Mantry ľudské. Mantra šamanská. Mantra zvieracia. Zvukové spomienky. Hlasivky. Echolokácia. Reiki energia. Pránické dýchanie. Koncentrácia do hlasiviek. Tento zápis má aj zvukovú podobu MP3.

Pokračujeme v nácviku mantier vo zvukovej podobe. Teda venujeme sa zvukovej ezoterike, ktorú praktizujeme vo fyzickej podobe. Zvuky si vybavujeme z pamäte a cez nervstvo presúvame do hlasiviek. Všetko robíme na mentálnej roviny bez toho, aby sme vydávali určité zvuky cez ústa.

V zásade mantry možno cvičiť v ľudskej línii a to vtedy, keď pri mentálnom vyslovovaní mantier používame ľudské premýšľanie. Mantry môžeme pestovať v šamanskej podobe a vtedy používame posunkovú reč. Túto používajú hluchonemí pri vzájomnej komunikácii. Ďalej je možné mantry cvičiť pomocou úderov morzeovky. Vybubnujete to, čo chcete dosiahnuť. Možné je dosahovať určité efekty aj magicky upravenými obrázkami. Tretia forma praktizovania mantier je forma reagovania ako zvieratá. Teda necvičíte, iba zareagujete na určitú situáciu ako zviera a všetkému necháte voľný priebeh.

Na začiatok sa odpútate v predstavách od civilizácie. Dostatočne intenzívne uzatvoríte spomienky na ľudskú spoločnosť. Zároveň utíšite vnútorné premýšľanie a vnútorné pospevovanie. Obidve centrá nájdete v prednom veľkom mozgu priamo v šedej kôre. Uvedomíte si, že zvukovú ezoteriku možno robiť v ľudskej, šamanskej a zvieracej forme. Postupne si vybavujete zvuky v pamäťových záznamoch, ktoré sú uložené v šedej kôre veľkého mozgu. Tieto zvuky presúvate do oblasti hlasiviek a odtiaľ do všetkých častí organizmu. Do hlasiviek posielate bežné zvuky, ale aj hudobné zvuky.

Pokračujete koncentráciou do hlasiviek, ktorú môžete dosahovať v ľudskej rovine a to koncentráciou do hlasiviek a predstavou hlasiviek, alebo na základe slova hlasivky. No to isté môžete dosiahnuť pomocou šamanských komunikačných prostriedkov a to posunkovou rečou a jej predstavou v mysli cvičiaceho. Prípadne prekódovaním ľudskej reči do morzeovky alebo vybubnovaním toho, čo chcete dosiahnuť. Do oblasti hlasiviek prisúvate bioenergiu Reiki, ktorú spustíte v organizme a všetku tlačíte cez hlasivky a odtiaľ do celého tela. Nácvik Reiki bioenergie nájdete v Reiki škole. Ďalej je potrebné dostať do hlasiviek echolokačnú schopnosť, ktorú majú netopiere a delfíny.

Podrobnejšie nacvičíte v Echo škole. Ďalej je potrebné fyzicky dosiahnuť vibrovanie hlasivkových membrán pomocou koncentrácie na dýchanie. Výdych a nádych. Je potrebné sa naučiť dýchať tak, aby dochádzalo k rozvibrovaniu hlasiviek v hrdle. V hrdle zvukovú podobu písmen nevyslovujete ako pri rozhovore alebo spievaní.
Keď dosiahnete tento zakladaný pracovný stav v hlasivkách, tak je vhodné zahájiť presun rôznych prírodných zvukov zo spomienok rovno do hlasiviek. Ide o zvuky delfínov, netopierov, veľrýb, žiab, svrčkov a podobne. Cez hlasivky distribuujete zvuky zvierat do jednotlivých častí ľudského tela. Robíte tak pomocou myšlienok, šamanského tranzu a zvieracieho prijímania.

V ďalšom cvičení do hlasiviek presuniete zvukové centrum zo šedej kôry spánkových lalokov. Toto zmyslové centrum je schopné počúvať zvuky v jednotlivých orgánoch tela. Pokiaľ nič nepočujete, tak sa snažte k jednotlivým orgánom prisunúť zvukové spomienky z pamäťových záznamov. Tu treba mať aspoň trochu odcvičené veštecké schopnosti. Základy veštectva si nájdete vo Vešteckej škole. Zistite, aké zvuky vydávajú vaše orgány a potom tento zvuk presuniete do hlasiviek a informujete o ňom ostatné orgány tele.

V ďalšom cvičení pokračujete k aktívnej koncentrácii do hlasiviek či už ľudským, alebo šamanským spôsobom. Udržujete stály prívod energie Reiki, echolokácie a pránického vibrovania hlasiviek. Postupne si spomínate na zvukovú podobu písmen abecedy. Presúvate zvukové spomienky ľudským alebo šamanským spôsobom do hlasiviek a odtiaľ zase ľudským alebo šamanským spôsobom k jednotlivým orgánom. Z hlasiviek je možné šíriť zvukovú podobu aj zvieracím prejavom. Vtedy neviete, kde zvuk pôjde. Jednoducho zvukovú podobu písmen neriadite a nechávate všetko prenikať v pocite niečoho dobrého a príjemného.

Nasleduje posledné cvičenie a to je rozlišovanie toho, čo robíme v jednej alebo druhej hlasivke. V jednej hlasivke môže byť zvuková podoba jedného písmenka a v druhej hlasivke podoba druhého písmenka. Na jednej hlasivke máte iný tón písmenka ako na druhej hlasivke. Na jednej hlasivke vzniká zvuk nepretržite, na druhej hlasivke vzniká zvuk s prerušovaním. Na jednej hlasivke ide spevavá podoba zvuku, na druhej hlasivke hovorená podoba. Môžete postupne praktizovať aj techniku, že na každej hlasivke máte aj 5 druhov zvukov. Treba svedomito a vytrvale cvičiť.

Pridaj komentár