Neuróny šedej kôry mozgovej. Neurónový špiritizmus. Neurónový živý Boh. Silva neuróny, schizofrenické neuróny. Pamäťové spomienky. Sugerácie náboženské. Kontemplačné stavy. Neuróny v celom tele. Neurónová ezoterika. Tento zápis má aj svoj zvukový záznam MP3.

Ezoterika neurónov šedej kôry mozgovej je nesporne náročná oblasť ezoteriky. V prvom rade vyžaduje anatomické poznatky o mozgu a neurónových oblastiach ľudského tela. Ďalej je potrebné mať za sebou cvičenia koncentrácie do šedej kôry mozgovej. Ide o predstavu 3 až 7 vrstiev neurónov v podobe vrstiev pavučín a drobných pavúčikov s nožičkami. K tomuto stavu treba zvládnuť sugeráciu stavu, že zomierate. Bez premýšľania uveriť, že ste dodýchali a prestali myslieť. V tomto stave uverenia sa pozornosť organizmu prirodzene koncentruje do neurónov šedej kôry mozgovej. Pri sugerácii normálne dýchate a všetko vo fyzickom organizme je v štandardnom stave. Jednoducho robíte všetko preto, aby ste dlhodobo zostali v aktivite neurónov šedej kôry mozgovej.

To je základ, bez ktorého nemôžete robiť neurónovú ezoteriku. Tento stav dosahujú hlavne ľudia, ktorí prežili vlastnú klinickú smrť. Sú trvalo usadení v neurónoch šedej kôry mozgovej a tu majú aj aktívny nervový vzruch. Takto to vníma senzibilná osoba.

V neurónoch šede kôry veľkého mozgu nastolujeme prirodzene niekoľko stavov. V prvej vrstve neurónov zosajeme a uložíme časti informačných polí ľudí, ktorí už nežijú, ale sa zaoberali náboženstvom a boli uctievaní alebo vyhlásení za svätcov. Na tento ezoterický výkon treba ovládať základy špiritizmu a práce s bioenergiami Reiki.

Do ďalšej vrstvy neurónov ukladáme spomienky na cvičenia, pri ktorých sme sa snažili nacvičovať živú prítomnosť Božiu a k tomu sme si prepli aj neurónové schémy a to tak, aby sme mohli vnímať v tejto oblasti náboženské obrazy alebo symboly. Tieto sa získajú z rôznych druhov kostí, či už brontosaurích, ľudských, veľkých zvierat, fosílií a ostatných kostí zo všetkých historických období.

V ďalšej vrstve otvárame spomienky na Silvovu školu a sugeráciu poškodenia slaboprúdom. Táto oblasť kmitá, vibruje a rezonuje. V tomto stave sme schopní pochopiť aj rozumovo pomocou medicínskych slov, o čom je neurónová ezoterika.
V ďalšej vrstve neurónov zosajeme na diaľku vybrané informácie zo živých osôb, ktoré sa venujú náboženstvu, alebo informačné polia živých osôb s vhodným poškodením mozgu k náboženskej aktivite. Tento stav neustále udržujeme a považujeme ho za základný stav neurónovej ezoteriky, ktorá si svoju duchovnú cestu razí skrze neurónové schémy.

Po tomto základnom nastavení začínajú kontemplačné cvičenia na vytvorené náboženské znaky. Tieto znaky vhodne sprevádzajú aktívne zmeny v prepojení zhlukov neurónov v šedej kôre veľkého mozgu. Vytvorené a tu vyciťované náboženské symboly vhodne presúvame do tých oblastí šedej kôry veľkého mozgu, kde cítime ich liečivú prítomnosť.

Na vytvorené znaky kontemplujeme v sugerácii straty otca, matky, brata a sestry. Ide o pocit, že ste malé dieťa a stratili ste rodičov, zošaleli ste a v náboženských znakoch vidíte svojich rodičov. V ďalšej sugerácii dokážete vyvolať pocity týfusu a voči náboženským znakom pociťujete také pocity ako zamilovaná osoba, ktorá presunula svoju zamilovanosť na iný objekt. V tomto prípade je to náboženský symbol. Zase ho v blaženostnej extáze presúvate intuitívne do miest, ktoré treba liečiť. Podobne postupujete v sugerácii bolestivých stavov, ktoré spájate s náboženskými predstavami. Môžete si jemne štípať kožu na ruke a spájať náboženské pocity a bolestivé pocity do jedného celku.

Ďalej s náboženskými symbolmi spájate kostné výrastky na kostiach. Máte namiesto náboženských obrazových symbolov aj znaky písmen. Dokážete vyciťovať, ako je na tom dotyčná osoba, čo sa týka náboženskej cesty k Bohu.
V ďalšom stave spájate navzájom bolesť a náboženské predstavy. Tak isto spájate navzájom náboženské symboly a snové spomienky.

Nakoniec si vsugerujete sklerózu multiplex a schopnosť vešteckého vnímania vlastnej duchovnej cesty pomocou automatickej kresby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.