A 186 – Zmena k lepšiemu? –2004-08-25 17:44:33


Chcel by som vás požiadať o veštecký profil. Meditujem a zaujímalo by ma, ako meditácia ovplyvnila moje podvedomie.

Saša Pueblo – Zmena k lepšiemu? –2004-08-25 17:44:54


Zdravotný stav: automatickou kresbou zisťujem čierny pás v oblasti pečene, čo naznačuje na mierne disharmonickú oblasť.
Psychický stav: aurické telo je dostatočne zviazané s fyzickým telom, to naznačuje na normálny stav.
Povaha
Ste hystericko-epilepticko-schizofrenická povaha, čo je výsledok meditačného snaženia. Charakterizujú to obrázky stopárskeho psa a agresora. Další obrázok je zápasník, ktorý sa chce s každým biť. Tretí obrázok je obrázok muža, ktorý sa chce nechať zvádzať ženami.
Sexuálne centrum
Je posunuté do svalov a nervstva svalov, čo môže spôsobovať určité psychické problémy. Charakterizuje to obrázok bielych totemových zvierat. Viete využívať staré šamanské praktiky vešteckých výkonov z potných žliaz. Okolo vás sa tvorí veľa totemových zvierat. Treba snahu o uzatváranie tohto fenoménu.
Sexualita pováh
Máte aktívne tri povahy a to hysterickú, epileptickú a schizofrenickú. Sexualita týchto pováh je charakterizovaná: obrazmi milovania so ženami, obrazmi určitého násilia na ženách a obrazmi nezáujmu o sex. Treba túto oblasť kontrolovať.
Astrológia sudičky
Skúmam neuróny v mozočku. Obrázky tu hovoria o ľudskom poslaní z hľadiska podvedomia. Nachádzam tu postavu piráta, ktorý prejavuje nebývalú aktivitu a chuť sa presadiť. Zároveň sa tu objavuje postava mnícha, ktorá postavu piráta vymieňa. Postava mnícha má záujem o duchovno, ale aj bohatstvo. Vie tieto veci navzájom spojiť. Zmena k lepšiemu.
Astrológia psychiky
Skúmam neuróny v šedej kôre veľkého mozgu. Objavujú sa tu obrazy agresívneho predátora a bude treba agresivitu kontrolovať. Obrazy strachu vymizli a sú nebadateľné.
Astrológia planét
Skúmam neuróny v strednom mozgu. Hovoria o schopnostiach a budúcnosti. Objavuje sa tu gigantická planéta Venuša. Bude dovoľovať využiť získané schopnosti meditáciou. Podmienkou je aplikácia nacvičeného do života a podnikania. Využívať to. Je tu planéta Pluto, ktorá hrozí zdravotnými problémami s pečeňou.
Snová astrológia
Skúmam snové podvedomie. Zisťujem, načo je u vás využívané. V snovom vedomí sa príliš riešia pracovné veci, menej zdravotné a psychické. Skúste napraviť, aby sny slúžili aj na iné ako prácu.
Rodová karma
Skúmam vplyv vašich predkov na váš terajší osud. Momentálne na vás vplýva predok, ktorý bol v stredoveku rytier. Venoval sa aj náboženstvu, obchodu, vojenskému remeslu. Celkovo bol úspešný.
Sexuálne podvedomie
Skúmam vplyv vašich rodičov na najhlbšie city vytvorené počas detstva. Celková vzrušivosť: na ženy a bohatstvo na nich. Povrchová vzrušivosť: na ženy a silná identifikácia so ženami. Pohlavná vzrušivosť: posunula sa na bohatstvo. Citová vzrušivosť: smútok.
Duchovná úroveň
Je tu ústup od deštruktívnych sklonov a presun do oblastí, kde priateľstvo, láska a česť niečo znamenajú.
Joga osud
Váš osud a úspešnosť teraz stoja na tom, aby ste spolupracovali s ľuďmi, ktorí vašu firmu naučia klasickému marketingovému správaniu úspešnej firmy. Treba odmietať špekulatívne spôsoby podnikania a prejsť na podnikanie rozumu a intuície.
Saša Pueblo

Pridaj komentár