– Individuálna meditácia z 1.9.02

Na začiatku cvičenia som si precvičil herzovú rezonančnú hudbu. Podrobnejšie pozri Frekvenčná hudba. K tomu som pridal výcvik epileptickej povahy. Po precvičení epileptickej povahy a ukotvení koncentrácie v temennom mozgu som si začal precvičovať základné rezonancie. Cvičenie nasledovalo nasledovne: predstavil som si, že za jednu sekundu sa na bubon udrie iba raz.
V mysli si počítam 1 sekunda 1 úder, ďalšia sekunda jeden úder, ďalšia sekunda jeden úder. To je rezonancia 1/1. Takúto rezonanciu som v nervstve temenného mozgu aj fyzicky cítil. Používal som zvukovú pamäť. V oblasti temenného mozgu bioenergie rezonovali v sile 1 úder za 1 sekundu. Potom som začal cvičiť cvičenie 1 sekunda 2 údery. Takto som postupoval 1/1, 1/2, 1/3, 1/4…1/20…1/15 000. Po tomto cvičení som skúmal, ako rezonujú jednotlivé orgány tela a zároveň som si zo zdravotného hľadiska želal optimálne rezonancie v jednotlivých orgánoch. Takto som prechádzal každý orgán tela. Potom som sa vciťoval do myslenia iných ľudí a zisťoval som, ako rezonuje ich psychická podstata. Pokračoval som v čítaní Koránu a zároveň som sa ho snažil v temennom mozgu vyjadrovať rezonančne. Najprv jedno písmeno, potom slovo, vetu a odstavce. Bolo to zaujímavé rezonančné čítanie.

Pridaj komentár