– Spoločná meditácia z 31.8.02

Ako zvyčajne sme meditačné stretnutie začali výmenou informácií o tom, kto a čo medituje. Niektorí si dokončujú magnetizovanie tela počas noci. Intenzívne sa cvičí aj špiritistická ritualistika. Ďalší meditujúci si magnetizujú malý mozog vibrujúcim zariadením počas noci. Ďalšia meditujúca neustále zápasí s ovládnutím sexuálneho voltu, ktorý sa jej túla po tele. Iná meditujúca intenzívne pracuje na Kaabalistickej škole. Samotnú meditáciu sme zahájili odpútaním zmyslov od vonkajšieho sveta a aktivizovaním spomienok na všetko, čo súvisí s biochémiou ľudského tela. Uvedomovali sme si, že všetko, čo v ľudskom tele prebehne, je spojené s rôznymi chemickými reakciami.

Našou snahou bude naučiť sa zasahovať a ovládať biochémiu vlastného tela tak, ako to dokázali niektorí výnimoční jedinci. V prvom rade chceme vplývať na biochemické pochody z dôvodu fyzického a duševného zdravia a šťastného osudu. Až na ďalšom mieste sú mimoriadne stavy vyvolané rôznymi sugesciami. Skontrolovali sme svoju pozornosť do bielej hmoty, ktorá je základom biochémie mozgu. Koncentrácia prechádzala veľkým mozgom, malým mozgom a miechou. Ďalej sme sa skoncentrovali do pľúc a uvedomovali sme si biochémiu dýchania. Predstavovali sme si proces prijímania kyslíka na červené krvinky v priedušniciach. Ich transport krvným riečišťom k bunkám tela. Odovzdávanie kyslíka a odoberanie oxidu uhličitého a jeho transport do pľúc. Pokračovali sme koncentráciou na srdcový sval, ktorý vytvára tlak a dovoľuje svojím pohybom rozvádzať krv do tela, keď zároveň zabezpečuje jej návrat žilami do pľúc.

Pokračovali sme v sledovaní červených krviniek prechádzajúcich tepnami a vlásočnicami. Odovzdanie kyslíka a odobratie oxidu uhličitého z bunky. Ďalšia koncentrácia smerovala do pečene, ako najdôležitejšieho orgánu spojeného so žilovým systémom. Pečeň funguje ako likvidátor toxicity a zároveň výrobca rôznych chemických látok. Pokračovali sme koncentráciou do obličiek, ktoré sa podieľajú na filtrácii krvi v žilovom systéme, kde výsledný proces je moč. Zároveň sme sa koncentrovali aj na žily a tepny, ktoré vyživujú bunky obličiek. Takto sme robili pri každom orgáne.

Obličky sú zložené z buniek, medzibunkového priestoru, do ktorého voľne vchádzajú lymfy a vlásočníc, ktoré sú priamo spojené s povrchom buniek. Koncentrácia pokračovala do systému tenkých čriev a absorpcie živín riasami tenkého čreva. Aj tu sme si vizualizovali vlásočnice, ktoré vyživujú bunky tenkých čriev. Koncentráciu sme preniesli na celý tepnový a žilný systém.

Uvedomovali sme si steny žíl a tepien, nutnosť ich vyživovania. Uvedomenie a koncentrácia na bunky tepien a žíl, na medzibunkový priestor. Prienik nervstva, lýmf, žiliek a vlásočníc do buniek žíl a tepien. Zaujímavý je aj mechanizmus fungovania rozťahovania a sťahovania žíl a tepien. Rozťahovanie funguje na jednom mieste tela a stiahnutie na inom mieste tela.

Pridaj komentár