snová
Skúmam vašu snovú pamäť. V snovej oblasti sa formujú nové aktivity smerujúce k ezoterickému vedomiu a získavaniu mimoriadne dobrého ezoterického vedomia. Základná otázka, ktorá sa tu rieši je, ako absorbovať ezoteriku a naplniť seba a svoj život týmto rozmerom. Vaše snové vedomie je tvorivé a všestranné.

Rodová karma
Skúmam vplyv vašich predkov na váš súčasný život. Predok z oblasti dnešného Rakúska na konci stredoveku sa venoval mimoriadne všetkému, čo súviselo s ezoterikou a tajomstvami ľudskej duše. Mimoriadne silný vplyv na vás. Negatívnosť v tom, že nevedel, ako s týmto duchovným bohatstvom nakladať. Skôr to bola zberateľská vášeň ako ezoterická prax. Želal si, aby v ďalšom živote zvládol aj ezoterickú prax. Myslím, že si budeme rozumieť. Môj predok zbieral ezoteriku v období Rímskej ríše a tiež ju túžil zrealizovať aj prakticky. Môže z toho byť zaujímavá symbióza.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas detstva výchovou. Celková vzrušivosť: na oblasť ezoteriky a ezotericky ladených ľudí. Povrchová vzrušivosť: na mužské telo a fantáziu. Pohlavná vzrušivosť: na mužov, ale tiež prvky astrálneho putovania. Citová vzrušivosť: na hermetizmus a ezoteriku. Sexuálne podvedomie je viac zaujaté astrálnym putovaním ako vytváraním pevných väzieb na partnerský vzťah.

Traumatické udalosti
Veľkú a stále sa nabaľujúcu traumu vám robí všetko, čo vám nedovoľuje robiť vlastnú duchovnú cestu.

Duchovná úroveň
Je mimoriadne vyspelá. Občas to preháňate a to vám často zväzuje vlastnú duchovnú cestu.

Joga osud
Je potrebné, aby vám niekto v živote poradil a určil váš smer, dostali ste seriózne základy ezoteriky a vydali sa na duchovnú cestu.

Saša Pueblo

Saša Pueblo – Ktorému náboženstvu sa mám venovať? – 2004-12-08 20:08:58


Na to, aby ste sa mohli aktívne venovať ezoterike, je potrebné udržať si dobrý zdravotný stav. Viacero vašich schopností je založených na slabej aktivite nervstva v tele. Tak isto oslabená je činnosť hormonálnych žliaz. Bolo by vhodné, aby ste sa v rámci ezoteriky začali zaujímať aj o udržanie dobrého zdravotného stavu a niektoré ezoterické schopnosti dosahovali hlavne cieľavedomým výcvikom. Ozdraviť oblasti chorobnosti a ezoterické schopnosti získať pravidelným výcvikom.

Zdravotná diagnostika

Diagnostika Silva krúžky: čierne krúžky sa objavujú na viacerých miestach tela. Naznačujú na možné miesta chorobnosti.

Diagnostika Reiki bioenergia: energetické pomery sú vo vás nestabilné, jedna polovica je viac energetizovaná, druhá menej. Oblasti kĺbov zosávajú bioenergiu. Určité zdravotné potiaže.

Diagnostika kyvadlom: kyvadlo neobkresľuje hormonálne žľazy, pečeň, jednu obličku, kosti. Všade v týchto miestach určité disharmónie.

Diagnostika Silva údržba: údržba sa nedeje v oblasti kostí a okostice. Deštruktívne obrazy sú v hormonálnych žľazách a mimoriadne deštruktívne obrazy sú v pečeni. Všetko vyžaduje preventívnu zvýšenú starostlivosť.

Diagnostika automatickou kresbou: čierne čiary sa objavujú v oblasti lymfatických uzlín a naznačujú na problémové oblasti.

Diagnostika rezonanciami: disharmónia medzi aktivitou miechy a mozgu a tiež ganglií okolo miechy. Ganglie sú nervové uzliny, ktoré tiež riadia činnosť orgánov v tele.

Diagnostika echolokačná: celkovo naznačuje na slabú nervovú aktivitu a to hlavne v oblasti kostí a okostice. Lepšia starostlivosť o nervovú sústavu by bola vhodná.

Diagnostika astrálna: intuitívne ma to zaviedlo k mozočku, ktorý sa mi zdá príliš pasívny, ako keby celú činnosť nahrádzal stredný mozog.

Diagnostika totemovým zvieraťom: totemové zviera olizuje mozoček a chce ho liečiť. Celkovo sa zaujíma o nervovú sústavu.

Diagnostika vnútorným hlasom: dotyčná by sa mala zaujímať o nervovú sústavu a aktívne ju liečiť.

Diagnostika aurického vyžarovania: bioenergetické telo je porušené v oblasti miechy. Tu sa tvoria výrazné veľké čierne kríže.

Diagnostika autopilota: mozoček a neuróny na jeho povrchu si neplnia povinnosti a nekoordinujú činnosť neurónov v tele.

Diagnostika najhoršieho miesta: celkovo je váš stredný mozog maximálne preťažený. Ostatné neurónové oblasti nepracujú dostatočne aktívne a stredný mozog to musí stihnúť aj za ne.

Diagnostika hormonálna: naznačuje na zníženú činnosť hormónov a to hlavne hypofýzy ako základnej žľazy, ale aj ostatné žľazy pracujú slabo.

Diagnostika tarotovou kartou: okolo vás sa zjavuje asi 15-17 železných mužov, čo naznačuje na hormonálnu disharmóniu. Tak isto sa objavuje tarotová karta pustovníka s lampášom, ktorá naznačuje na chorobné stavy kostí a okostice.

Saša Pueblo

Pridaj komentár