Znaky na kameňoch Tibetu. Prvý autor svätého spisu Tibetu. Tibetská kniha mŕtvych. Náboženská prax Tibetu. Zbierka náboženských praktík. Mŕtvy náboženský odkaz. Živý náboženský odkaz.

Pokračujem v snažení okolo Tibetskej knihy mŕtvych, ktorú už teraz považujem za svätý spis Tibetu. Je možné použiť ju na nácvik a pochopenie náboženskej tradície Tibetu.

Osobne som preloženú Tibetskú knihu mŕtvych čítal a intenzívne meditoval. Tibetskej knihe mŕtvych som sa venoval najdlhšie a najserióznejšie. V dobe, keď som sa s ňou zaoberal, som už naplno robil ezoterickú prax. A dá sa povedať, že svoju duchovnú cestu som robil na základe Tibetskej meditačnej praxe. Tak isto som absolvoval aj iné cvičenia Tibetu, napríklad základy tibetského ezoterizmu. Vytváral som aj zvláštny svet tibetských mandál, ktoré tu postupne zverejním. Teda tibetská náboženská prax mi je mimoriadne blízka a dá sa povedať, že mám voľný prístup do ezoterického života Tibetu. Vlastne tam môže každý, pokiaľ má dobre premeditovanú Tibetskú knihu mŕtvych a má k Tibetu patričnú ezoterickú a náboženskú úctu.

Znovu využívam svoje špiritistické schopnosti a napájam sa bioenergeticky na pozostatky autora tohto posvätného spisu. Je to celkom mladá osoba, muž, ktorý už vedel používať písmo. Zozbieral znaky, ktoré sa používali na zápis na obetné kamene a z týchto vytvoril Tibetské písmo. To je základ, ktorý dovoľoval písomne zachytiť náboženské tradície Tibetu. To sa aj udialo a táto knižka pripomína svätú knižku Nového zákona. Autor zozbieral spomienky na svätcov Tibetu a vlastne vytvoril akúsi centralizovanú učebnicu náboženstva. Z dotyčného autora necítiť prítomnosť živého Boha a ani nejaké výnimočné ezoterické schopnosti.

Bude treba pri Tibetskej knihe mŕtvych aktivizovať informačné polia svätcov a prepracovať sa do priamych spomienok na ich náboženskú aktivitu.

Spoločne budeme postupovať prekladom Tibetskej knihy mŕtvych. Očistíme ju od prekladateľských deformácií a deformácií samotným autorom, ktorý náboženské skúsenosti pozbieral, ale bohužiaľ sám nebol svätcom a tak veci chápal inak ako ten, kto kráča na ceste k živému Bohu. Zároveň tento náboženský odkaz pretlmočím v aktualizovanej forme do dnešných dní. Verím, že svoje ambície a ciele postupne naplním.

Pridaj komentár